Yayın Adı

TÜRKİYE’DE HAYVANSAL ÜRÜNLER ARZI VE YEM TALEBİ: MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ALTERNATİF POLİTİKA SENARYOLARI

Proje Ekibi

Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL, Dr. Darnell SMITH, Doç. Dr. Ali KOÇ ve diğerleri

Yayın Tarihi Mart 1999 Ankara
Yayın No 17
   

 

Hayvancılık sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 1996 yılında tarımsal üretim değerinin %23,3’ünü hayvansal üretim değeri oluşturmuştur (DİE, 1998). Sektörün tarımsal üretim değerine katkısının  yanında, istihdam yaratması ve özellikle kırsal ve  bölgesel ekonomi açısından da önemi büyüktür. Ayrıca et, süt, yün ve deri sanayileri, temel hayvansal ürünlerin üretimine bağlıdır.  Hayvancılık sektörü girdi talebi açısından da önemli bir ekonomik faaliyetin doğmasını sağlamaktadır. Yem sanayii ve veterinerlik hizmetlerinin varlığı ve gelişmişlik düzeyi ile hayvancılık arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu sektör ulusal ekonomide önemli bir pazarlama faaliyetinin doğmasına yol açmakta ve bitkisel üretimi de tamamlayıcı özellik taşımaktadır.

Bütün bu ilişkiler, hayvancılık politikalarının önemini artırmakta, ancak politikaların belirlenmesini güçleştirmektedir. Politikaların etkili bir şekilde değerlendirilmesi, değişik pazar dilimlerinde arz ve talep analizleri yapmayı gerektirmektedir.

Et ve diğer hayvansal ürünlerin  arzı, talebi ve yem talebi arasındaki içsel bağlantıların önemi gözönüne alındığında,  bu çalışmanın amacı; hayvansal üretim, hayvansal ürün talebi, yem talebi ve politikaların  güncel durumunun tanımlanması ve seçilmiş alternatif politikaların analizini yaparak hayvancılık sektör politikalarının  daha iyi anlaşılması ve politikaların etkilerinin değerlendirmesine yardımcı olacak bilgiler sunmaktır. 

Bu raporun ilk iki bölümünde hayvancılık sektörününün mevcut durumu genel olarak değerlendirilmiştir. Diğer bölümlerde, bu araştırma için geliştirilmiş olan  hayvancılık politika simulasyon modeli ve bu simulasyon modelinin dört değişik politika senaryosununa  uygulama sonuçlarını tartışılmıştır.

Yayının tamamını alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz