Yayın Adı

YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞLAR  DURUM TAHMİN 1997-1998

Proje Ekibi Dr. Şafak Aksoy - Aykut Şener
Yayın Tarihi 1999
Yayın No 18
 

Enstitümüzün 17 Haziran 1997 tarihinde Ankara’da yapılan Birinci Araştırma Konsey Toplantısı'nda, Enstitü içinde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Türkiye’de yağlı tohumlar  (ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk v.d.) gerek üretim ve tüketimdeki gerekse ülke ekonomisindeki önemli yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında öncelikli ürünlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye’deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir. 

Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar  Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması ve düzenli aralıklarla yılda üç kere güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gerçekleşmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir. 

Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar  Durum ve Tahmin çalışmaları başta yağlı tohum üreticileri olmak üzere bitkisel yağ sanayiini de çok yakından ilgilendirmektedir. Özellikle bitkisel yağ sanayiinde faaliyet gösteren girişimcilerin yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar konusunda dünyada ve ülkedeki durum ve gidişat hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları, içinde bulunduğumuz bilgi çağında çok önemlidir. Raporların, politika belirleyen merciler için de yağlı tohumlar ve bitkisel yağlarla ilgili kararları alırken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Raporu hazırlayan proje ekibine harcadıkları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Danışma Kurulu’nda yer alan kuruluşların temsilcilerine ve proje ekibinin fikir alış verişinde bulunduğu diğer  uzmanlara da, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için teşekkürü bir borç bilirim.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz