Yayın Adı

ORTA SAKARYA HAVZASI'NDA DOMATES ÜRETİMİNDE  TARIMSAL İLAÇ KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

Proje Ekibi

Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Yayın Tarihi Mayıs 2000 Ankara
Yayın No
     

 

Dünyada 1960’lı yıllardan sonra üzerinde çalışılan en önemli konulardan biri de tarımda ilaç kullanımının ekonomik analizinin yapılması ve ilaç kullanımı ile ilgili politika alternatiflerinin değerlendirilmesidir. Ülkemizde ise bu alandaki çalışmalar çok yetersiz olup, özellikle 1990’lı yıllarda birkaç araştırma yapılmıştır. Bu bakımdan ülkemizde yöre ve ürün bazında, konu ile ilgili detaylı araştırmaların yapılmasına büyük ölçüde gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada, Orta Sakarya Havzası’nda pazara yönelik domates tarımında ilaç kullanımı ekonomik yönden analiz edilmiş ve konu ile ilgili oldukça yararlı olabilecek bulgular ortaya konulmuştur. Araştırma ile ortaya konulan bulgular, çeşitli kesimlerin yararlanabileceği normda ve kapsamdadır.  

Bu çalışma, araştırıcının bireysel olanakları ile yürütülmüştür. Araştırmanın sonuç raporunun Enstitümüzde yayınlanması için araştırıcının başvurusu üzerine, söz konusu araştırma raporu, hakemler tarafından incelenmiş ve hakem raporlarından sonra çalışmanın yayınlanması uygun görülmüştür. Sınırlı alan ve tek bir ürün üzerinde de olsa, tarım ilaçları ekonomisi ile ilgili detaylı bir çalışma yapan araştırmacıya teşekkür eder, konu ile ilgili kapsamlı araştırmalarının devamını dileriz. Çalışmanın konu ile ilgilenen kişi ve kuruluşlara yol gösterici olabileceği görüşündeyiz.

 

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz