TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

Dr.Gülşen KESKİN

KİŞİSEL BİLGİLER

 

İş Adresi            Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  Tarım Bakanlığı  

                            Kampüsü Eskişehir Yolu 9. Km. / Ankara

Tel                       0312 2875807/1322

Faks                    0312 2875458

 

e-mail                 

 

 


EĞİTİM

1995-2000 : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı / Doktora

1991-1994 : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı/ Master

1986-1990 : Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü / Lisans

 


DENEYİM

24/04/2001–20/11/2002 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü CBSUAB (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü) / Ziraat Mühendisi

08/ 2000 – 24/ 04/ 2001 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ziraat Mühendisi

1995-2000 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı / Araştırma Görevlisi

1991-1993 Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü

 


YAYINLAR

Keskin, G., Mülayim, Z.G., 1997. Tarla Arazilerinde Ortalama Kapitalizasyon Faiz Oranının Bulunması Üzerine Bir Araştırma, Çiftçi ve

    Köy Dünyası, Sayı 147, Mart 1997, s.24.

Güneş,E., Keskin, G., 1999. Türkiye'de Dondurulmuş Meyve ve Sebze Sanayinin Yapısı ve Gelişim Eğilimi, Türkiye Ziraat Odaları

    Birliği Yayını, Ankara.

Keskin, G., 1999. Tarımsal Değer Biçmede İstatistik Metotların Kullanımı, Ziraat Dünyası Dergisi, Kasım 1999, Sayı : 450, s.25-28,

    Ankara.

Keskin, G., 2000. Türkiye’de Hayvancılık Alt Sektöründe Karşılaşılan Sorunların Çözümünde Kooperatif, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı

    188,Ağustos 2000, s. 28 – 32.

Keskin, G., 2001.Tarımsal Girdiler ve Üretim Maliyetleri, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı 200, Ağustos 2001, s26-31., Ankara.

Dellal,G., Eliçin, A., Erkuş A., Dellal İ., Keskin,G., Tekeli, N. 2002. GAP Bölgesinde Küçükbaş Hayvancılığın Yapısal Özellikleri,

    Ekonomik Analizi ve Hayvansal Ürünlerin Pazara Arzı , Tübitak, TARP 2092 , Ankara .

Keskin, G., 2002. İrtifak Kamulaştırması ve Kamulaştırmada Pazar Değeri ve Net Gelir Tartışması, Tarım ve Mühendislik Dergisi ,

    Sayı 63., s . 36-42 , Ankara .

Dellal İ., Keskin ,G., Dellal,G., 2002. “GAP Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiren İşlemelerin Ekonomik Analizi ve Hayvansal

    Ürünlerin Pazara Arzı“, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No : 83, Ankara.

Keskin ,G., 2002 . Dondurulmuş Gıda,Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E – Bakış, Sayı : 1 , Nüsha : 8 , Aralık 2002 ,

    Ankara.

Keskin , G., 2003 . Şeker ve Şekerli Ürünler, Gıda Dünya Yayıncılık, Ocak 2003 Sayı : 2003 - 1, s 41 – 44 , İstanbul.

Keskin , G., 2003. Şeker ve Tatlandırıcılar,Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E– Bakış, Sayı : 2, Nüsha : 7, Mart 2003,

    Ankara

Keskin, G., Çeliker, S.A., 2003. İpek Böcekçiliği, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E– Bakış, Sayı : 2, Nüsha : 9, Mart

    2003, Ankara.

Keskin , G., 2003. AB‘de Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Türkiye‘de Uygulanabilirliği -Tarımsal Muhasebe Veri Ağı FADN -,

    Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E– Bakış, Sayı : 3, Nüsha : 1, Haziran 2003, Ankara.

Keskin, G., 2003. Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Değer Biçme – Akyar Barajı Örneği – Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi,

    Cilt: 3, Sayı 5, s. 91-108, Mayıs 2003, Antalya.

Keskin, G., Pekizoğlu, F., Gül, U., 2003. Sebze Durum Raporu 2002 : Domates, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstiüsü Yayın No : 108,

    Temmuz, Ankara.

Keskin, G., Çakaryıldırım, N., 2003. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E– Bakış, Sayı : 4,

    Nüsha : 8, Eylül 2003, Ankara.

Keskin, G., 2003. Meyve Bahçelerinde Değer Biçme – Özel Bir Durum: Zeytinlikler –, 1. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu,

    Çiğli / İzmir.

Keskin, G., Çeliker, S.A., 2003. İpek Böcekçiliği, Cine-Tarım

Keskin, G., 2004. Avrupa Birliği’nde Tarımda Yapısal Değişim ve Tarımsal Muhasebe Veri Ağının (FADN) Önemi, Atatürk

    Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 3-4, Erzurum.

Dölekoğlu, Ö. C., Albayrak, M., Kara,A.,Keskin, G., 2004. Consumer Perceptions and Preferences of National Versus Store Brands in

    Dairy Products: Some Empirical Results from Turkey. Papers/summaries as published in the 2004 Summer Educators’ Conference

    Proceedings, Enhancing Knowledge Development in Marketing, Volume 15, Boston , USA.

Keskin, G., 2004. Avrupa Birliği’nde Tarımda Kadının Yeri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E– Bakış, Sayı : 5, Nüsha :

    9, Nisan 2004, Ankara.

Keskin, G., Dölekoğlu, C.Ö,2004. Domates ve Domates Salçası Durum ve Tahmin : 2004/ 2005, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstiüsü

    Yayın No : 123, Eylül, Ankara.

 


ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Ziraat Mühendisleri Odası