Yayın Adı

SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ  DURUM TAHMİN 1998

Proje Ekibi Sibel Tan - Yakup Erdal Ertürk
Yayın Tarihi 1999
Yayın No 26
 

Enstitümüzün  3 Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da yapılan İkinci Araştırma Konseyi Toplantısı'nda Enstitü içinde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Türkiye'de temel besin olarak kabul edilen süt ve süt mamüllerinin (peynir, tereyağı, yoğurt/ayran, süt tozu) gerek üretim ve tüketimindeki gerekse, ülke ekonomisindeki önemli yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında öncelikli konulardan biri olarak belirlenmiştir. 

Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek veri tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye'deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir.  

Süt ve Süt Mamülleri Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması ve düzenli aralıklarla iki kere güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gerçekleşmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir.  

İnsan sağlığı açısından hayati önem taşıyan süt ve süt mamülleri üretimi ve tüketimi ulusal bir politika olarak kabul edilmelidir. Üretim ve tüketimi artıracak tedbirlerin alınması konusunda karar alıcılar için Süt ve Süt Mamülleri Durum ve Tahmin Raporu'nun  faydalı bir kaynak olacağı ümit edilmektedir. Ayrıca süt sanayicilerinin dünyada ve ülkedeki durum ve gidişat hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olma açısından raporun faydalı olacağı, bilimsel araştırmalar için ise iyi bir veri kaynağı olacağı ümit edilmektedir. 

Raporu hazırlayan proje ekibine harcadıkları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca Süt ve Süt Mamülleri Danışma Kurulu'nda yer alan kuruluşların temsilcilerine  ve proje ekibinin fikir alışverişinde bulunduğu uzmanlara da, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için teşekkürü borç bilirim.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz