Yayın Adı

Pamuk Durum ve Tahmin: 1997-1998

Proje Ekibi M. Pınar -  N. Akyıl - S. Er - Y. E. Ertürk
Yayın Tarihi 1998
Yayın No  
 

Enstitümüzün 17 Haziran 1997 tarihinde Ankara'da yapılan Birinci Araştırma Konsey Toplantısında, Enstitü içinde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Pamuk, gerek üretimde gerekse tekstil ve ihracattaki çok önemli yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında öncelikli ürünlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı, bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye'deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir. 

Pamuk Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması, pamuk ekiminin tamamlanmasından sonra ve hasattan önce olmak üzere yılda iki kere güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gerçekleşmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir. 

Pamuk Durum ve Tahmin çalışmaları başta pamuk üreticileri ve iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere pamukla iştigal eden tüm kesimlere yöneliktir.  İplik, tekstil, dokuma ve konfeksiyon olmak üzere pamuğa dayalı tüm sektörler son yıllarda hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında giderek artan rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Pamuğa dayalı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin pamuk konusunda dünyada ve ülkedeki durum ve gelişmeler hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları, içinde bulunduğumuz bilgi çağında daha etkin olmaları için çok önemlidir. Raporların politika belirleyen merciler için de pamukla ilgili kararları alırken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Raporu hazırlayan proje ekibine harcadıkları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, Pamuk Danışma Kurulu'nda yer alan kuruluşları temsil eden elemanlara ve proje ekibinin fikir alış verişinde bulunduğu diğer  uzmanlara, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Kuşkusuz, tüm çabalara rağmen gözden kaçan eksiklik ve yanlışlıklar, proje liderinin sorumluluğundadır.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz