TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

Dr. Renan TUNALIOĞLU

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Tarihi     02/05/1962

Medeni Hali       Evli

İş Adresi            Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  Tarım Bakanlığı  

                            Kampüsü Eskişehir Yolu 9. Km. / Ankara

Tel                       0312 2875807/1348

Faks                    0312 2875458

e-mail                

 

 


EĞİTİM

1979-1983 Lisans - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1985-1987 Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1988-1994 Doktora - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü


DENEYİM

TEMMUZ 2004- 2004 Bugüne kadar

Teknik Müdür Yardımcısı-Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ANKARA

TEMMUZ 2002 –TEMMUZ 2004

Mühendis – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

MART 1997 - TEMMUZ 2002Tarım Ekonomisti-Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Daire Başkanlığı, ANKARA

EYLÜL 1996 - MART 1997 ; Tarım Ekonomisti–Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ANKARA

MART 1988 - EYLÜL 1996 ; Ziraat Yüksek Mühendisi&Tarım Ekonomisti-Ekonomi Bölüm Başkanı-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü,İZMİR

ŞUBAT 1986 – MART 1988 ; Ziraat Yüksek Mühendisi- Ankara Tarım İl

Müdürlüğü ,Destekleme Şubesi,ANKARA

 


YAYINLARI

 

KİTAPLAR

TUNALIOĞLU, R. ( 1987 ). “Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.)Meyvelerinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Alınan Tohumlarında 

        Çimlenme Yeteneklerinin Araştırılması”A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. S.68.Ankara/TURKIYE(Basılmamış Mastır Tezi).

TUNALIOĞLU, R. (1991). “Türkiye Zeytin–Orman İlişkilerinin Çeşitli Açılardan İncelenmesi”. ZAEM . Yayın No: 55. S.61        

        İzmir/TURKIYE (Kitap)

AKAY, Z., ve TUNALIOĞLU, R.( 1993). “Rakamlarla Türkiye Zeytinciliği”. ZAEM. Yayın No: 57. S.63 . İzmir/TURKIYE. (Kitap)

TUNALIOĞLU, R., ve IŞIKLI E. (1993). “Türkiye ile Önemli Üreticisi Ülkelerin Sofralık Zeytin Ekonomilerinin Karşılaştırılmalı

        Olarak İncelenmesi”. ZAEM. Yayın No: 59. S.64. İzmir/TURKIYE . (Kitap)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “Önemli Zeytin Üretici Ülkelerin Zeytinciliği İle Türkiye Zeytinciliğinin Bazı Yönlerden

        Karşılaştırılması”.).Ege İhracatçı Birlikleri. Yayın No: 1. S.347 İzmir/TURKIYE . (Basılmış Doktora Tezi)

DELLAL, İ., ve TUNALIOĞLU, R. (2002), “Buğday Durum ve Tahmin:2002/2003” Durum ve Tahmin 2002-1, TEAE Yayın No: 84,

        Ankara/TÜRKIYE. (Kitap-Rapor)

TUNALIOĞLU, R., ve GÖKÇE, O. (2003). “Ege Bölgesinde Optimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma ”. ZAEM.(1998 Proje) Basılmış Proje Sonuç Raporu .TEAE:Yayın No:90:Aralık ,2003, Ankara/TÜRKIYE. Bornova- Ankara/ TÜRKİYE

        (Kitap-Proje)..

TUNALIOĞLU, R., KARAHOCAGİL, P., ve. TAN, M. (2003) “Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Durum ve Tahmin” Durum ve    

        Tahmin:Raporu..TEAE. 2003-1, Yayın No:96,Mart,Ankara/ TÜRKİYE (Kitap-Rapor)

KARAHOCAGİL, P., TUNALIOĞLU, R., TAŞKAYA, B., ve ANAÇ, H. (2003)“Turunçgiller Durum ve Tahmin” Durum ve

        Tahmin:Raporu..2003, TEAE Yayın No:111, Kasım, Ankara / TÜRKİYE (Kitap –Rapor)

TUNALIOĞLU, R., ve KARAHOCAGİL, P. (2003) “Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bildirileri”02-03 Ekim

        2003-TEAE Yayın No:112 Aralık 2003-Ankara-TÜRKİYE (Editör)(Kitap)

TUNALIOĞLU, R., ve KARAHOCAGİL, P. (2004) “Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Durum ve Tahmin” Durum ve

        Tahmin:Raporu..TEAE. 2003-1, Yayın No:118 ,Mart,Ankara/ TÜRKİYE (Kitap-Rapor)

 

YERLİ - YABANCI MAKALELER

TUNALIOĞLU, R. (1993). “Türkiye ile Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerde Karşılaştırmalı Olarak Pirina İle İlgili Sorunlar ve Çözüm

        Yolları”. Çiftçi ve Köy Dünyası. Sayı: 107. S. 20-23. Kasım. Ankara . TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R. (1994). “A General Outlook On The Table Olive Economy İn Turkey”. OLIVAE. No: 51. Page 18-21. April 1994.

        Madrid/SPAIN (Article).

OLGUN, A., TUNALIOĞLU, R., ve ACAR, H. (1994). “Developments In The Olive Sector in Turkey During The Last Decade”.    

        OLIVAE. No: 51. Page 14-17. April 1994. Madrid /SPAIN (Article).

AKAY, Z., veTUNALIOĞLU, R. (1994). “Türkiye Zeytin İstatistikleri ve Düşündürdükleri”. TMMOB. No. 47 Temmuz 1994. Ankara/

        TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R., ve IŞIKLI, E. (1995). “Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Zeytinciliği ile Türkiye Zeytinciliğinin Bazı Yönlerden

        Karşılaştırılması”. E.Ü.Z.F. Fen Bilimleri Enstitüsü. Mart 1995. İzmir/ TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R. (1996). “Pirina ve Pirina Yağı Ekonomisi ”. İzmir Ticaret Borsası. S: 13. Ocak 1996. İzmir /TÜRKİYE ( Makale).

TUNALIOĞLU, R., ve AŞAR, U. (1996).

        (a)“GATT ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve Avrupa BirliğindeZeytinyağı”.İzmir Ticaret Odası Gazetesi.. Mayıs 1996. İzmir/TÜRKİYE (Makale).

        (b)“GATT ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve Avrupa Birliğinde Zeytinyağı”. Vizyon Dergisi. Mayıs-Haziran 1996. S.60. İzmir/TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R. (1996). “ Türkiye Sofralık Zeytin Sektörü ve Değişimler”. TOK Dergisi. Eylül-Ekim. Sayı. 111. Ankara/TÜRKİYE

        (Makale).

PETROU, A., DASKALOPOULOU, I.,and TUNALIOĞLU, R. (1996). “Proposed Government Policies for Agriculture Development in

        Albania”. Proceeding, Specialist Course, Management of Agricultural Enterprises. (M.A.İ.C, Chania, Greece and Korca

        University, Korca/ALBANİA), P.163, June 1996. Korca/ ALBANİA(Article).

TUNALIOĞLU, R. (1997). “ Changes and Expectation in Turkish Table Olive Economy”. OLİVAE . P.21. No. 5. February 1997.

        Madrid/SPAİN (Article).

GÖKÇE, O., ve TUNALIOĞLU, R. (1998). “Türkiye Zeytinciliğinin Ayrıcalıklı Bir Sorunu”. Tabiat ve İnsan Dergisi. N. 3.

        Ankara/TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R. (1996). “Yeni Ekonomik Entegrasyonlar Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bitkisel Yağlar ve

        Zeytinyağı”. Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi. No: 320. Mart-Nisan 1996. Ankara/TÜRKİYE (Makale).

TUNALIOĞLU, R., ve GÖKÇE, O. (2001). “A Specific Problem of Olive Culture İn TÜRKİYE” OLİVAE.P: 16, No:85 Madrid /

        SPAİN (Article) .

DELLAL, İ., ve TUNALIOĞLU, R. (2003) “Buğday Üretiminde 2002/2003 Piyasa Yılında Artış Gözlendi” Dünya GIDA Dergisi, Ocak

        2003, Sayı 2003 -1 (44,45), İstanbul-Türkiye( Makale)

TUNALIOĞLU, R., ve ÖZKAYA, M. (2004) “Türkiye’de Kaderine Terkedilmiş Ağaç: Keçiboynuzu” Cine Tarım Dergisi ,Nisan 2004,

        Yıl:7,Sayı:57.Adana/TÜRKİYE(Makale)

TUNALIOĞLU, R. (2004) “Türkiye’de Zeytinin Sahibi Kim???” İzmir Ticaret Borsası Dergisi ,Nisan 2004,Sayı:46, İzmir/TÜRKİYE

        (Makale).

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

TUNALIOĞLU, R., ve IŞIKLI, E. (1994). “Türkiye ile Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Zeytinciliğinin Karşılaştırılmalı Analizi”. 1.

        Ulusal Ekonomi Kongresi. Cilt 1. S: 98-107. 8-10 Eylül 1994. İzmir/ TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

DİKMEN, İ., DİKMELİK, Ü., ÇİL, B., ve TUNALIOĞLU, R. (1995). “Zeytincilikte Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”.

        4.Teknik Kongre. Cilt 1. T.C Ziraat Bankası Yayınları. No. 26. S. 485-502. Ocak 1995. Ankara/TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “Marketing of Olive Oil and Table Olive in Türkiye”. CIHEAM (MAİZEM). March 1995.

        Zaragoza/SPAİN. (Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “Türkiye Zeytinciliğinin Genel Durumu”. Yetiştirme Kursu, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, 24-28 Nisan

        1995. İzmir/ TÜRKİYE (Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “ Türkiye’de Sofralık Zeytin Ekonomisi”. Sofralık Zeytin Kursu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. 18-21

    Eylül 1995. İzmir/TÜRKİYE (Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “Türkiye Zeytinyağı Ekonomisinde Son Yıllar”. Zeytinyağı Kursu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. 20-24

       Kasım 1995. İzmir/TÜRKİYE(Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., ve GÖKÇE, O. (1996). “Ege Bölgesinde Küçükbaş Hayvancılık ve Zeytincilik İlişkileri”. Hayvancılık Kongresi.

    Eylül 1996. İzmir/TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

MİRAN, B., ve TUNALIOĞLU, R. (1996). “ Türkiye’de Zeytinyağı Talebini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ”. 2.Ulusal

    Ekonomi Kongresi. Eylül 1996. Adana/TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

GÖKÇE, O.,ve TUNALIOĞLU, R. (2000). “Ege Bölgesinde Optimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma”.

    Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu. 6-9 Haziran 2000. Bursa / TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (2000). “Usage or Consumptıon Olive Pomace and Olive Pomace Oil in TÜRKİYE” CHIEAM:Modern Agro Food

    Logistic Strategic Adoptation to the Changing Marketplace. 20-24 November 2000 ( Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., ve GÖKSU, Ç. (2003) “Zeytinyağında Avrupa Birliği ve Türkiye’de Değişen Politikalar ve Olası Beklentiler”

    Türkiye I Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul /TURKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R. (2003) “ İç ve Dış Boyutu İle Türkiye’de Sofralık Zeytin Pazarlaması: Son Durum, Gelişmeler, Beklentiler”

    Gemlik Zeytin Festivali ve Paneli..13 Eylül 2003, Gemlik/Bursa/ TÜRKİYE ( Seminar-Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., YILDIZ TİRYAKİ, G., TAN, S., ve TAŞKAYA, B. (2003) “Dünya Zeytinyağı Tüketimindeki Gelişmeler;Bu

    Gelişmeyi Destekleyen Çalışmalar ve Türkiye Zeytinyağı Tüketimindeki Değişimler” Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin

    Sempozyumu, 2-3 Ekim 2003, İzmir / TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., KARAHOCAGİL, P., ve TAN, M.(2003)“Türkiye’de Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Durum ve Tahmin: 2003/2004”

    Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim 2003, İzmir /TURKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R.(2004) “Zeytincilikte Kurumsal Yapı İle İlgili Sorunlar” Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3

    Ekim 2003, İzmir / TURKİYE (Sözlü Bildiri)

TUNALIOĞLU, R.(2004) “Türkiye Zeytinciliğindeki Gelişmeler ve Bu Gelişmede Kahramanmaraş Zeytinciliğinin Yeri

    I.Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş -TURKİYE (Sözlü Bildiri)

GÜREŞ, H., TUNALIOĞLU, R., ve KARAHOCAGİL, P. (2004) “Türkiye Meyve Suyu Sanayinde HACCP Sisteminin

    Uygulanabilirliği Ve Meyve Suyu İhracatına Etkileri” Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs 2004 –Bursa-TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

YAVUZ, F., TAN, S., ve TUNALIOĞLU, R. (2004) “Tarımsal Destekleme Politikalarının Feoga Çerçevesinde Ortak Tarım

    Politikasına Uyumu Üzerine Bir Çalışma” Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004- Tokat- TÜRKİYE(Sözlü Bildiri)

KOC A, TUNALIOĞLU, R; P.KARAHOCAGİL (2004) “Olive and Olive Oil Sector in Turkey:Market Structure and the Role of

    Agricultural Cooperatives” 5th International Symposium on Growing - 27th September-03 October-2004-İzmir/TURKIYE (Sözlü

    Bildiri)

TUNALIOĞLU, R (2004) “Comparison Of Olive Sector (Table Olive, Olive Oil, Olive Pomace Oil) In Turkey And Important Olive

    Producer Countries During Last Decade” 5th International Symposium on Growing - 27th September-03 October-2004-

    İzmir/TURKIYE(Sözlü Bildiri)

 

POSTER BİLDİRİLER

TUNALIOĞLU, R., ve GÖKÇE, O. (1994). “Türkiye’de Orman-Zeytin İlişkileri,Sorunları ve Çözüm Yollarına YönelikYeni Yaklaşımlar

    ”.1. Ulusal Ekonomi Kongresi. Cilt 1. S. 97-207. Eylül 1994. İzmir/ TÜRKİYE (Poster Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., ve IŞIKLI, E. (1995). “The Comparision of the Olive Sector of Türkiye and the Important Olive Growing

    Countries Their Economic-Technical and Institutional Organization”. Nineth Consultation. OLEA. No: 43. P.163. 20-23 September

    1995. TUNUSİA (Abstract-Poster Paper)

TUNALIOĞLU, R. (1995). “Marketing of Olive Oil, Table Olive and Olive Pomace in Türkiye”. Nineth Consultation. OLEA. No: 43.

    P.163. 20-23 September 1995. TUNUSİA (Abstract-Poster Paper)

TUNALIOĞLU RENAN (1996).“ Gümrük Birliği ve GATT Öncesinde Zeytinyağı İle Önemli Bitkisel Yağların Türkiye Açışından

    Değerlendirilmesi”. 2. Ulusal Ekonomi Kongresi. Eylül 1996. Adana/TÜRKİYE (Poster Bildiri )

YILDIZ TİRYAKİ, G., ve TUNALIOĞLU, R. (2003) “Bitkisel Yağ Açığımızın Kapatılmasında Önemli Bir Potansiyel : Yemeklik Pirina

    Yağı” Türkiye I Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, İstanbul / TURKİYE (Poster

    Bildiri)

TİRYAKİ YILDIZ, G., TİRYAKİ, İ., ve TUNALIOĞLU, R. (2004) “Zeytinyağı Üretiminde HACCP Uygulamasının Önemi Ve

    Kazandırdıkları” 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs 2004–Bursa-TÜRKİYE (Poster Bildiri)

TUNALIOĞLU, R., ve TAN, S. ( 2004) “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İç Ve Dış Piyasalarda Türkiye Fındık Politikaları”

    Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004- Tokat- TÜRKİYE (Poster Bildiri)

KARAHOCAGİL, P., ve TUNALIOĞLU, R.( 2004)Avrupa Birliği Ülkelerinde Turunçgil Pazarı, Yeni Üye Ülkelerin Katılımı

    Sonrasında Durum Ve Bu Süreçte Türkiye’nin Durumu” Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004- Tokat-

       TÜRKİYE (Poster Bildiri)

TAN, S., ve TUNALIOĞLU, R.( 2004) ”Dünya’da Ve Türkiye’de Okul Sütü Programı”: Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18

    Eylül 2004- Tokat- TÜRKİYE (Poster Bildiri).

 

BROŞÜRLER

TUNALIOĞLU, R. (2002) “Zeytinyağı” Bakış .TEAE:,Sayı:1: Nüsha:4, Aralık, 2002, ISSN 1303-8346,Ankara/TURKIYE (Broşür)

TUNALIOĞLU, R., ve TAŞKAYA, B. (2003) “Antepfıstığı” Bakış .TEAE Sayı:2: Nüsha:6, Mart, 2003, ISSN 1303-8346, Ankara /

    TURKIYE ( Broşür)

TUNALIOĞLU, R., ve ÖZKAYA, M.T. (2003) “ Keçiboynuzu” Bakış .TEAE:,Sayı:3: Nüsha:5, Haziran, 2003, ISSN 1303-

    8346,Ankara/TURKIYE (Broşür)

TUNALIOĞLU, R.(2003) “Sofralık Zeytin” Bakış .TEAE:,Sayı:4: Nüsha:5, Eylül, 2003, ISSN 1303-8346, Ankara / TURKIYE (Broşür)

TUNALIOĞLU, R.(2004) “ Türkiye’de Zeytin Maden İlişkileri” Bakış .TEAE:,Sayı:5 Nüsha:8, Nisan, 2004, ISSN 1303-8346, Ankara

    / TURKIYE (Broşür)

TUNALIOĞLU, R.(2004) “Pirina Yağı” Bakış .TEAE:,Sayı:5: Nüsha:12, Nisan, 2004, ISSN 1303-8346, Ankara / TURKIYE (Broşür)

 KESKİN;G; TUNALIOĞLU, R.(2004) “Patlıcan” Bakış. TEAE:,Sayı:6 Nüsha:10, Eylül, 2004, ISSN 1303-8346, Ankara / TURKIYE

    (Broşür)

TUNALIOĞLU,R KESKİN;G;.(2004) “ Erik” Bakış. TEAE:,Sayı:7 Nüsha:9, Aralık, 2004, ISSN 1303-8346, Ankara / TURKIYE

    (Broşür)

TUNALIOĞLU,(2004) “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” Bakış. TEAE:,Sayı:7 Nüsha:2, Aralık, 2004, ISSN 1303-8346, Ankara /

    TURKIYE (Broşür)


ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

• Tarım Ekonomisi Derneği


KATILDIĞI  ULUSLARARASI  KURSLAR

The  Eigth Consultation  of  the  FAO  European Cooperative Research Network on Olives (EYLÜL 1991, İzmir/TÜRKİYE)

International Olive Oil Council “ International  Course on Techniques to improve  the Quality of Olive”( 9-13 Aralık 1991, İzmir/ TÜRKİYE)

International  Olive  Oil  Council  “Corsa  Internazionale di Formazione di  Capi  Panel di  Assaggo  di Olio  D’oliva  Vergine” (15-20  Haziran 1992, Florence /İTALYA)   

International  Olive  Oil  Council  “Fourth  International  Course  on  Table  Olive  Processing” (1-5  Kasım 1993,İzmir/TÜRKİYE)

CIHEAM(Maiz) “ Agro  Food  Distribution”( 27  Mart- 7  Nisan 1995, Zaragoza /İSPANYA)

CIHEAM(Maich) “ Management of Agricultural Enterprises” (16- 30 Haziran 1996, Korca/ARNAVUTLUK)

CIHEAM (Maiz) “Modern Agro Food Logistics, Strategic Adaptatation to the Changing Market place”(20-24 Kasım 2000, Zaragoza,İSPANYA)

CIHEAM (Maiz) ve UZK (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi)“First International Seminar on Olive Oil and Table Olive Marketing Strategies”(23 Şubat- 2 Mart 2003), Kasablanka, FAS)

5.th International Symposium On Olive Growing“ (27 Eylül-2 Ekim 2004-İzmir-TÜRKİYE) (Sunumlu Bildiri - Bilim Komitesi Üyesi ve Panel Organizasyon Sorumlusu)

 


KATILDIĞI ULUSAL KONGRE, KURS VE SEMPOZYUMLAR

“I. Ulusal  Ekonomi  Kongresi “.(  Eylül 1994, İzmir –Türkiye)( Bildiri Sunumlu)

“II. Ulusal  Ekonomi  Kongresi “.( Eylül 1996, Adana - Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“IV. Teknik  Kongre”(Ocak  1995, Ankara-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Zeytin  Yetiştirme Kursu “(Nisan 1995, İzmir –Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Sofralık  Zeytin  Yetiştirme  Kursu” (Eylül 1995,İzmir,Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Zeytinyağı  Kursu” (Kasim 1995 , İzmir-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Hayvancılık Kongresi”(Eylül 1996, İzmir-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu”(Haziran  2000-Bursa-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

“Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu „ (Nisan 2003, Antalya-Türkiye) ( Dinleyici Olarak)

Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar Ve Teknolojileri Sempozyumu „ (Mayis 2003, İstanbul-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

Sofralık Zeytin Paneli „ (Eylül 2003, Gemlik-Bursa-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

Türkiye I. Zeytinyaği Ve Sofralık Zeytin Sempozyumu „ (Ekim 2003, İzmir-Türkiye) (Bildiri Sunumlu-Organisazyon Sorumlusu)

Dış Ticaret Eğitim Programı“ (23-25 Aralık, Antalya-Türkiye) ( Dinleyici Olarak)

Kırsal Kalkınma Eğitim Seminerleri „ (1-5 Mart 2004-Ankara-Türkiye) ( Dinleyici Olarak)

Türkiye 8. Gıda Kongresi“ (26-28 Mayis 2004-Bursa-Türkiye) ( Bildiri Sunumlu)

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi“ (16-18 Eylül 2004-Tokat-Türkiye) (Bildiri Sunumlu)

“Yaş Meyve-Sebze Tedarik Zincirinde Sorunlar ve Model Arayışları”(23 Kasım 2004-Antalya) (Dinleyici)

“ Seminar on the Farm Accountancy Data Network (FADN) AGR 10750 ( 10 Aralık 2004-Ankara) (Dinleyici)

“ AB’de Uygulanan Tarımsal Ürünlerin Paketlem standartrları, AB’deki zincir mağaza Birliklerinin Gıda Standartdı Uygulamaları OTP,HACCP, AB Gıda Standartları”(14 Aralık 2004) (Dinleyici)