Enstitünün Sağlayacağı İmkanlar:

2002-2003 Araştırma Programı
  1. Ankara’da bulunan araştırmacılar, araştırma süresi içerisinde Enstitü binasında bulunan Aykut Şener Toplantı Salonu’nda oluşturulan Bilgisayar merkezindeki bilgisayarlardan ve Internet olanaklarından faydalanabilecektir. 

  2. Araştırmanın her aşamasında Enstitünün teknik ve fiziki altyapısından (telefon, faks, printer, fotokopi makinesi, software ve benzeri ) faydalanılabilecektir.

  3. Gönüllü araştırma programına dahil olan araştırmacılar enstitü personeli ile işbirliği yapabilecektir.

  4. Enstitü ile sözleşme yapmış olan araştırmacıların saha çalışmaları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı imkanlarından faydalanabilmeleri için gereken destek sağlanacaktır.

  5. Enstitünün elindeki bulunan verilerden faydalanılabilinecek, gerektiği takdirde veri talebi ve benzeri konularda resmi yazışmalar enstitü adına yapılabilecektir.

  6. Jüri aşamasını geçmiş veya hakem sürecini tamamlamış olan araştırmalar Enstitü yayını olarak yayınlanacaktır.

2002-2003 Araştırma Programı

 

BAŞVURU FORMU :