KURALLAR:

2002-2003 Araştırma Programı

Desteklenecek Çalışma

1. Araştırma Konseyi tarafından belirlenmiş, Enstitü Yürütme Kurulu tarafından onaylanan 2002-2003 Araştırma Programı’nda yer alan herhangi bir  konuda yapılan araştırmalar olacaktır,

2. Halen devam etmekte olan veya bitmiş olan araştırmalar için, konusu, 2002-2003 Araştırma Programı’na uyan konular arasında olmalıdır,

3. Yüksek lisans ve doktora tezleri dışındaki araştırmalar Enstitü Araştırma Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, gerekirse hakem sürecine sokulacaktır.

4. Karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi açısından Enstitüyle bir sözleşme imzalanacaktır.

5. Araştırma yayınlanmadan önce konuyla ilgili uzman kişilerin katıldığı bir çalışma Toplantısı’nda (Workshop) sunulduktan ve uzmanlar tarafından tartışılıp ortaya çıkan eksiklikler giderildikten sonra yayınlanacaktır.

Olanaklar

 

BAŞVURU FORMU :