Yayın Adı TÜRKİYE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
Org.Tarihi 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir
Editörler Sibel TAN  -  Yakup Erdal ERTÜRK
Yayın Tarihi Temmuz 2000 Ankara
 

Gelişmiş ülkelerde hayvancılığın tarım içerisindeki payı % 60 civarında iken, Türkiye’de hayvancılığın tarım içindeki payı % 18 civarındadır. Hayvansal ürünlerin insan sağlığı açısından önemi ve Türkiye’nin hayvancılık faaliyeti açısından sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında hayvancılığın bugün içinde bulunduğu durum pek parlak değildir.

Bugün Türk hayvancılığında çözüm bekleyen pek çok problem mevcuttur. Bu problemlerin başında hayvancılıkta temel girdi olan ve maliyetin % 70’ini oluşturan yem gelmektedir. Halen Türkiye’de 15 milyon tonluk bir kaba yem açığı olup bu konuda acil tedbirler alınması gerekmektedir. Hayvansal ürünlerin ithalatındaki kontrol yetersizlikleri ve ülkeye kaçak hayvan girişleri, yerli üreticiyi zor duruma düşürdüğü gibi gerek insan, gerekse hayvan sağlığı açısından büyük riskler oluşturmaktadır. Hayvancılığın içinde bulunduğu bir diğer problem ise bu sektörde üretici örgütlenmesinin yetersizliğidir. Bu gün dünyanın her yerinde Canlı Hayvan ve Et Konseyleri, Süt Konseyleri mevcut iken, Türkiye’de bu tip kuruluşlar yeni oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hayvan ıslahı konusunda geçmişte uygulanan yanlış politikalar ülke hayvancılığında olumsuz gelişmelere sebep olmuştur. Hayvansal ürünlerin üretiminde karşılaşılan problemlerin yanısıra, bu ürünlerin tüketimi konusunda da toplumumuz yeterince bilinçli değildir. Bu ürünlerin insan sağlığı için önemi yeterince bilinmediği gibi bu ürünlerin tüketimi çok düşük seviyededir.

Uygulanacak politikalar, verimli bir hayvancılık faaliyeti için yeterli yem üretimi, kaçak hayvan girişlerinin tamamen durdurulması, damızlık hayvan ithalinin geçmişten ders alınarak ülke şartlarına uygun olarak yapılması, sektörde kurumsal yapılanma ihtiyacının karşılanması ve hayvansal ürünlerin tüketiminin artırılmasına yönelik politikalar olmalıdır.

                Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu 2-3 Aralık 1999 tarihinde Menemen- İzmir’de gerçekleştirilmiş, hayvancılıkla ilgili bütün grupların katıldığı düzeyli bir tartışma ortamı oluturularak, sempozyumdan konuyla ilgili çok önemli sonuçlar çıkarılmıştır.

 

y görüntüleYayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz