TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

 

   "...

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları  dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

 

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.

 

Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

 

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! ..."

                                                                                                                      

                                                                                                                      Mustafa Kemal ATATÜRK

                                                                                                                         (Gençliğe Hitabe'den)