Yayın Adı 1. TÜRKİYE PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLER TARTIŞMALAR 
Org.Tarihi 21-22 Mayıs 1998  Ankara
Editörler Dr. Ahmet Bayaner - Gülten Nevruz -  Nermin  Akyıl  
Yayın Tarihi Ekim 1998
 

 21-22 Mayıs 1998 tarihinde Ankara’da düzenlenen 1. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (TEAE) konuyla ilgili kamu ve  özel sektör temsilcilerinin tümünü  biraraya getirerek  düzenlemiş olduğu ikinci faaliyettir.

Enstitü içinde yapılan çalışmaların ülkemiz tarımı için önem taşıyan ürünlere ait durum ve tahmin raporları üzerinde yoğunlaştırılması görüşü doğrultusunda, pamuğun  gerek üretimde gerekse tekstil ve ihracatımızdaki  yerinin önemi açısından  Durum ve Tahmin Raporunun hazırlanması gereken öncelikli ürünlerden biri olduğu kararına varılmıştır. Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı, bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Pamuk Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması, pamuk ekiminin tamamlanmasından sonra ve hasattan önce olmak üzere yılda iki kere güncelleştirilmesi yapılacaktır. Geleceğe ilişkin tahminlerin geçen süre içindeki gerçekleşmelerin  ışığında periyodik  olarak ve sistemli  bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir.  Pamuk Durum ve Tahmin çalışmaları, başta pamuk üreticileri, iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere pamukla ilgili eden tüm kesimlere yöneliktir.

Bu çalışma neticesinde TEAE uzmanlarının sektör yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sektörün farklı kademelerince  paylaşılan pek çok sorununun tespiti ile sonuçlanmıştır. Bunların başlıcaları pamukta kalite ve standardizasyon, bölgelerarası ticaret ve pamuğa  yönelik destekleme ve ticaret politikalarıdır. TEAE, bu sempozyumu  bu konular ile ilgili kişi ve kuruluşlarla tartışmaya açmak ve etkin bilgi alışverişini  sağlamak  amacıyla düzenlemiştir.

Enstitümüzün  kuruluş amaçları, ülkemizde pazara yönelik tarımın kalkınması yönünde ekonomik politika analizleri yapmak ve bu tür çalışmaları yapacak ve destekleyecek bir kapasite oluşturmak olarak belirlenmiştir. Böyle bir kapasite yaratıp, onu işler biçimde bir arada tutmanın tek yolunun tarımsal ekonomiyi ilgilendiren konularda  düzeyli tartışma ortamı yaratıp, konuyla ilgili  tüm grupları bu tartışmaya çekmek olduğu  inancıyla  düzenlemiş olduğumuz 1. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu’nun  yıllık toplantılar şeklinde sürekli  olması gerektiğine inanıyoruz.  

Sempozyuma profesyonel  katkılarını cömertçe sunan  tüm konuşmacılara, katılımcılara, özellikle  yoğun çalışmaları arasında zaman ayırıp Sempozyumun açılışını yapan  Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar’a,  Müsteşar Yardımcısı ve Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yürütme Komitesi Başkanı Sayın İlhan Bilgin’e  ayrıca sempozyuma yapmış oldukları  katkılarından dolayı  Sayın Adil Konukoğlu şahsında Sanko-Pure Cotton  Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sempozyumda sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesinde  özveriyle çalışan ve editörlüğünü üstlenen Dr. Ahmet Bayaner, Gülten Nevruz ve Nermin Akyıl’a detaya gösterdikleri titizlik ve emekleri için teşekkürü borç biliriz.

 

İçindekiler

Açılış Konuşmaları

      

 • Mustafa Taşar (Tarım Ve Köyişleri Bakanı)

 • Kürşat Tüzmen (Dış Tİcaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı)

 • Tülay Yıldırım (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü)

    

Sempozyum Bildirileri

Panel 1 (Pamuk ve Tekstil Endüstrisine Genel Bir Bakış) 

 • Türkiye’de pamuk durum ve tahmini

 • Tekstil ve konfeksiyon sektörüne genel bir bakış

 • Türkiye’nin pamuk durum değerlendirmesine genel bakış

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar  

Panel 2 (Pamuk ve Pamuk Endüstrisinde Kalite ve Standardizasyon)

 •  Pamuk tarımı modernleşme eşiğinde

 • Dünyada  ve   türkiye’de  pamuk   ekim  alanı, üretimi   ve    pamuğun kalitesine etki eden faktörler

 • Lif kalitesi yönünden pamuk ıslahının önemi

 • Türkiye pamukçuluğunda hasat sorunu  ve makinalı hasat girişimleri

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

Panel 3 (Pamuk Standardı, Hasat ve Çırçırlamanın Kalite ve Standarda Etkileri)

 • Pamuğun  işletmelerdeki  yeri   ve  önemi,   kalite   tanımlamaları,    pamuktan kaynaklanan sorunlar

 • Türkiye’de pamuk sektörünün geliştirilmesi

 • Pamukta standardizasyona etki eden faktörler

 • Pamukta  yabancı  maddeler

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

 

Panel 4 (gap bölgesi'nin sektöre etkileri)

 • Türkiye    pamuk  ve  pamuklu    dokuma    sanayinin      gelişimi   ve  gap’ın  olası etkileri

 • Gap bölgesi'nde pamuk üretimi ve tekstil sanayi

 • Güneydoğu anadolu bölgesi'nde pamuk tarımı, sorunlar ve öneriler

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

Panel 5 (tekstil ve konfeksiyon sektörü) 

 • Türk tekstil ve konfeksiyon ticaretini etkileyen uluslararası anlaşmalar

 • Uruguay turu tekstil ve hazır giyim anlaşması

 • Pamuk iplikçiliğinde iplik özelliklerini etkileyen faktörler

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve cevaplar

Panel 6 (pamuğun pazarlanması ve fiyatlar) 

 • Mevcut   pazarlama   sisteminde    birliklerin   ve  özel  sektörün  rolü,  üretim maliyetleri ve amerikan tarım kanunu

 • Pamukta   pazarlama    sisteminde    tarım   satış   kooperatifleri,   birliklerinin rolü ve önemi         

 • Aşağı  seyhan  ovasında  pamuk  ekim  alanlarının gelişiminde etkili ekonomik faktörler

 • Pamuk ve pamuk endüstrisinde gelişmeler

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar        

Panel 7 (destekleme politikaları ve gelecekte beklentiler) 

 • Pamuk üreticilerinin sorunları ve destekleme politikası

 • Pamukta destekleme sistemleri

 • Pamuğun    pazarlanması  ve  pamuk     politikasının    oluşumunda  izmir  ticaret borsasının yeri ve önemi

 • Destekleme politikaları ve gelecekte beklentiler

 • Destekleme ve ticaret borsaları

 • Pamuk sektörü ve mevcut sorunlar

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

 

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz