Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından Antakya Ticaret Borsası’nın maddi desteği ile düzenlenen “Türkiye 4. Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu”, 23-24 Mart 2001 tarihlerinde Antakya’da gerçekleştirilmiştir. 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve özel sektör işbirliğinde gelenekselleştirilen sempozyumda sunulmuş tebliğler  aşağıda listelenmiştir.

 

ÖNEMLİ DUYURU: Enstitümüz bir ilke imza atarak sempozyumu çok geniş bir katılımla gerçekleştirebilmek amacıyla online bilgi akış sistemini (OBAS) kurmuştur. 23-24 Mart 2001 tarihlerinde Türkiye 4. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu bu sayfadan online olarak izlenebilmiştir. Enstitümüzce bundan sonra düzenlenecek olan sempozyumlarda da aynı yöntemle sempuzyum tebliğleri ilgililere anında ulaştırılacaktır.

SEMPOZYUMDA SUNULAN TEBLİĞLER 

1. Gün 23 Mart 2001

 I. OTURUM: ÖNGÖRÜLER

 II. OTURUM: ÜRETİM VE PAZARLAMA

 III.OTURUM: PAZARLAMA VE ARAÇLARI

 IV. OTURUM: ÇOK ULUSLU ANLAŞMALAR

 

2. Gün  24 Mart  2001

V. OTURUM: ÖRGÜTLENME

 VI. OTURUM: GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

VII. OTURUM: PAMUK VE ÇEVRE

 VIII. OTURUM: KALİTE OLGUSU

 

 Yer: Antakya Ticaret Borsası Toplantı Salonu / Antakya