Yayın Adı

Pamuk Durum ve Tahmin: 1999-2000

Proje Ekibi Nermin Akyıl
Yayın Tarihi 1999
Yayın No 33
 

Pamuk gerek üretimde gerekse tekstil ve konfeksiyon ihracatındaki yeri açısından durum ve tahmin çalışmalarında Enstitü tarafından öncelikli ürünlerden biri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda dördüncüsü yayınlanan Pamuk Durum ve Tahmin çalışmalarının temel amacı, bir yandan Enstitünün diğer çalışmalarına temel teşkil edecek bilgi tabanını oluşturmak, diğer yandan da sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar ederek bilgilendirmektir. Bu çalışmalarda, esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki üretim, kullanım, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin) sistemetik olarak incelenmektedir. Çalışmalarda, Türkiye’deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir.

Pamuk Durum ve Tahmin ana raporunun yılda bir kez yayınlanması, pamuk ekiminin tamamlanmasından sonra ve hasattan önce olmak üzere yılda iki kez güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin, geçen süre içindeki gelişmelerin ışığında periyodik olarak ve sistemli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmesi, tahminlerin daha güvenilir ve bilgilendirmenin daha sağlıklı olması açısından önemlidir.

Bu güne kadar yayınlanan Pamuk Durum ve Tahmin Raporlarından da anlaşılacağı üzere bu çalışma başta pamuk üreticileri ve iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere pamukla ilgili tüm kesimlere yöneliktir. İplik, tekstil, dokuma ve konfeksiyon olmak üzere pamuğa dayalı tüm sektörler son yıllarda hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında giderek artan rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Pamuğa dayalı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin pamuk konusunda dünyada ve ülkedeki durum ve gelişmeler hakkında sistematik ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları, içinde bulunduğumuz bilgi çağında daha etkin olmaları için de pamukla ilgili kararları alırken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyoruz.

Raporu hazırlayan proje yürütücüsüne harcadığı emek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz. Ayrıca Pamuk Danışma Kurulu’nda yer alan kuruluşları temsil eden elemanlara ve proje ekibinin fikir alış verişinde bulunduğu diğer uzmanlara, bu çalışmaya cömertçe katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkürü borç biliriz.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz