Yayın Adı

TÜRKİYE’DE TARIMIN PAZARA ENTEGRASYONUNDA SÖZLEŞMELİ TARIM VE BU MODELİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK  KULLANIMI İLE ÜRETİCİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Proje Ekibi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK, Doç. Dr. Ahmet Turan, Dr. Harun Tanrıvermiş

Yayın Tarihi Şubat 1999 Ankara
Yayın No
     

 

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ve ekonomide dengeli ve istikrarlı bir büyüme hızına ulaşılabilmesi için, ekonominin çeşitli kesimlerine yönelik politikaların bir bütün olarak değerlendirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle sanayi ve ticaret işletmelerinin yapısal sorunlarının çözümü ve piyasa paylarının artırılabilmesi için, tarım ile sanayi ve ticaret kesimlerinin entegre edilmesi gerekmektedir. Bu entegrasyon çeşitli araçlar ile sağlanabilmekle birlikte, sözleşmeli üretim modeli bunlardan en yaygın olanıdır.

 Tarımın diğer kesimlere entegre edilmesinde bir araç olarak kullanılan sözleşmeli üretim modelinin; üreticiler, firmalar ve ulusal ekonomi yönlerinden orijinal verilere dayalı olarak araştırılması, mevcut modelin iyileştirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bugüne kadar araştırıcıların yeterince ilgilenmedikleri bu alana ilişkin olarak yürütülen bu projenin sonuçları, karar organlarına yardımcı olabilecektir. Bu projenin yürütülmesine destek sağlayan Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tülay Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bayaner’e, proje sonuçlarının tartışıldığı Workshop’un değerli katılımcılarına ve özellikle araştırma sonuçlarını değerlendiren Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Faruk Emeksiz’e, sabırla anket formlarının doldurulması için değerli zamanlarını ayıran firma yöneticileri ve üreticilere, görüş ve değerlendirmelerinden yararlandığımız kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticilerine teşekkürü bir borç biliriz. Araştırma projesinin ulusal tarım politikası yürütücülerine ve konu ile ilgilenenlere yardımcı olması en büyük dileğimizdir.

 

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz