Enstitümüz tarafından hazırlanan kitap, rapor, bildiri ve makale türündeki tüm yayınlarımızın listesi aşağıya çıkarılmış ve bunlar arasından internet üzerinden okunabilecek olanlar linkler halinde sunulmuştur.

 

Kitaplar

 

N.Akyıl, T.Özüdoğru, 2001,Yeni Gelişmeler Işığında Pamuk Sektörü, IV. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Bildirileri, Yayın No: 77, Aralık, Ankara.

N.Akyıl, 2000, "Pamuk Endüstrisinde Pazar Merkezli Bilgi Akışı" Türkiye III.   Pamuk,    Tekstil   ve   Konfeksiyon Sempozyumu  Bildiriler Tartışmalar, Yayın No: 47,  Ekim, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

S. Tan, Y. E. Ertürk, 2000, "Türkiye'de Hayvancılık Sektörü: Üretici, Sanayici ve Politika Yapıcılar Açısından Sektörün Değerlendirilmesi" Türkiye 1. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu Bildirileri, Yayın No: 46, Temmuz, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

A. Bayaner, H. Bozkurt, 1999, "Science and Research Policy in Turkish Agriculture",  Publication No: 30, October, Ankara. 

N. Akyıl, A. Bayaner, 1999,  "Pamukta Tarım ve Sanayi Entegrasyonu"  Türkiye II.   Pamuk,    Tekstil   ve   Konfeksiyon Sempozyumu  Bildirileri, Yayın No: 27,  Ağustos, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

A. Bayaner,  G. Nevruz,  N. Akyıl, 1998, "1.  Türkiye    Pamuk,    Tekstil   ve   Konfeksiyon Sempozyumu:  Bildiriler,  Tartışmalar", Yayın No: 12,  Ekim, Ankara.   (Okumak için buraya basınız)

O. Aydoğuş,  G.  Nevruz,  1998, "1. Türkiye Buğday Sempozyumu: Bildiriler, Tartışmalar", Yayın No: 11, Temmuz, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

T. Yıldırım, A. Schmitz, W.H. Furtan, 1998, World Agricultural Trade, Westview Press, USA.

Çalışma Raporları

 

T. Binici, A. Koç, A. Bayaner, 2001, Üretici Risk Davranışları ve Etkileyen Sosyo-ekonomik Faktörler: Adana Aşağı Seyhan Ovası Örneği (İngilizce), Çalışma Raporu 2001-1, Yayın No:61, Nisan, Ankara.  

F. Fuller, A. Koç, H. Şengül and A. Bayaner, 2000, Türkiye’de Çiftlik Düzeyinde Yem Talebi (İngilizce), Çalışma Raporu 99WP226, CARD, Ekim, Iowa.

S. Tan, B. Şener, S. Aytüre, 1999, Feoga ve Türkiye'de Uygulanabilirliği,  Çalışma Raporu 1999-3, yayın No: 38, Aralık,  Ankara. (Okumak için buraya basınız)

A. Şener, A. Koç,1999, Türkiye'de Kimyasal Gübre Talebi, Çalışma Raporu 1999-2, Yayın No: 25,  Ağustos, Ankara. 

A. Bayaner, V. Uzunlu, 1999, Türk Baklagil Pazarlama Politikalarının Dünya Ticaretine Etkileri, Çalışma Raporu 1999-1, Yayın No: 20, Nisan, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

T. Yıldırım, W. H. Furtan, A. Güzel, 1998, Türkiye Buğday Politikasının Teorik ve Uygulamalı Analizi, Çalışma Raporu 1998-4, Mayıs, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

E. H. Çakmak, H. Kasnakoğlu, T. Yıldırım, 1998, Fark Ödeme  Sisteminin Ekonomik Analizi,  Çalışma Raporu 1998-3, Nisan, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

A. Bayaner,  1998,  Türkiye  Makarnalık Buğday  Sektörü  ve  Uluslararası Pazardaki Rekabet Gücü,  Çalışma Raporu 1998-2, Yayın No: 8, Nisan, Ankara. 

M. Fisunoğlu, M. Pınar ve O. Aydoğuş, 1998, Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile Tarımsal Ticaret Olanakları,  Çalışma Raporu 1998-1 Mart, Ankara.(Okumak için buraya basınız)

Proje Raporları 

T.Özüdoğru, H.Tatlıdil, 2001, “Bu Toprağın Sesi” Televizyon Programının Polatlı İlçesinde Çiftçi Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma” Proje Raporu. Yayın No: 78, Aralık, Ankara.

P. Karahocagil, 2001, Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü: Literatür İncelemesi, Proje Raporu 2001-24,  Yayın No:76, Ekim, Ankara.

G. Malorgio, A. Koç, A. Bayaner, M.U. Kandemir, 2001, Türkiye’de  Gıda Sektörünün Yapısı ve Performansı (İngilizce),  Proje Raporu 2001-23 , Yayın No:75, Ekim, Ankara.

S. Tan, 2001, Türkiye’de Sütçülük Sektöründe Bölgeler Arası Yapısal Değişimin Spatial Denge Modeli İle Analizi, Proje Raporu 2001-22, Yayın No: 72, Ağustos, Ankara.

C. Abay, S. Sayan, B. Miran, A. Bayaner, 2001, Türkiye’de Tarıma Yapılan Transferlerin Enflasyon Üzerine Etkileri: Bir Nedensellik Araştırması, Proje Raporu 2001-21, Yayın No:71, Haziran, Ankara.

M. Sarımeşeli, F. Tatlıdil, 2001, Doğrudan Gelir Desteği ve Kayıt Sistemi Pilot Uygulaması ve Orman İçi Köyler Açısından Değerlendirilmesi, Proje Raporu 2001-20, Yayın No:70, Nisan, Ankara

B. Saraçoğlu, O. Aydoğuş, N. Köse, D. İşgören, 2001, Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü: Üretim, Talep ve Pazarlama, Proje Raporu 2001- 19, Yayın No:69, Nisan, Ankara.

E. Çakmak, H. Kasnakoğlu, 2001, Tarım Sektöründe Türkiye ve Avrupa Birliği Etkileşimi,  Proje Raporu 2001-18 , Yayın No:68, Nisan, Ankara.

S. Demirci, 2001, Şeker Fabrikalarının Performans Analizi ve Toplam Faktör Verimliliklerinin Ölçümü: Dea ve Malmquist Indeks Yaklaşımı, Proje Raporu 2001-17, Yayın No:67, Nisan, Ankara.

O. Zaim, A. Bayaner, M.U. Kandemir, 2001, Tarımda İller ve Bölgeler Düzeyinde Üretkenlik ve Etkinlik: Farklar ve Nedenler, Proje Raporu 2001-16, Yayın No:66, Nisan, Ankara.

A.Koç, A.Bayaner, M.U. Kandemir, 2001, Gümrük Birliği  ve DT֒nün Tarımsal Ticaret Üzerine Etkisi, Proje Raporu 2001-15, Yayın No:65, Nisan, Ankara.

TEAE personeli Türkiye’de Bazı Bölgeler için Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, 2001, Proje Raporu 2001-14, Yayın No:64, Nisan, Ankara.

A. Koç, H. Tanrıvermiş, F. Budak, E. Gündoğmuş, H. İnan, A. Kubaş, B. Özkan, 2001, Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri, Proje Raporu 2001-13, Yayın No:63, Nisan, Ankara.

E.Işıklı, A. Koç, B.Miran, N.Akyıl, C.Abay, S.Güler, C.Günden, 2001, Türkiye’de Tütünde Arz Kontrolü ve Ekonomik Etkileri, Proje Raporu 2001-12, Yayın No:62, Nisan, Ankara.

Ş. Akdemir, T. Binici, H. Şengül, vd. 2001, Bölge Bazlı Tarım Sigortasının Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler İçin Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebinin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi, Proje Raporu 2001-11, Yayın No:60, Nisan, Ankara.

S. Alpay, İ. Yalçın, T. Dölekoğlu, 2001, Avrupa Birliği Kalite ve Sağlık Standartlarının Türk Gıda Sanayi Sektörü Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, Proje Raporu 2001-10, Yayın No:59, Nisan, Ankara

A.Bayaner, A. Koç, H. Tanrıvermiş, E.Gündoğmuş, N. Ören, B.Özkan, 2001, Doğrudan Gelir Desteği Pilot Uygulamasının İzleme ve Değerlendirilmesi, Proje Raporu 2001-9, Yayın No:57, Mart, Ankara

D. Ediz, A. Ş. İntişah, R. Özlü, 2001, Doğrudan Gelir Desteği Pilot Uygulaması (Türkçe ve İngilizce), Proje Raporu 2001-8, Yayın No:56, Mart, Ankara.

F. Yavuz, Ş.Aksoy, S. Tan, V. Dağdemir, A. Keskin, 2001, Türkiye’de Süt Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi İçin Kurumsal Yapılanma İhtiyacı Üzerine Bir Araştırma, Proje Raporu 2001-7, Yayın No:55, Mart, Ankara.

A. Koç, V. Uzunlu  A. Bayaner, 2001, Türkiye Tarımsal Ürün Projeksiyonları 2000-2009, Proje Raporu 2001-6, Yayın No:54, Şubat, Ankara.

A.Koç, A. Bayaner, S. Tan, Y.E. Ertürk, F. Fuller, 2001, Türkiye’de Destekleme Politikaları ve Programlarının Hayvancılık Sektörünün Gelişmesi Üzerine Etkisi (İngilizce), Proje Raporu 2001-5, Yayın No:53, Ocak, Ankara.

Y.E. Ertürk, 2001, Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde Köy-Tür’e Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Broiler İşletmelerinin Ekonomik Analizi,  Proje Raporu 2001-4, Yayın No:52, Ocak, Ankara.

 S. Akgüngör, F. Barbaros, N. Kumral, 2001, Türkiye’de Meyve ve Sebze İşleme Sanayinin Avrupa Birliği Piyasasında Sürdürülebilir Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi, Proje Raporu 2001-3, Yayın No: 51, Ocak, Ankara.

Y. Z. Özcan, 2001, Türkiye’de Fındık, Çay, Şeker Pancarı ve Tütün Tarımında Hızlı Kırsal Değerlendirme (ingilizce), Proje Raporu 2001-2, Yayın No: 50, Ocak, Ankara.

H. Şengül, A. Koç, N. Akyıl, A. Bayaner, F. Fuller, 2001, Türkiye’de Pamuk Pazarı: Gelecekteki Talebi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Proje Raporu 2001-1, Yayın No: 49, Ocak, Ankara.

M. Sarımeşeli, O. Aydoğuş, 2000, Dünya Fındık Piyasasının  Ekonomik Analizi ve Türkiye için Optimum Politikaların Saptanması, Proje Raporu 2000-6, Yayın No: 45, Temmuz, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

I. Dellal, 2000, Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlanması, Proje Raporu 2000-5, Yayın No: 43, Haziran, Ankara. 

H. Tanrıvermiş, 2000, Orta Sakarya Havzası'nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi, Proje Raporu 2000-4, Yayın No: 42, Mayıs, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

H. Tanrıvermiş, E. Gündoğmuş, V. Ceyhan, H. Fidan, H. Özüdoğru, 2000,  Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi,   Proje Raporu 2000-3, Yayın No:41, Mayıs, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

S. Demirci, 2000,  Doğrudan Gelir Sistemi ve Uygulamalar: Literatür İncelemesi,  Proje Raporu 2000-1, Yayın No: 40, Mayıs, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

B. Saraçoğlu, N. Köse, 2000 , Bazı Gıda Sanayilerinin Uluslararası Rekabet Gücü: Makarna, Bisküvi ve Un Sanayi,  Proje Raporu 2000-2, Yayın No: 39 , Mayıs, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

T. Kıral, H. Kasnakoğlu, 1999, Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Proje Raporu 1999-13, Yayın No: 37, Aralık,  Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

S. Demirci, 1999, Destekleme Alımı ve Fark Ödeme Sisteminin Refah ve Dağılım Etkilerinin İncelenmesi, Proje Raporu 1999-12, Yayın No: 36, Aralık, Ankara.

J. Brooks, A. Tanyeri, 1999, Agricultural Policy Reform in Turkey: A Social Accounting Matrix Perspective, Project Report 1999-11, Publication No: 35, December, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

E. H. Çakmak, H. Akder, 1999, Dünya Ticaret Örgütü-Tarım Anlaşması'nın Yeni Görüşme Dönemi ve Türkiye: Olanaklar, Kısıtlar ve Stratejiler, Proje Raporu 1999-10, Yayın No:34, Aralık, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

A. Özçelik, H. Tanrıvermiş, E. Gündoğmuş, A. Turan, 1999, Türkiye'de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Şebekelerin Birlik ve Kooperatiflere Devri ile Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin İyileştirilmesi Olanakları, Proje Raporu 1999-9, Yayın No: 32, Kasım, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

A. Koç, J. Beghin, F. Fuller, Ş. Aksoy, T. Dölekoğlu, A. Şener. 1999,  Türkiye'de Yağlı Tohumlar Pazarı: Uluslararası Fiyatlar ve Alternatif Politikaların Arz, Talep ve İkame Ürünler Üzerine Etkileri,  Proje Raporu 1999-8, Yayın No: 31, Eylül, Ankara. 

A. Bayaner, 1999, Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Analizi, Proje Raporu 1999-7  Yayın No: 23,  Haziran, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

E. Çakmak, H. Kasnakoğlu, H. Akder, 1999, Impact of Support Purchases and Improved Market Access on Turkish Agriculture: An Agricultural Sector Model Analysis, Project Report 1999-6  Publication No: 22, May, Ankara. 

W.H.Furtan., A. Güzel ,G, Karagiannis, A. Bayaner, 1999, An Examination of Agricultural Productivity and Returns to Agricultural Research in Turkey, Project Report 1999-5,  Publication No: 21, May, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

O. Yurdakul, v.d., 1999, Türkiye’de Hayvansal Ürünler Arzı ve Yem Talebi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Alternatif  Politika Senaryoları, Proje Raporu 1999-4, Yayın No: 17, Mart, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

S. Akgüngör, B. Miran, C. F. Abay, E. Olhan, N.K. Nergis, 1999, İstanbul, Ankara, ve İzmir İllerinde Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlere Yönelik Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi,  Proje Raporu 1999-3, Yayın No: 15, Şubat, Ankara.

A. Özçelik, A.Turan, H. Tanrıvermiş, 1999, Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ile Üretici Geliri Üzerine Etkileri, Proje Raporu 1999-2, Yayın No: 14, Şubat, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

A. Schmitz, E. Çakmak, T. Schmitz and R. Gray, 1999, Policy, State Trading, and Cooperatives in Turkish Agriculture, Project Report 1999-1, Publication No: 13 February, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

Oğuz YURDAKUL, Darnell SMITH, Ali KOÇ, ve diğerleri, Livestock Supply And Feed Demand In Turkey: An Evaluation Of The Current  Situation And Alternative Policy Scenarios (Okumak için buraya basınız)

Ali KOÇ, John BEGHIN, Frank FULLER ve diğerleri, Oilseeds Market In Turkey: The Impact Of International Price And Alternative Policies On Supply, Demand and Substitute Crops (Okumak için buraya basınız)

Profesör Andrew SCHMITZ,  Profesör Erol ÇAKMAK,  Profesör Troy SCHMITZ ve diğerleri, Türk Tariminda Ekonomik Politika, Devlet Ticareti Ve Kooperatifler (Okumak için buraya basınız)  

 

Durum Tahmin Raporları 

Y.E. ERTÜRK, S. TAN, Kümes Hayvanları ve Yumurta Durum ve Tahmin: 2002, Durum ve Tahmin 2001-6, Yayın No: 81, Kasım, Ankara.

Y.E. ERTÜRK, S. TAN, Et ve Et Mamülleri Durum ve Tahmin: 2002, Durum ve Tahmin 2001-5, Yayın No: 80, Kasım, Ankara.

S. TAN, Y.E. ERTÜRK, Süt ve Süt Mamülleri Durum ve Tahmin: 2002, Durum ve Tahmin 2001-4, Yayın No: 79, Kasım, Ankara.

I. Dellal, 2001,  Buğday Durum ve Tahmin:  2001/2002,  Durum ve Tahmin 2001-3, Yayın No: 74, Eylül, Ankara.

T. Dölekoğlu, 1999, Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Durum ve Tahmin: 2001, Durum ve Tahmin 2001-2,  Yayın No:73, Ağustos,  Ankara.

T. Diken, N. Akyıl, 2001, Pamuk Durum ve Tahmin: 2001/2002, Durum ve Tahmin 2001-1, Yayın No:58, Eylül, Ankara.

Dellal, I., H. Ege,  2000, Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin:1999/2000,  Durum ve Tahmin 2000-2, Yayın No: 48, Aralık, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

H. Ege, I. Dellal, 2000, Buğday Durum ve Tahmin:  2000/2001,  Durum ve Tahmin 2000-1, Yayın No: 44, Temmuz, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

N. Akyıl, 1999, Pamuk Durum ve Tahmin: 1999/2000, Durum ve Tahmin 1999-8, Yayın No: 33, Aralık, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

H. Ege,  1999, Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin:1999/2000,  Durum ve Tahmin 1999-7, Yayın No: 29, Eylül, Ankara. 

Y.E. Ertürk, S. Tan,  1999, Et ve Et Mamülleri Durum ve Tahmin: 1999, Durum ve Tahmin 1999-6, Yayın No: 28, Ağustos, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

S. Tan, Y.E. Ertürk, 1999, Süt ve Süt Mamülleri Durum ve Tahmin: 1999, Durum ve Tahmin 1999-5, Yayın No: 26, Ağustos, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

O. Aydoğuş,  H. Ege,  N. Köse, 1999,  Buğday Durum ve Tahmin:  1999/2000,  Durum ve Tahmin 1999-4, Yayın No: 24, Haziran, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

H. Ege, Y.E. Ertürk, 1999, Yemlik Tahıllar Tahmin:1998/99, Tahmin 1999-3, Yayın No: 19, Mart, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

Ş. Aksoy, A. Şener, 1999, Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Durum ve Tahmin: 1997/98, Durum ve Tahmin 1999-2,  Yayın No: 18, Mart,  Ankara. (Okumak için buraya basınız)

N. Akyıl, 1999, Pamuk Tahmin: 1998/99,  Tahmin 1999-1, Yayın No: 16, Mart, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

O. Aydoğuş,  H. Ege,  Y. E. Ertürk, 1998,  Buğday Tahmin:  1998/99,  Tahmin 1998-5, Aralık, Ankara. (Okumak için buraya basınız)

N. Akyıl, Y.E. Ertürk, 1998, Pamuk Durum ve Tahmin: 1998/99, Durum ve Tahmin 1998-4, Eylül, Ankara.  (Okumak için buraya basınız)

H. Ege,  Y.E. Ertürk,  1998, Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin: 1998/99, Durum ve Tahmin 1998-3, Temmuz , Ankara. 

O. Aydoğuş,  H. Ege,  Y. E. Ertürk, 1998, Buğday Tahmin:  1998/99, Tahmin 1998-2, Temmuz, Ankara. 

M. Pınar,  N. Akyıl,  S. Er ve Y. E. Ertürk, 1998, Pamuk Durum ve Tahmin: 1997/98,   Durum ve Tahmin  1998-1, Ocak , Ankara. (Okumak için buraya basınız)

O. Aydoğuş,  H. Ege, Y. E. Ertürk ve N. P. Zöğ, 1997, Buğday Durum ve Tahmin: 1997/98, Durum ve Tahmin 1997-1, Aralık , Ankara.(Okumak için buraya basınız)

 Bildiriler

A. Bayaner, V. Uzunlu, 1997, Impact of Turkish Marketing Policy on World Trade in Pulses.  International Food Legum Research Conference III. 22-26 September, Adelaide, Australia.  

G. Holloway, A. Bayaner, 1998, Conduct and Volatity in Food-Price Determination: VAR Evidence From Turkish Agriculture.  American Agricultural Economist Association Annual Conference, 2-5 August, Salt Lake City, Utah, USA. 

G. Holloway, A. Bayaner and N. Akyıl, 1998, The Distributional Impacts of Farm Policy in Semi-Subsistence Agriculture. American Agricultural Economist Association Annual Conference, 2-5 August, Salt Lake City, Utah, USA. 

A. Bayaner, 1998, Tarım İşletmelerinde Ölçek Ekonomisi ve Verimlilik. Tarımda Yeni Ufuklar Sempozyumu, Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği ve Vakfı, 29 Nisan, Ankara. 

A. Bayaner, 1998, Tarım İşletmelerinde Ölçek Ekonomisi ve Verimlilik. Tarımda Yeni Ufuklar Sempozyumu, Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği  

Ş. Aksoy, A. Şener, 1998, Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi ve Tüketimi. 4. Bitkisel Yağlar Konferansı, 22-23 Kasım, Afyon. 

A. Bayaner, 1999, Makroekonomi ve Tarım.  III. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9 Ekim, Ankara.  

A. Bayaner, N. Akyıl ve A. Şener, 1999, GAP Bölgesinde Bazı Önemli Ürünlerin Arz Duyarlılığı.  GAP I. Tarım Kongresi 26-28 Mayıs,  Şanlıurfa.  

A. Bayaner, H. Ege ve V. Uzunlu, 1999, Konya İlinde Buğday ve Arpanın Arz Duyarlılığı. Orta Anadolu Hububat Tarımı Sorunları ve Çözüm Yolları  Sempozyumu, 10-14 Haziran, Konya.  

A. Bayaner, N. Akyıl, Y.E. Ertürk, 1999, Dünya Pamuk Fiyatlarının Türkiye Pamuk Fiyatlarına Etkileri. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı, Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu,  28 Eylül-1 Ekim, Kahramanmaraş.  (Okumak için buraya basınız)

F. Fuller, A. Koç, H. Şengül and A. Bayaner, 1999, Farm-Level Feed Demand in Turkey. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, 8-11 August, Nashville, Tennessee. 

S. Sayan, C. Abay, B. Miran and A. Bayaner, 1999, An Investigation into The Nature of The Relationship between Agricultural Support Spending and The Rates of Inflation in Turkey: Is There a Link Through the Budget Deficit?  III. ODTÜ İktisat Kongresi, Ankara 

S.Tan, Y.E. Ertürk ve A. Bayaner, 1999, Süt ve Süt Mamüllerinin Talep Analizi. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-25 Eylül, İzmir.  (Okumak için buraya basınız)

A. Özçelik, A. Turan, H. Tanrıvermiş ve A. Bayaner, 1999, The Impacts of Contract Farming on Sustainable Natural Resource Management in Turkey. IX. European Congres of Agricultural Economists. 24-28 August,  Warsaw, Poland. 

A. Özçelik, A. Turan, H. Tanrıvermiş ve A. Bayaner, 1999, An Economic Assessment of Vertical Integration in the Production of Major Crops in Turkey. IX. European Congres of Agricultural Economists. 24-28 August, Warsaw, Poland. 

A. Koç, A. Bayaner, S. Tan, Y.E. Ertürk, 1999, Türkiye'de Hayvansal Ürünler Tüketimi ve Talep Projeksiyonu.  I. Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, 2-3 Aralık, Menemen-İzmir.

A. Koç, T. Dölekoğlu, A.Şener, H. Ege, 1999, Yağlı Tohum Küspeleri ve Yemlik Tahıllar Arz-Kullanım  Projeksiyonları.  I. Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, 2-3 Aralık, Menemen-İzmir.

 

 Makaleler

Nermin AKYIL, Ali KOÇ, Cotton Supply and Use Projection in Turkey,The Inter-Regional Cooperative Research Network On Cotton For The Mediterranean And Middle East Regions ,  Working Group 10 Economics, Adana Meeting, September 20-24, 2000  (Okumak için buraya basınız)

Ali KOÇ, Ahmet BAYANER, Nermin AKYIL, Tarımsal Politika Analiz Modeli (TAPAM) : Temel Projeksiyonlar ve Senaryolar (Okumak için buraya basınız)

O. Aydoğuş, 1999, Buğdayda Alternatif Destekleme Politikalarının Refah ve Dağılım Etkileri: Destekleme Alım, Fark Ödeme ve Gelire Doğrudan Destek Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi.  İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:157, Nisan, Ankara.

A. Bayaner, 1999, Buğday Üretiminde Faktör Talebi. Türk Koop-Ekin Dergisi, Sayı:7, Ocak-Mart, Ankara. 

A. Bayaner ve V. Bostancı, 1999,  Buğday Verimliliğinde Bölgesel Farklılıklar ve Üretici Geliri Üzerine Etkileri. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 124, Nisan-Mayıs- Haziran, Ankara. 

A. Bayaner, V. Uzunlu, J. D. H. Keahinge, R. Tutwiler, S.P.S. Benival, 1999, Farmers Perceived Problems in Agricultural Production in the Eastern Margin of Central Anatolia. MEDIT. Journal of Economics, Agriculture and Environment. Vol.10, Number: 7, Bologna. 

V. Uzunlu , A. Bayaner  and S.P.S. Beniwal. 1999, Problem Identification and Priority Setting in Agricultural  Research: The Case of the Eastern Margin of Central Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol.23, No:6, Ankara.

H. Ege ve I. Dellal, 2000, Türkiye'de Buğday, Un ve Unlu Mamüller Sektörü,  Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi, Sayı:11, Eylül, Ankara. 

A.Koç, A.S. Alpay,2000, Household Demand in Turkey: An Application of Almost Ideal Demand System With Spatial Cost Index,  Working Paper Number: 00-8, Bilkent University Department of Economics (in English), Ankara.