ÖN DUYURU           ÖNDUYURU            


Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü


Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu 24-25 Nisan 2003’de Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü işbirliği ile Antalya’da düzenlenecektir. Sempozyum kesin tarihi ve ayrıntılı bilgi Enstitümüzün internet sayfasında ( https://aeri.org.tr) yayınlanacaktır.


Konu: Sempozyumda pamuk, tekstil ve konfeksiyon sektörü  (üreticiden-nihai tüketiciye kadar uzanan zincirde yer alan her şey kastedilmektedir) teknik, ekonomik ve politik boyutları ile ayrı ayrı ele alınacaktır. Sektörle ilgili tüm çalışmalar değerlendirilecek, değerlendirme yapılırken; sektörün sorunları ve çözüm yolları, AB sürecinde pamuk politikalarının değerlendirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, Türkiye’nin pamuk, tekstil ve konfeksiyon yönünden dünya pazarlarındaki yeri konularını ele alan tebliğlere önem verilecektir. 


İçerik:

       *  Sempozyuma sektörün her kesiminden katılımın sağlanmasına özen gösterilecek, akademik çalışmalara               öncelik verilecektir.

*   Hakem sürecinden geçerek kabul edilen bildiriler, sempozyumda sözlü yada poster nitelikte sunulacaktır.

*   Sempozyumda sektörle ilgili çalışmalarıyla tanınan önemli uzman ve bilim adamlarından çağrılı bildiri talep edilecektir.

*   Modern sunum teknikleri kullanılacaktır.   

*   Sempozyumda gerek sözlü gerekse poster bildiri olarak sunulan bildiriler yayınlanacaktır.

Bildiri Formatı: Kabul edilen bildiriler Word formatında tek satır aralığında Times New Roman formatında 10 punto yazı karakterinde olacaktır. Sayfa yapısı alt, üst ve yanlardan 2’şer cm olacaktır.


Sempozyum Kayıt Ücreti: Sempozyuma bildirili veya dinleyici olarak katılım ücreti kişi başına 100 milyon TL olarak belirlenmiştir. Üniversite mensuplarına ve öğrencilere %50 indirimlidir. Sempozyum kayıt ücreti 31 Mart 2003 tarihine kadar aşağıdaki adrese yatırılacak ve ücretin yatırıldığına dair banka dekontu Enstitü’ye fakslanacaktır.

Tarım Ekonomisi Araştırmalarını Geliştirme Derneği
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Etlik-Ankara Şubesi
Hesap No: 1111874-4 nolu hesap numarasına yatırılacaktır.


Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi: Bildiri özetleri 28 Şubat 2003 tarihine kadar kabul edilecektir. Hakeme gönderilen bildiri özetlerinin kesin kabulleri en geç 14 Mart 2003 tarihine kadar bildiri sahiplerine bildirilecektir. Sempozyum öncesinde Nisan 2003 tarihine kadar disket ortamında teslim edilmeyen bildirilerin sunulmasına izin verilmeyecektir.


Konaklama: Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.


İletişim Adresi:   Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

                            PK 34 Bakanlıklar/ 06100 Ankara

Telefon: 0 (312) 326 0006- 321 8764/114-119

Faks: 0 (312) 322 8531

URL: https://aeri.org.tr    

e-posta:  Tijen ÖZÜDOĞRU :

                S. Ahmet ÇELİKER:

 

Not:  Enstitümüzün düzenlediği toplantıları size duyurabilmesi için, e-mail adresinizi lütfen adresine bildiriniz.