Yayın Adı

YEMLİK TAHILLAR ARPA- MISIR DURUM TAHMİN 1999-2000

Proje Yürütücüsü Hüsnü Ege
Yayın Tarihi Aralık 2000
Yayın No 47
 

Enstitümüzün 03 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da yapılan İkinci Araştırma Konsey Toplantısında, Enstitü içinde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Türkiye’de yemlik  tahıllar ( arpa, mısır, çavdar, yulaf) gerek üretimde gerekse tüketimdeki  önemli yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında öncelikli ürünlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye’deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir. 

Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması ve düzenli aralıklarla yılda üç kere güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gerçekleşmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir. 

Yemlik Tahıllar Durum ve Tahmin çalışmaları başta arpa ve mısır üreticileri üreticileri ve arpa ve mısıra dayalı gıda sanayiinde faaliyet gösteren girişimciler olmak üzere yemlik tahıllarla iştigal eden tüm kesimlere yöneliktir. Özellikle mısırın yüksek oranlarda kullanıldığı karma yem sanayi olmak üzere son yıllarda gelişen mısır nişastası, mısır şurubu ve diğer mısıra dayalı sanayii ve arpaya dayalı malt ve bira sanayi üretim, iç tüketim, ithalat ve ihracatta önemini korumaktadır. Özellikle arpa ve mısıra  dayalı sanayilerde faaliyet gösteren girişimcilerin arpa ve mısır ürünleri konusunda dünyada ve ülkedeki durum ve gidişat hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları, içinde bulunduğumuz bilgi çağında çok önemlidir. Raporların politika belirleyen merciler için de yemlik tahıllarla ilgili kararları alırken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyoruz.

 Raporu hazırlayan proje ekibine harcadıkları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, Yemlik Tahıllar Danışma Kurulu’nda yer alan kuruluşları temsil eden elemanlara ve proje ekibinin fikir alış verişinde bulunduğu diger  uzmanlara, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Kuşkusuz, tüm çabalara rağmen gözden kaçan eksiklik ve yanlışlıklar, proje liderinin sorumluluğundadır.

 

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz