TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Araştırma Önceliklerini Microsoft Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız....

EK - 1

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA ÖNCELİKLERİ

 

 1. Genel Tarım Politikaları
 2. Tarımda Reform Politikaları
 3. Tarım ve Çevre Etkileşimleri
 4. Hayvancılık Alt Sektörü Araştırmaları
 5. Bitkisel Üretim ve Alt Sektörleri İle İlgili Araştırmalar
 6. Tarıma Dayalı Sanayi ve Uluslararası Rekabet Şansı
 7. Tarımsal Ürünlerinin Etkin Pazarlama Olanaklarının Araştırılması
 8. Kırsal Kalkınma
 9. Uluslararası Tarım Politikalarının Türk Tarımı Üzerine Olası Etkileri (DTÖ v.b.)
 10. Tarımsal Ürünlerde Uluslararası Standartlara Uyum ve Rekabet Edebilirlik
 11. AB’ye Tam Üyeliğin Türk Tarımı Üzerine Olası Etkileri