ÖN DUYURU  


Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

S.S. TARİŞ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

  2-3 Ekim 2003

    İZMİR

  


SPONSORLAR

ALTIN SPONSORLAR

BRONZ SPONSORLAR


Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu 2-3 Ekim 2003’de Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve Tariş’in işbirliği ile İzmir’de düzenlenecektir.  


Konu:  

Sempozyumda  zeytinyağı ve sofralık zeytin sektörü; üreticiden-nihai tüketiciye kadar uzanan zincirde yer alan her konu  teknik, ekonomik ve politik boyutları ile ayrı ayrı ele alınacaktır. 

Sektörle ilgili tüm çalışmalar değerlendirilecek, değerlendirme yapılırken; sektörün sorunları ve çözüm yolları, AB sürecinde uygulanan politikalarının değerlendirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, Türkiye’nin  zeytinyağı ve sofralık zeytin yönünden dünya pazarlarındaki yeri konularını ele alan tebliğlere önem verilecektir. 


Sempozyumun Kapsamı:

1. Türkiye’de uygulanan zeytinyağı - sofralık zeytin politikaları (üretim, tüketim ve dış ticaret politikaları), sorunlar ve Dünya zeytinciliği ile karşılaştırılması

2. Türkiye ve Dünya’da Zeytinyağı - sofralık zeytin teknolojisi ve gelişmeler

3. AB sürecinde zeytinyağı ve sofralık zeytin politikalarının değerlendirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırma

4. Türkiye’de zeytin üretim teknikleri ve değişimler


Bildiri Seçimi:

S      Sempozyuma sektörün her kesiminden katılımın sağlanmasına özen gösterilecek, akademik çalışmalara öncelik verilecektir.

S      Hakem sürecinden geçerek kabul edilen bildiriler, sempozyumda sözlü yada poster nitelikte sunulacaktır.

S      Sempozyumda öncelikle sektörle ilgili çalışmalarıyla tanınan önemli uzman ve bilim adamlarından çağrılı bildiri talep edilecektir.

S      Modern sunum teknikleri kullanılacaktır.

S      Sempozyumda gerek sözlü gerekse poster bildiri olarak sunulan bildiriler yayınlanacaktır.

S      Bildiri Formatı aşağıda belirlenen şekilde olacaktır

 

·        Konu başlığı birinci satırda Times New Roman, 12 Punto ve bold olarak iki satırı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

·    Başlıktan Sonraki satırda yazarların isim ve soyismi (ünvansız) Times New Roman, 12 Punto ve italik olarak yazılmalı, altına iletişim adresi açık bir şekilde verilmelidir. Birden fazla yazar varsa numaralandırılacak, yıldız yada başka bir sembol kullanılmayacaktır.

·        Bildiriyi sunacak kişi yıldız ile gösterilmelidir.

·        Özet tek satır aralığı kullanılarak Times New Roman, 12 Punto olarak yazılmalı, tablo ve grafikler özette yer almamalıdır.

·        Özet yazar isimleri de dahil olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

·        Özetin başındaki kişisel bilgilere a-mail adresi açık bir şekilde yazılmalıdır. Sempozyum ile ilgili yazışmalar e-mail ile yapılacaktır.

·        Bildiri özetinin hangi yukarıda kapsamı belirtilen konulardan hangisi içinde yer aldığı açıkca belirtilmelidir.

·        Tamamlanan özetlerin  aşağıda belirtilen iletişim adreslerine mail ile gönderilmesi  adresine mail yoluyla gönderilmesi rica olunur.


Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi:

Bildiri özetleri 22 Ağustos 2003 tarihine kadar kabul edilecektir. Hakeme gönderilen bildiri özetlerinin kesin kabulleri en geç 1 Eylül 2003 tarihine kadar bildiri sahiplerine bildirilecektir. Sempozyum öncesinde 26 Eylül 2003 tarihine kadar disket ortamında teslim edilmeyen bildirilerin sunulmasına izin verilmeyecektir.


Önemli Not:

İzleyici olarak katılmak isteyenlerin Katılımcı formlarını doldurup en geç 1 Eylül 2003 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adresine fakslayarak kayıt olmaları gerekmektedir.


Katılımcı Müracat Formu:

Katılım Ücreti:

Katılımcılardan ayrıca katılım ücreti talep edilmeyecektir.


Konaklama:Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.


İletişim :              Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

                              PK 34 Bakanlıklar/ 06100 Ankara

Telefon: 0 (312) 326 0006- 321 8764/114-119

Faks: 0 (312) 322 8531

URL: https://aeri.org.tr    

e-posta:  

                Dr. Renan TUNALIOĞLU :

                Pervin KARAHOCAGİL:

    Berrin TAŞKAYA:

    Hakan ANAC:

    Yakup Erdal ERTÜRK

TARİŞ

Telefon: 0 (232) 465 0040

 Faks: 0 (232) 421 0060

URL: http://www.taris.com.tr    

e-posta: 

Dr. Mustafa TAN :

 

 

 

Not:  Enstitümüzün düzenlediği toplantıları size duyurabilmesi için, e-mail adresinizi lütfen adresine bildiriniz.