TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

Doç.Dr. İlkay DELLAL

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Tarihi     06/11/1970

Medeni Hali       Evli, bir çocuklu

İş Adresi            Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  Tarım Bakanlığı  

                            Kampüsü Eskişehir Yolu 9. Km. / Ankara

Tel                       0312 2875807/1323

Faks                    0312 2875458

e-mail                 

    Please click to GO to my WEBSITE  


EĞİTİM

1987-1991 Lisans - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

1991-1994 Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

1994-2000 Doktora - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

2003-2004 Postdoktora - Texas A&M Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü

2005-         Doçent


DENEYİM

1992 – 1999 Araştırma Görevlisi- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

1999 – 2002 Mühendis – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

2002 – 2003 Müdür yardımcısı – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

2003 – 2004 Ziyaretçi öğretim üyesi - Texas A&M Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, ABD

2004 – …….. Mühendis – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü


SEÇİLMİŞ BAZI YAYINLARI

Dellal, I., Butt, T., B.A. McCarl, P. Dyke, 2004.“Economic Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture” Ankara Climate Change Conference, Ankara.

Butt, T., B.A. McCarl, J. Angerer, İ.Dellal, P. Dyke, M-K Kim, R. Kaitho, and J.Stuth. “Agricultural Climate Change Impacts Findings from Mali, Kenya, Uganda, Senegal, Turkey, and the U.S.” Energy Modeling Forum Meeting Snowmass, Colorado, USA (2004)

Özçelik, A., İ.Dellal. “Ulusal ve Ekonomik Hedefler Açısından Tarımda Planlamanın Önemi” Türk-Tarım Dergisi, Ankara. 2004.

Tan, S., and İ. Dellal, “The Econometric Analysis on Regional Differences of Milk and Meat Production of Sheep and Goats in Turkey” Pakistan Journal of Biological Sciences, Pakistan, 2004.

Dellal. İ. and A. Koç. “An Econometric Analysis of Apricot Supply and Export Demand in Turkey” TUBİTAK Journal of Agriculture and Forestry, 27:313-321,(2003).

Buguk, C., M. Isık, I. Dellal, and A. Allen, “The Impact of Exchange Rate Variability on Agricultural Exports of Developing Countries: The Case of Turkey” Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Volume 13, Number 1, Haworthpress, USA, (2001),

Dellal, İ. “The Socio-Economic Structure of Mountain Farms in Mediterranean Region of Turkey”, International Symposium on Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas, June 5-7, Ioannina, Epirus, Greece, 2003.

Yavuz, F. S. Tan, İ. Dellal. Ve Y.E. Erturk. “Türkiye’de Tarımda Kullanılan Motorinin Subvanse Edilmesinin Ekonomik Analizi” METU Conference on Economics, Ankara,Turkey, 2003.

Koç, A., İ. Dellal, A. Bayaner and N. Akyıl. “The Impact Of Transgenic Seeds Technology On Corn And Cotton Market İn Turkey”, Metu Conference On Economics, Ankara,Turkey, 2001.

Metin, K., S. Tan and İ. Dellal. “ Basic Food Consumption: Effects Of Price, Income And Houshold Size”, 71st Eaae Seminar: Food Consumer in The Early 21st Century, Zaragoza, Spain, (Poster) 2001.

Dellal, İ., “İklim Değişiklikleri ve Tarım”, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk-Koop Ekin Dergisi, Temmuz, Agustos, Eylul 2003: 28-33,Ankara, (2003).

Tan, S., İ. Dellal ve S.S. Tan "Türkiye Ve Avrupa Birligi Iliskilerinde Tarim Ile Ilgili Son Gelismeler Ve Tam Üyeligin Türk Tarimina Etkileri" Atatürk Ün. Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi Cilt:18 Erzurum, (2003).

Dellal, İ. ve S. Tan. “KDV İndiriminin Gıda Tüketimi ve Gelir Üzerine Etkisi”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Yayın No:335, (2001).

Dellal, İ. ve H. Ege. “Türkiye’de Mısır Arz, Talep ve Dışticareti”, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk-Koop Ekin Dergisi, Ankara, (2001).

Dellal, İ. ve S. Tan. “Türkiye’de Süt Sektörü Ve Sütçülük Politikaları”, Tarım Ekonomisi Derneği Dergisi, Sayı: 6, İzmir, (2001).

Dellal, İ. “Akdeniz Bölgesinde Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi”, Isparta Yöresi Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2001.

Dellal. ,İ. ve H.Giray “GAP Bölgesinde Buğday Tohumluğu Tedarik ve Kullanımı”, II GAP Kongresi, Şanlıurfa, 2001.

Dellal, İ, “Dünya Buğday Üretiminde Gelişmeler Ve Türkiye’de Durum”, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, Aralık, 2001, Ankara.

Dellal, İ. ve S. Tan. “ Türkiye’de Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi”, Türkiye Hollanda Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, (Poster), TEAE, Ankara, 2001.

Dellal, İ. S. Tan ve H. Ege. “Türkiye’de Tahıllar Arz, Talep ve Dışticareti”, Kırklareli Köy Hizmetleri Araştırma Ensitüsü Kongresi, (Poster) Kırklareli, 2001.

Dellal, İ. ve S. Tan. “Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bölgesel Farklılıklar”, II. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, TEAE ve SETBIR, Ankara, 2001.

Ege, H. ve İ. Dellal, “Türkiye’de Buğday, Un Ve Unlu Mamüller Sektörü”, Gıda 2000, Gıda Teknolojisi Ve Tarım Dergisi, Sayı:11,İstanbul, 2000.

Erkus, A., ve İ. Dellal, “Çeşitli Yörelerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Tarım Kesiminde Gelir Durumu ve Tüketim Eğilimleri”, Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, 2000.

Erkuş, A. ve İ. Dellal. “Türkiye Tarımında Gelir-Tüketim Durumu ve Gelir Dağılımının Etkileri”, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, TC Ziraat Bankası Kültür Yayını No:35, Ankara, 1998.

Dellal, İ. ve G.Dellal. “Kırşehir İli Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ankara, 1998.

Dellal, İ., A. Erkuş, A. Eliçin ve G. Dellal. “Türkiye’de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi”, Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Ankara, (1997).

Erkuş, A. Ve İ. Dellal. “Türkiye'de Tarımsal Proje İle İlgili Kamu Kuruluşlarıın Tarım Kesimine Yönelik Uygulamaları”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2. Cilt, Adana, 1996.

Dellal, İ., “Türkiye'de Gıda Sanayinin Gelişimi”, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:105, Ankara, 1996.

Dellal, İ., “Türkiye'de Tarımsal Proje İle İlgili Kuruluşlar Ve Kullandıkları Analiz Ve Değerlendirme Yöntemleri”, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi Sayı:2, Ankara, 1996.

Dellal, İ., “Türkiye'de Sulama Kooperatifleri, Sulama İşletmeciliğindeki Rolü Ve Sulama Tesislerinin Özelleştirilmesindeki Önemi”, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, Sayı:700, Ankara, 1995.

Tanrıvermiş, H. ve İ. Dellal. “Türkiye'de Tarımsal Kalkınmanın Meydana Getirdiği Çevre Sorunları ve Verimlilik Üzerine Etkileri”, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:106, Ankara, (1994).

Tanrıvermiş, H., İ. Dellal, E. Gündoğmuş ve C. Sayın. “Türkiye'de Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT'lerin Özelleştirilebilme Olanakları ve Özelleştirmenin Olası Etkileri”, Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir, 1994.

Tanrıvermiş, H., E. Gündoğmuş ve İ. Polat, “Türkiye'de Gıda Sanayinin Ekonomik Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Yolları”, Ziraat Mühendisliği Dergisi Sayı: 273, Ankara, 1994.

Kitaplar:

Tan, S. Ve İ. Dellal, Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi Ve Türk Tarımının Uyum Süreci, TEAE Yayınları No:100, Ankara, 2003.

Dellal, İ. ve S. Tan, Türkiye’nin Yenibinyılda Kalkınma Stratejisi: Tarıma Dayalı Sanayi Ve Rekabet Gücü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları, Yayın No:238, Ankara, 2003.

Tan,S., Dellal, İ., Kırmızı Et Üretim ve Tüketim Açığını Kapatmak İçin Bir Alternatif: Hindi Yetiştiriciliği ve Sözleşmeli Üretim Modeli, TEAE Yayınları, No:85, Ankara, 2002.

Dellal, İ., G. Keskin ve G. Dellal, Gap Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Ve Hayvansal Ürünlerin Pazara Arzı, Teae Yayınları No:83, Ankara, 2002.

Dellal, G., A. Eliçin, N. Tekel ve İ. Dellal, Gap Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri, Teae Yayınları, No: 82, Ankara, 2002.

Raporlar:

Dellal, İ., U. Gül ve H. Anaç, Buğday Durum Ve Tahmin: 2003/2004, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:99, Ankara, 2003.

Dellal, İ. ve R. Tunalıoğlu, Buğday Durum Ve Tahmin: 2002/2003 Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:84, Ankara, 2002.

Dellal, İ. Buğday Durum Ve Tahmin: 2001/2002 Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:78, Ankara, 2001.

Ege, H. ve İ. Dellal, Buğday Durum Ve Tahmin: 2000/2001, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:44, Ankara, 2000.

Dellal, İ. ve H. Ege, Yemlik Tahıllar Durum Ve Tahmin:2000/01, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:48, Ankara, 2000.

Tan, S. ve İ. Dellal, “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Teae-Bakış Sayı 2, Nüsha 1, Ankara, 2003.

Dellal, İ. ve T. Özüdoğru, “Deri Sanayi”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Teae-Bakış Sayı 2, Nüsha 4, Ankara, 2003.

Dellal, İ. ve H. Giray, “Tohumculuk”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Teae-Bakış Sayı 1, Nüsha 1, Ankara, 2002.

KATILDIĞI BAZI ULUSLARARASI KURSLAR

TARİH YER KONU

12-15 Ocak 2004 Texas, ABD Advanced GAMS Class

6-9 Ekim 2003 Kolorado, ABD Basic GAMS Class

26-27 Eylül 2003 Texas, ABD Grant Writing Skills

17-27 Şubat 2003 Zaragoza, İspanya Economics of Natural Resources

8-18 Nisan 2002 Rabat, Fas Agricultural Sector Modellig

Mayıs 2001 Ankara, Türkiye A Modeling Tool: Use of Gams in Agricultural Sector Modeling

17-27 Eylül 2000 Tunis, Tunus Agricultural Sector Models

Mayıs-Haziran 1999 İsrail Economic and Financial Planning for Rural Development Though Computer Usage