TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

Protokolü Microsoft Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız....

 

PROTOKOL

 

20.12.2004 tarihli Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Editörler Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Gönüllü Araştırmacı Programına son verilmiştir ve Enstitümüzde yayınlanacak olan yayınlara ait esaslar aşağıda belirtilmiştir. Bu karar gereğince;

 

 1. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün Araştırma Öncelikleri (EK 1.) dahilinde hazırlanan çalışmalar enstitümüz tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Yapılan çalışmalar, EK 2’de belirtilen enstitü yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanacaktır.
 3. Yayınlar basıma hazır hale getirildikten sonra, başvuru dilekçesi (EK 3.) doldurularak (araştırma sahiplerinin her biri tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır) 1 adet yazılı çıktı ve 1 adet CD ile birlikte enstitümüze başvurulacaktır.
 4. Başvurusu yapılmış yayınlar Enstitü Editörler Kurulu tarafından, konunun TEAE araştırma öncelikleri arasında olup olmadığı ve yazım kurallarına uyulup uyulmadığı hususunda değerlendirilerek, sonuç araştırıcıya bildirilecektir. Enstitü Kurallarına göre hazırlanmamış olan yayınlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Editörler Kurulu’nda onaylanan yayınlar, Enstitümüz tarafından basılacak, sadece 20 adeti araştırmacıya veya araştırmacılara verilecektir.
 6. 5846 sayılı “Fikir Eserleri Kanunu” ve 2919 sayılı “T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu” gereğince; basılan yayının 6 adeti Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı’na gönderilecektir.
 7. Enstitümüz tarafından yayınlanan yayınların içindekiler, çizelge ve grafik listeleri Enstitümüz web sayfasında yer alacaktır. Bununla birlikte gerekli görüldüğü taktirde yayının tamamı internet veya bilgisayar ortamında (CD/Disket) kullanıcılara ulaştırılacak ve Enstitümüz Web sayfasında PDF formatında yayınlanacaktır.
 8. Çalışmada yer alan görüşlerin sorumluluğu yalnızca araştırmacıya ve/veya araştırmacılara aittir. TEAE araştırmada yer alan görüş veya fikirlerle ilgili hiçbir suretle sorumluluk kabul etmeyecektir.
 9. Yayınlanan çalışmanın her türlü basım ve yayım hakları Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne aittir.
 10. Yayınlanan eserin bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 11. Programdan yararlanmak için başvuran araştırmacılar protokolde geçen bütün esasları kabul etmiş sayılacaklardır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, araştırmacı ve/veya araştırmacıların protokol ve başvuru formundaki onay kutusunu imzalamaları gerekmektedir.
 12. Yayın sahibi ve/veya sahipleri tarafından onaylanmamış ve eksik başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

Protokol Esaslarını Kabul Ediyorum / Ediyoruz. 

TARİH: ……/…../200..

 

Araştırmacı 1       Araştırmacı 2         Araştırmacı 3      Araştırmacı 4          Araştırmacı 5

Metin Kutusu: Adı Soyadı
 
 
İmza
Metin Kutusu: Adı Soyadı
 
 
İmza
 
 
Metin Kutusu: Adı Soyadı
 
 
İmza
Metin Kutusu: Adı Soyadı
 
 
İmza
 
 
Metin Kutusu: Adı Soyadı
 
 
İmza