GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMACI PROGRAMI

2002-2003 Araştırma Programı

Amaç: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün tarım ekonomisi alanında kapasite oluşturmanın yanısıra Enstitü dışındaki kapasiteyi desteklemek ve işbirliği imkanlarını geliştirmek yönündeki misyonu kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Enstitü bu maksatla Enstitü dışı potansiyeli harekete geçirmek amacıyla işbirliği çerçevesinde mevcut kaynaklarını kullanarak pek çok projeyi desteklemiş ve bir çok araştırmanın Tarım ekonomisi literatürüne kazandırılmasını sağlamıştır.

Bilindiği üzere Enstitünün kuruluşu aşamasında, kuruluş finansmanının bir kısmı Dünya Bankası kaynaklı Tarımsal Araştırma Projesi üzerinden karşılanmıştır. 2001 yılının Mayıs ayından itibaren projenin sona ermesiyle birlikte Enstitü tamamıyla genel bütçe ile faaliyetlerine devam etmektedir. Dolayısı ile kaynaklar oldukça kısıtlı hale gelmiştir. Enstitünün mevcut imkanlardan hareketle enstitü dışı kapasite ile işbirliğine devam etmesi, ortak araştırmalar yapması kuruluş misyonuna sadık kalınması adına önem taşımaktadır.

Tarım Ekonomisi alanında çalışma yapan özellikle genç araştırmacıların imkanlar ölçeğinde desteklenerek işbirliği yapılması Enstitünün yeni yayınlar yapabilmesi kadar araştırmalara Araştırma Konseyi’nin belirlemiş olduğu araştırma önceliklerine göre yönlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

 

Program Kimleri Hedefliyor?