Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından Diyarbakır Ticaret Borsası’nın maddi desteği ile düzenlenen “Türkiye V. Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu”, 28-29 Nisan 2002 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir. 

 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve özel sektör işbirliğinde gelenekselleştirilen sempozyumda sunulmuş tebliğler  aşağıda listelenmiştir.

Son Güncelleme : 

02.05.2002

SEMPOZYUMDA SUNULAN TEBLİĞLER 

28 NİSAN 2002

I. GÜN

 

Protokol Konuşmaları

Konuşmacılar :

                Fahrettin AKYIL  Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı  

Aziz NART  Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreteri

 

 

Yakup Erdal ERTÜRK  Tarımsal Ekonomi Araş. Enst. Müdür Vekili

 

Ahmet Cemil FERHATLI  Diyarbakır Valisi 

 

                      Gökhan AYDINER  Olaganüstü Hal Bölge Valisi

 

Dr. Vedat UZUNLU  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı                  

I. OTURUM

Oturum Başkanı:

 

 

Prof. Dr. Durmuş Ali ATALAY 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

 

Konuşmacılar:

•

Türkiye’de Pamuktan Tekstile Uzanan Süreçte İzlenen Politikalar, Dış Pazar Rekabet Olanakları

   ve Ülkeye Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. Cengiz SAYIN, Y.TAŞCIOĞLU, M.N. MENCET,

                        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 

Tarımsal Destekleme Politikaları ve Pamuk Prim Sistemi

Rahim YENİ, Derya SAĞLAM, APK

 

 

Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne  İlişkin Düzenlemeleri İçeren Uluslararası Anlaşmalar:

Dünya Ticaret Örgütü Tekstil ve Giyim Anlaşması, Tarım Anlaşması

Uzman Ayhan KARACA  Dış Ticaret Müşteşarlığı

 

II. OTURUM

Oturum Başkanı:

Dr. Vedat UZUNLU 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

Dünya ve Türkiye Pamuk Durumuna Genel Bakış ve Prim Uygulamaları

Enver AKSOY, TÜGEM

 

 

Küreselleşme, Tarım ve Pamuğun Geleceği

İ.Şadi KATIRCIOĞLU, İzmir Ticaret Borsası

 

 

Pamuğun Pazarlanmasında Borsaların Rolü

Umur SİMSAROĞLU, İzmir Ticaret Borsası

 

 

Ege Pamuğunu İyileştirme Projesi

Prof.Dr. Işık TARAKÇIOĞLU, TÜBİTAK

 

III. OTURUM

Oturum Başkanı:

 

Aziz NART

Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreteri

 

 

Pamuk Ekiliş Alanlarının Uzaktan Algılama ile Tespiti

Hakan Mete DOĞAN, Ali MERMER, Ediz ÜNAL, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

 

Organik Pamuk Tarımı Konusunda Ülkemizde Yapılmakta Olan Çalışmalar

Tayyar KAYA, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü

 

Sabahnur ERDEMLİ

AGRO-MARKET

29 NİSAN 2002

II. GÜN

IV. OTURUM

 

Oturum Başkanı: 

 

Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN

E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

 

 

Tekstil Sektöründe Üretim Kalitesinden Yönetim Kalitesine Giden Yol 

Doç. Dr. Turan ATILGAN, Ege Üniversitesi

 

Kalitenin Otomatik İzlenmesinde Veri Yönetim Sistemleri ile Değerlendirme Algoritmaları

Prof.Dr.Erhan KIRTAY, Ege Üniversitesi

 

Örme Konfeksiyon Ürünlerinde Kalite ve Standardın İyileştirilmesi Sorun ve Öneriler

Nejat GÜNAYDIN, Ege Giyim Sanayicileri Derneği

 

V. OTURUM

Oturum Başkanı:

 

 

Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN

A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 

Konfeksiyon İşletmelerinde Performans Değerlendirmesi ve Etki Eden Faktörler

Doç. Dr. Turan ATILGAN,Ege Üniversitesi

 

Pamuklu Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü

Dilşad KOŞAR, Kalkınma Bankası

 

Pamuklu Tekstil Ürünlerinin Bakım ve Kullanımında Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri ile

Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Dr. Zeynep Tezel ÖZBEK,  Mebrure HALHALLI, Gazi Üniversitesi  

VI. OTURUM

Oturum Başkanı:

 

 

Rahim YENİ

T.K.B. APK Daire Başkanı

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri

Emine KARADEMİR Çetin KARADEMİR, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

 

GAP Bölgesi Pamuk Üretiminde Mevcut Zirai Mücadele Sorunları ve Çözüm Önerileri

Musa BÜYÜK, Sedat EREN, Behzat BARAN, Abdullah DEMİR, Diyarbakır Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

GAP Alanında Pamuk Tohumluğu Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yrd.Doç. Dr. Osman ÇOPUR, Harran Üniversitesi

 

GAP Bölgesinde Pamuk Üretimi ve Kalitesini Sınırlayan Başlıca Faktörler

Yrd.Doç. Dr. Sema BAŞBAĞ

VII. OTURUM

Oturum Başkanı:

 

 

Prof. Dr. Doğan ŞAKAR

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Makinalı Pamuk Hasadında Ürün Kayıplarının Belirlenmesi

Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Ramazan SAĞLAM,Harran Üniversitesi Bülent AKYOL,TİGEM Aksaray

 

GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Gübre Dozlarının ve Büyüme Düzenleyicilerinin

Pamuğun Önemli Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi ve Bunlar Arasındaki İlişkiler Üzerine

Bir Araştırma  

                           Meral ANLAĞAN TAŞ, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa

                           Prof.Dr. Oktay GENCER, Çukurova Üniversitesi

 

 

Hulusi TANMAN Ege Çiftçiler Birliği

POSTERLER

 

 Pamuk Lifinin İç Yapı Uzayında Yolculuk

Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, Ege Üniversitesi

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

ve Çözüm Önerileri

Songül GÜRSOY, Emine KARADEMİR, Çetin KARADEMİR, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Aydın İlinde Pamuğa Dayalı Sanayinin Durumu ve Geleceği

Dr. İsa ÖZKAN, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü

 

Diyarbakır İlinde Pamuğa Dayalı Sanayinin Durumu ve Gelişimi

Yrd.Doç. Dr. Sema BAŞBAĞ, D.Ü.Z.F. Remzi EKİNCİ, Çınar Tarım İlçe Müdürlüğü

HASANKEYF GEZİSİ

 

 

 

 Yer: Diyarbakır Ticaret Borsası Toplantı Salonu / Diyarbakır