Yayın Adı

TÜRK BAKLAGIL PAZARLAMA POLITIKALARININ DÜNYA TICARETINE ETKILERI

Yazarlar A. Bayaner, V. Uzunlu
Yayın Tarihi 1999
Yayın No 20
 

Nohut ve mercimek en fazla ekilen ve Türk halkının beslenmesinde önemli bir yer tutan baklagillerdir. Üretimdeki büyük değişme, yüksek fiyat politikasıyla ve girdi sübvansiyonlarıyla desteklenen ve 1982 yılında başlayan Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi (NAD) projesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle Türkiye bu iki üründe dünya ticaretini etkileyen en önemli ihracatçı ülke olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye baklagil üretimindeki değişmeleri ve dünya pazarlarında Türkiye baklagil ihracatının potansiyel etkileri incelenmiştir. Türkiye baklagil ihraç fiyatlarıyla dünya fiyatları arasındaki yakın bağlantı malumdur. Ancak, Türkiye hala baklagil ihraç eden  önemli ülkelerden birisi olmasına rağmen, pazarlama politikalarındaki değişmeler Türkiye’nin dünya ticaretindeki rolünü etkileyecektir.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz