Yayın Adı

BUĞDAY DURUM TAHMİN 1997-1998

Proje Ekibi Osman. Aydoğuş -  Hüsnü. Ege - Yakup Erdal Ertürk - Nimet Pervin Zöğ
Yayın Tarihi 1997
Yayın No 18
 

Enstitümüzün 17 Haziran 1997 tarihinde Ankara’da yapılan Birinci Araştırma Konsey Toplantısında, Enstitü içinde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Buğday, gerek üretimde gerekse tüketimdeki çok önemli yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında öncelikli ürünlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye’deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir. 

Buğday Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması ve düzenli aralıklarla yılda üç kere güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gerçekleşmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir. 

Buğday Durum ve Tahmin çalışmaları başta buğday üreticileri ve buğdaya dayalı gıda sanayiinde faaliyet gösteren girişimciler olmak üzere buğdayla iştigal eden tüm kesimlere yöneliktir. Un, makarna-irmik, bisküvi-gofret-kraker vb. başta olmak üzere buğdaya dayalı gıda sanayii son yıllarda hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında giderek daha fazla rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Buğdaya dayalı sanayilerde faaliyet gösteren girişimcilerin buğday ve ürünleri konusunda dünyada ve ülkedeki durum ve gidişat hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları, içinde bulunduğumuz bilgi çağında çok önemlidir. Raporların politika belirleyen merciler için de buğdayla ilgili kararları alırken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Raporu hazırlayan proje ekibine harcadıkları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, Buğday Danışma Kurulu’nda yer alan kuruluşları temsil eden elemanlara ve proje ekibinin fikir alış verişinde bulunduğu diger  uzmanlara, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Kuşkusuz, tüm çabalara rağmen gözden kaçan eksiklik ve yanlışlıklar, proje liderinin sorumluluğundadır.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz