TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

Uyulması Gereken Yazım Kurallarını indirmek için tıklayınız....

 

EK-2

 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYINLANACAK OLAN YAYINLARDA UYULMASI GEREKEN YAZIM KURALLARI

 

  1. Sayfa Yapısı:

A4 kağıt boyutunda, sayfanın üst ve alt kenar boşluğu 2,5 cm., sol kenar boşluğu 2,5 cm+0,5 cm cilt payı olmak üzere toplam 3 cm., sağ kenar boşluğu ise 2 cm. olarak ayarlanacaktır. Ayrıca, birden fazla sayfa için arkalı önlü basım yapılacağından tüm belge için “karşılıklı kenar boşlukları” (dosya menüsünden/sayfa yapısı/birden fazla sayfa/karşılıklı kenar boşlukları) seçeneği işaretlenecektir. Alt ve üst bilgiler için 1,25 cm. ayarlanacaktır.

  1. Tüm belge için “tek” satır aralığı kullanılacak, paragraf aralıkları için ise “6 nk” paragraf aralığı verilecektir. “enter” tuşu ile paragraf aralığı verilmeyecektir. Paragraf başlarında girinti verilmeyecektir. Bütün belge “iki yana yaslanmış” olarak hazırlanacaktır.
  2. Yazı Tipi:

- Metin kısmı Times New Roman karakterinde ve 11 punto olarak, başlıklar ise 12 punto ve     bold (koyu) olarak yazılacaktır.

- Bölüm ana başlıklarında bütün harfler büyük, alt başlıklarda ise sadece ilk harfler büyük olarak yazılacaktır.

- Çizelgelerde yazı büyüklüğü 10 punto olacaktır.

  1. Sayfa Numaraları:

İç kapak, önsöz, yönetici önsözü, özet ve abstract sayfaları numaralandırılmayacak, içindekiler dizini dahil metnin giriş bölümüne kadar (i, ii ,iii, iv…) şeklinde sayfa numarası verilecek, çalışma metnini kapsayan giriş bölümünden başlamak suretiyle çalışmanın sonuna kadar bütün sayfalar (1, 2, 3,..) şeklinde numaralandırılacaktır. Sayfa numaraları, sayfa altında ve ortalı olacak şekilde ayarlanacaktır.

  1. Çizelge ve Şekiller:

Çizelgeler, metinle aynı hizada iki yana yaslanmış olarak ayarlanacaktır. Çizelgelerde satır yüksekliği 0,5 cm olarak ayarlanacaktır. Çizelge ve şekillerin altında kaynak gösterilecektir ve 8 puntoda yazılacaktır. Çizelgelerde de Times New Roman yazı tipi ve 10 punto kullanılacaktır.

  1. Kaynak Gösterimi:

Kaynak gösteriminde bilimsel esaslara uyulacaktır. Metin içerisinde kaynaklar, ilgili metnin/paragrafın sonunda, (Tunalıoğlu, v.d. 2003) şeklinde gösterilecektir. Kaynakça bölümünde ise, yazarın soyadı, adı, yayın tarihi, eserin adı, yayın no ve yayın yeri ayrıntılı olarak belirtilecektir (ÖRNEK: TUNALIOĞLU, R., Göksu, Ç., 2004, “Avrupa Birliği ve Zeytinyağında Değişen Fiyat ve Dış Ticaret Politikaları”, Türkiye 1. Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Sempozyumu Bildirileri, Yayın No: 107, Mayıs 2003, İstanbul.). Kaynak sıralaması, yazar soyadı dikkate alınarak alfabetik sıraya göre, aynı harf ve soyadı olması durumunda ise kendi aralarında tarih sıralamasına göre yapılacaktır.

Kaynakça bölümü 10 punto ile yazılacaktır.

  1.  Dispozisyon İçeriği:

-          İÇ KAPAK

-          ÖNSÖZ (Müdür Önsözü)

-          YÖNETİCİ ÖZETİ

-          ÖZET – ABSTRACT

-          İÇİNDEKİLER DİZİNİ

-          ÇİZELGELER DİZİNİ

-          ŞEKİLLER DİZİNİ

-          SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ

-          METOT VE MATERYAL

-          ÇALIŞMA METNİNİ KAPSAYAN BÖLÜM

-          KAYNAKÇA

-          EKLER

Çalışma yukarıda sıralanan ana bölümleri kapsayacaktır. Literatür (Kaynak) Özeti yer almayacaktır.  (Müdür Önsözü için, Enstitümüzden (TEAE) bilgi alınacaktır).

 

ÖNEMLİ NOT: Çalışmanın tamamı (kapak, Word sayfaları, Excel sayfaları, tüm tablo ve şekiller, ekler v.d) tek bir WORD DÖKÜMANI tüm belge olarak düzenlenerek ve yazım kurallarına uyularak hem bilgisayar ortamında hem de 1 adet yazılı çıktı olarak enstitüye iletilecektir.