TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

 

 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Kuruluş ve hukuki dayanak:

 

Enstitümüz, 27/09/1984 tarih ve 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun'un 17. maddesinin (d) bendi uyarınca istihsal edilen 01/02/1993 tarihli ve 93/4094 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden Bakanlığa doğrudan bağlı taşra teşkilatı olarak, 1996 yılı sonunda kısmen Dünya Bankası finansmanı ile Ankara'da kurulmuştur.

Enstitünün Görevleri:

Türk tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, tarım politikalarının belirlenmesine yönelik olarak tarım ekonomisi konusunda araştırma projelerini hazırlamak, bunları modern analiz teknikleri ve metotları kullanarak uluslararası standartlarda yürütmek, araştırma sonuçlarını ve bunlara ait raporları öncelikle listeler halinde, istendiğinde ayrıntılı olarak Bakanlık ana hizmet birimlerine, Teftiş Kurulu Başkanlığına, Bakanlık dışı ilgili kuruluşlara ve kullanacak olanlara bildirmek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, yerli ve yabancı kaynaklı projeler yapmak veya yaptırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek araştırma taleplerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak, araştırma sonuçlarını Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün bilimsel yönden güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır.