TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

Afşin ŞAHİN

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Tarihi     18.07.1981

Medeni Hali       Bekar

İş Adresi             Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü 

                            Tarım Bakanlığı Kampüsü

                            Eskişehir Yolu 9. Km. / Ankara

Tel                       0312 2875807/1219

Faks                    0312 2875458

e-mail                  

                           

 


EĞİTİM

LİSE: İstanbul Atatürk Fen Lisesi-(1996-1999)  

LİSANS: Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü-(1999-2002)

YÜKSEK LİNSANS: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (2002/09-2004/09)

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU: Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri

DOKTORA (DERS DÖNEMİ): Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı-(2004/09-2006/07)

DOKTORA (TEZ DÖNEMİ: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (2006/07- )

 


DENEYİM

Avrupa Birliği Uzman Yrd. -T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Daire Başkanlığı- (2005/09-

Müfettiş Yrd. - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (2003/03-2005/08)


ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

Makroekonomi, Uluslararası İktisat, Uygulamalı Ekonometri. Ekonomik Entegrasyon

Tahıl Sektörü Fiyat ve Üretim Mekanizmaları, Etki Analizi Metodoloji Geliştirme

 


YAYINLAR  

Yurt Dışı Hakemli Yayınlar:

“Day of the Week Effect On Foreign Exchange Market Volatility: Evidence From Turkey”, 2006, Research in International Business and Finance, (Hakan Berument ve Nejat Coşkun ile birlikte)

 

Yurtiçi Hakemli Yayınlar:

“Değişik Fiyat Endeksleri Arası İlişkinin Tarım Sektörüne Bir Uygulaması”, 2006, (Yılmaz Akdi ile birlikte) (Makale değerlendirme aşamasındadır).

“Az Gelişmiş Ülkelerin Dış Borç Sorunu ve İktisadi Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, 2005, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Ağustos, Yıl:42, Sayı:497:27-40.

“REMM Modeli Çerçevesinde Bireylerin İktisadi Davranışlarının Analizi”, 2005, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Cilt:3, Sayı:12:191-199.

“Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Teorik Yaklaşımlar ve 2000-2004 Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi”, 2004, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Ağustos, Yıl:41, Sayı:485:5-20.

 

Yurtiçi Hakemsiz/ Popüler Dergiler:

”Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Gelir Ortaklığı Senetleri: Tanım ve Risk Yönetimi Açısından Değerlendirme”, 2004, Active Bankacılık ve Finans Dergisi [Active Banking and Finance Journal], Eylül-Ekim, Sayı:44, ISSN 1301-9252:68-74.

 

Sempozyum:

“Fiyat İstikrarı ve Belirsizliğin Önlenmesi Açısından Değişik Fiyat Endeksleri Arası İlişkinin ve Buna Bağlı Enflasyon Dinamiğinin Çözümlemenin Önemi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, 25-27 Mayıs 2006, Uluslararası İstatistik Sempozyumu (Yılmaz Akdi ile birlikte)