TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

Dr. Celile DÖLEKOĞLU

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Tarihi     16/10/1971

Medeni Hali       EVLİ

İş Adresi            Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  Tarım Bakanlığı  

                            Kampüsü Eskişehir Yolu 9. Km. / Ankara

Tel                       0312 2875807

Faks                    0312 2875458

e-mail                  

 

 


EĞİTİM

1997-2002 Doktora - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü -ADANA

1993-1997 Yüksek Lisans - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü -ADANA

1989-1993 Lisans - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü -ADANA


DENEYİM

2002 Ağt. – ........ Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara- Mühendis

1995-2002 Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD-Araş. Gör.


YAYINLAR

ERKAN Onur, ÖZÇATALBAŞ Orhan, GÜLTEKİN Ufuk, ÖZÇİÇEK Celile, 1997, “Çukurova ve GAP Bölgesi Kamu Yayımcılarının ve Araştırıcılarının Bilgi Edinme İhtiyaçları ve Bunu Karşılamada Uygun Yöntemlerin Saptanması” Ç.Ü.Bölüm Araştırma Projesi, Adana.

GÜL Aykut, ŞAHİN Kasım, ERKAN Onur, ÖZDEŞ AKBAY Aysel, ÖZÇİÇEK Celile, VURUŞ Handan, 1997, “Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bilgisayar Kullanım Etkinliği, Başlıca Sorunlar ve Öneriler”, Ç.Ü. Bölüm Araştırma Projesi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:182, Adana.

GÜL Aykut, AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel, ÖZÇİÇEK Celile, ÖZEL Remziye, AKBAY Cuma, 2001, “Adana İli Kentsel Alanda Ailelerin Ev Dışı Gıda Tüketimlerinin Belirlenmesi” Ç.Ü. Araştırma Fonu Münferit Projesi, Proje No: ZF- 2001/13; Adana. TEAE Yayınları, 2003, Yayın no:95, Ankara.

AKDEMİR Şinasi, ÖZÇİÇEK Celile, AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel, BERK Ali, BİNİCİ, Turan. 2002. “Les Institution at les Organisations du Development Rurual en Mediterranee” , International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies, IAM, Montpellier, France.

AKDEMİR Şinasi, ÖZÇİÇEK Celile, AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel. 2002. “Les Stratégies de Travail et de Revenus des Ménages Ruraux Dans le Contexte des Must de Liberalisat’ cas la region de Cukurova”, International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies, IAM, Montpellier, France.

ÖZÇİÇEK Celile, 1997. “Franchising Dağıtım Kanalının Türkiye’deki Gelişimi ve Gıda Sektöründeki Durumu”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.

ÖZÇİÇEK Celile, 2002. “Tüketicilerin İşlenmiş Gıda Ürünlerinde; Kalite Tercihleri, Sağlık Riskine Karşı Tutumları ve Besin Bileşimi Konusunda Bilgi Düzeyleri (Adana Örneği)”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Yayınlanmış), Adana.

ÖZÇİÇEK Celile, YURDAKUL Oğuz, 1998. “Franchising Dağıtım Kanalının Türkiye’deki Gelişimi ve Gıda Sektöründeki Durumu”, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 13(2), Adana.

ÇABUK Serap, ŞENGÜL Seda, ÖZÇİÇEK Celile, 1999. “Beyaz Eşya Sektöründe Çalışan Satış Elemanlarının Satış Rollerinin Belirlenmesi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:13, Sayı: 78, İstanbul

ŞENGÜL Seda, ÖZÇİÇEK Celile, 2000. “Gıda Ürünlerini Satın Almada Marka Bağımlılığı”, Dünya Gıda Dergisi, Yıl:6, Sayı:2000-03, İstanbul

ÖZÇİÇEK Celile, 2000. “Tüketici Güvenliği, Tüketiciyi Koruma Uygulamaları ve Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:14, Sayı:2000-06, İstanbul

AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel, ÖZÇİÇEK Celile, BAL Tufan, GÜL Aykut,. 2002. Bireyin Çevre Bilinci Ve Gıda Ürünleri Tüketiminde Çevresel Duyarlılık: Adana İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı:7, İzmir.

EMEKSİZ Faruk, ÖZÇİÇEK Celile, AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel, USAL Gülcan, ÖZEL Remziye., 2002. Gençlerde Alkollü İçecek Tüketimi ve Tüketim Kararında Etkili Faktörler, Dünya Gıda Dergisi, Temmuz, İstanbul.

ÖZÇİÇEK Celile, AKBAY ÖZDEŞ Aysel., 2003. Üniversite Gençliğinin Hazır Yiyecek Tercihleri: Çukurova Üniversitesi Örneği, Dünya Gıda Dergisi , Ocak, İstanbul.

EMEKSİZ Faruk, ÖZÇİÇEK Celile, AKBAY (ÖZDEŞ) Aysel, USAL Gülcan, ÖZEL Remziye., 2003. Üniversite Gençliğinin Sigara ve Alkol Tüketimine Karşı Tutum ve Davranışları: Çukurova Üniversitesi Örneği, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), Adana.

DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile, YURDAKUL Oğuz.,2004. Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi İle Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım, Antalya.

YENİ Rahim, DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile., 2003, Tarımsal Destekleme Politikasında Süreçler ve Üretici Transferleri, TEAE Yayın No: 98, Ankara.

DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile, UYSAL F., 2003, Yemeklik Kuru Baklagil Durum ve Tahmin (2003/2004), Ankara

KESKİN Gülşen, DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile., 2004, Domates ve Domates Salçası Durum ve Tahmin Raporu (2004/2005), Ankara.

AKDEMİR, Ş., Özçiçek, C., Akbay, A., 2004. Institutions et organisation du développement rural, Agriculture et alimentation en Méditerranée. Les défis de la mondialisation. CIHEAM-IRESA-KARTHALA.

ÖZÇİÇEK Celile, 1999, “Agro-Food Distribution Channel in Turkey”, Managing The Food Distribution Channels (11-22 January), Zaragoza/Spain.

AKYIL Nermin, ÖZÇİÇEK Celile, 2000, “Food Control Procedures and Implementation of Quality Assurance in Turkey”, Quality Management, New Concepts and Their Application in Agro-Food Marketing (16-27 October 2000), Zaragoza/Spain.

DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile, ALBAYRAK Mevhibe, KARA Ali, KESKİN Gülşen, 2004, Consumer Perception and Preferences of National Versus Store Brands in Dairy Products: Some Empirical Results from Turkey, 2004 AMA (American Marketing Association) Summer Educators’ Conference Proceedings (6-9 Agust 2004), Boston, USA.

EREL Gürkan, DÖLEKOĞLU (Özçiçek) Celile., 2004, Yeni Dönemde Tarımın Finansmanında Bir Model Önerisi, VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (16-18 Eylül), Tokat.

ÖZÇİÇEK Celile, 2002. Alkollü İçecekler, TEAE Bakış, Sayı:1, Nüsha:2.

ÖZÇİÇEK Celile, Çakaryıldırım L.Necla, 2003. Gübre Sanayi, TEAE Bakış, Sayı:2, Nüsha:4.

ÖZÇİÇEK Celile, 2003. Gıdalarda Kalite Güvenlik Sistemleri, TEAE Bakış, Sayı:3, Nüsha:2.

ÖZÇİÇEK Celile, 2003. Gıda Güvencesi, TEAE Bakış, Sayı:4, Nüsha:4.


KATILDIĞI ULUSLARARASI KURSLAR VE TOPLANTILAR

TARİH YER KONU

1-3 Mart 2004 Ankara Rural Development Policy Week Workshop- TAIEX Office.

16-27 October 2000 CIEAM-

Zaragoza, Spain. Quality Management, New Concepts and Their Application in Agro-Food Marketing

11 –22 January 1999 CIEAM-

Zaragoza, Spain. Managing The Food Distribution Channels

28 April - 17 May 1997 CIEAM- University of Akdeniz,

Antalya, Turkey Consommation et Marketing Alimentaires

12-13 December 1995 The Women’s Research Centre,

University of Çukurova, Adana, Turkey Women and Law Workshop


ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Tarım Ekonomisi Derneği

TEMA Vakfı