Yayın Adı

SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNİN TALEP ANALİZİ

Proje Ekibi

Sibel TAN, Y. Erdal ERTÜRK, Dr. Ahmet BAYANER

Yayın Tarihi  
Yayın No  
        

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de süt ve süt mamülleri talebini etkileyen faktörleri analiz etmektir. Çalışmanın materyalini 1989-1999 yılları arasında üçer aylık tüketim, gelir ve fiyatlardan oluşan zaman serisi verileri oluşturur. Süt ve süt mamülleri talebi ilgili malların fiyatların fiyatları, gelir ve rakip malların fiyatları kullanılarak ekonometrik bir model ile tahmin edilmiştir. İçme sütü, peynir ve yoğurt talebinde gelir istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Tereyağı talebinde ise fiyatlar gelirden daha anlamlı çıkmıştır. İçme sütü tüketiminde son yıllarda yapılan reklam ve kampanyaların etkili olduğu anlaşılmıştır.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz