Yayın Adı

DÜNYA FINDIK PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN OPTİMUM POLİTİKALARIN SAPTANMASI

Proje Ekibi

Prof. Dr. Muzaffer SARIMEŞELİ, Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ

Yayın Tarihi Temmuz 2000 Ankara
Yayın No  45
   

 

Fındık, Türk tarımında pek çok açıdan önemli bir yere sahiptir. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynağını fındık tarımı oluşturmaktadır. Dünya üretimine ve ihracatına bakıldığında, Türkiye'nin birinci sırayı aldığı ve fındıktan büyük bir ihracat geliri sağladığı  görülmektedir. Bu açıdan fındık,  Türkiye için tek başına en önemli tarımsal ihraç ürünüdür. Dolayısıyla destekleme açısından bakıldığında, tüm bu özelliklerinden dolayı en fazla desteklenen ürün olan  fındığın bütçe yükü de görmezlikten gelinemez.  Türkiye'nin fındık üretiminde ve ihracatında  çok yüksek bir paya ve neredeyse  tekel gücüne sahip bir ülke olması,  bu üretim dalında  dünya piyasalarını  kendi çıkarları  ile uyumlu bir şekilde yönlendirmesine imkân sağlayabilir.  Fakat bu durumda gerek ihracat fiyatlarını,  gerekse destekleme alım fiyatlarını belirlemek uzun dönemde kârlılık için oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada öncelikle  dünya fındık piyasasında  yer alan  başlıca üretici (ihracatçı) ve tüketici (ithalatçı)  ülkelerin davranışsal özellikleri ekonomik yöntemlerle belirlenmiştir. Türkiye açısından alternatif  politikaların üretim, ihracat, üretici gelirleri, stoklar ve üretici refahı  üzerindeki  muhtemel etkileri  sistematik olarak tespit edilmiş ve karşılaştırılmıştır.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz