PROGRAM


 

 

 

 

 

PROGRAM  


Yer: Tariş Çiğli Zeytinyağı Üretim Tesisleri -İZMİR  


1.  Gün ( 02 Ekim 2003)  


09.00 – 09.30  Kayıtlar

09.30 – 09.40  Açılış ve İstiklal Marşı

09.40 – 10.15  Protokol Konuşmaları

Konuşmacılar:                       

                         Y. Erdal ERTÜRK - Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü

                         Ayhan ÖZER - TARİŞ Genel Müdürü 

                         Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ - Tarım ve Köyişleri Bakanı


 10.15 – 10.30  Çay ve İkramlar  


11.00 – 12. 15  I. OTURUM

KONU: ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa TAN - Tariş  Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Konuşmacılar:

TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN DURUM-TAHMİN VE ÖNGÖRÜ: 2002/2003

Pervin KARAHOCAGİL - TEAE

Dr. Renan TUNALIOĞLU - TEAE

Dr. Mustafa TAN - TARİŞ

TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM ÖNCESİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Osman GÖKÇE- Ege Ün. ZF  Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE’DE ZEYTİN FİDANCILIĞININ DURUMU VE SORUNLARI

Yrd. Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA - Ankara Ün. ZF Bahçe Bitkileri Bölümü

ZEYTİN ÜRETİMİNDEKİ PERİYODİSİTENİN ZEYTİNYAĞI EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Dr. Yaşar Tevfik TÜZÜN - Ege Ün. MF Gıda Mühendisliği Bölümü


12.15 – 13.30 Öğle Yemeği


13.30 – 15.00  II. OTURUM :

KONU: ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ VE PAZARLAMASI

Oturum Başkanı: Prof Dr. Erdoğan OKTAY –Ege Ün. ZF-TEB Bşk.

Konuşmacılar:  

AKDENİZ BESLENME TARZINDA ZEYTİNYAĞININ ÖNEMİ

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ- Trakya Ün. Tekirdağ ZF Gıda Mühendisliği Bölümü  

DÜNYA ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNDEKİ GELİŞMELER; BU GELİŞMEYİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dr. Renan TUNALIOĞLU,  Dr. Sibel TAN,  Berrin TAŞKAYA - TEAE

Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ - Zeytincilik Arş Ens

ABD’DE PAREKENDE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA VE TÜRKİYE’NİN PAZAR PAYININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

Dennis MC. GEE - Dünya Ortakları Dış Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü

ZEYTİNYAĞI SABUNU HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİMİZ

Emin GÜLE- Korkut Yağ Sanayi


 15.00 – 15.30 Çay ve İkramlar  


15.30 – 17.00 III. OTURUM

 

KONU: BİTKİ KORUMA, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ

Oturum Başkanı: Dr. Seyfi ÖZIŞIK- Zeytincilik Arş. Ens. Müdürü

Konuşmacılar:

EGE BÖLGESİNDE ZEYTİNDE ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Dr. Bahriye HEPDURGUN,  Dr. Mükerrem ÇELİKER,  Uzm. Tevfik TURANLI -Bornova Zirai Mücadele Arş Ens

Hamide ULUSAL (Aydın T. İl. Md.), Fikri ÖNEN,  Hilmi AKDOĞAN, Süleyman KIZILÇAM (Balıkesir T. İl. Md.), Nergis ÖDER (İzmir T. İl. Md.),  Yusuf ERTÜRK (Manisa T. İl. Md.),

YABANCI OTLAR ZEYTİNLİKLERDE SORUN MUDUR?

Dr. Ahmet ULUDAĞ-Bornova Zirai Mücadele Arş Ens

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÜREMİŞ- Mustafa Kemal Ün. ZF Bitki Koruma Bölümü

ÜÇ-FAZLI KONTİNU SİSTEM ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE HACCP’E GİRİŞ

Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Oya KÖSEOĞLU - Zeytincilik Arş Ens

ZEYTİN MEYVESİNDE BULUNAN HYDROXYTYROSOLÜN ÖZELLİKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Arş. Gör. Emine ALKIN- Uludağ Ün. ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

YEŞİL ZEYTİN ÜRETİMİNDE HACCP SİSTEMİNİN UYGULANMASI

Doç. Dr. Muhammet ARICI- Trakya Ün. Tekirdağ ZF Gıda Mühendisliği Bölümü 


19.30  Akşam Yemeği


 

2.  Gün (3 Ekim 2003)  


09.30 – 10.30  IV. OTURUM

KONU: SOFRALIK – YAĞLIK  ZEYTİN  ÜRETİMİ  VE  ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Füsun TATLIDİL - Ankara Ün. ZF. TEB.  ÖĞR. ÜYESİ     

Konuşmacılar:  

DÜNYA SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ DIŞ TİCARETİ VE SON DÖNEMDEKİ GELİŞMELER

Dr. Sertaç DUMAN- Uludağ Ün. ZF Tarım Ekonomisi Bölümü.

SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE ÜRETİM MALİYETLERİ VE KARLILIK

Burhan AKSU- Zeytincilik Arş Ens

Dr. Turgay DİZDAROĞLU-  Zeytincilik Arş Ens

Sermin DÖNMEZ- Zeytincilik Arş Ens

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNİN KOOPERATİF ÖRGÜTLENMESİ VE DEVLET YATIRIM YARDIMLARI

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK- Ankara Ün. ZF  Tarım Ekonomisi Bölümü.

Mehmet Yurdal ŞAHİN- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Daire Bşk. V.


10.30 - 11:00  Çay ve İkramlar


11.00- 12.15 V. OTURUM

KONU: ZEYTİNYAĞINDA  AVRUPA  BİRLİĞİ  MÜKTESABATINA  UYUM ÇALIŞMALARI  VE  UYGULANAN  POLİTİKALAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın OLGUN- Ege Ün. ZF. TEB. ÖĞR. ÜYESİ

Konuşmacılar:

TÜRKİYE VE AB’DE ZEYTİNYAĞINA İLİŞKİN SON UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Metin ARTUKOĞLU- Ege Ün. ZF Tarım Ekonomisi Bölümü.

Arş. Gör. Funda GENÇLER- Ege Ün. ZF Tarım Ekonomisi Bölümü

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ZEYTİNYAĞI PİYASA DÜZENİNE YÖNELİK REFORM ÇALIŞMALARI VE REFORMU GEREKTİREN NEDENLER

Sermin DÖNMEZ- Zeytincilik Arş Ens

Prof. Dr. Akın OLGUN- Ege Ün. ZF Tarım Ekonomisi Bölümü

AVRUPA BİRLİĞİ ZEYTİNYAĞI MEVZUATI - UYUM ÇALIŞMALARI VE ULUSAL PROGRAM

Dr. Mustafa TAN- Tariş Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Tuğba Nur ÇELİKEL- Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Ürün Koordinatör  Yrd


12.15 – 13.30  Öğle Yemeği


13.30-15.00 PANEL

I. BÖLÜM

KONU: TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI  VE  SOFRALIK ZEYTİN  SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin IŞIKLI- Ege Ün. ZF.TEB.ÖĞ.ÜY ESİ

Konuşmacılar:  

Ali Ekber YILDIRIM - Dünya Gazetesi 

Deniz ATAÇ- EİB.Yön. Krl. Bşk.

Prof. Dr. Erdoğan OKTAY- Ege Ün. ZF TEB. Bşk.

Prof. Dr. Fatih YILDIZ- ODTÜ

Dr. Mustafa TAN- TARİŞ

Dr. Renan TUNALIOĞLU- TEAE

Selim KANTARCI- İzmir Ticaret Borsası


15.00 - 15:30  Çay ve İkramlar


(15.30-16.30) PANEL

 II. BÖLÜM 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin IŞIKLI- Ege Ün. ZF.TEB.ÖĞ.ÜY ESİ

Konuşmacılar:  

Ali Ekber YILDIRIM - Dünya Gazetesi 

Deniz ATAÇ- EİB.Yön. Krl. Bşk.

Prof. Dr. Erdoğan OKTAY- Ege Ün. ZF TEB. Bşk.

Prof. Dr. Fatih YILDIZ- ODTÜ

Dr. Mustafa TAN- TARİŞ

Dr. Renan TUNALIOĞLU- TEAE

Selim KANTARCI- İzmir Ticaret Borsası

 

16.30 - 17:00  Dilek ve Temenniler-Kapanış


POSTERLER (22 Mayıs 2003)


  10.30-11.00 / 15.00-15.30

MEYVE BAHÇELERİNDE DEĞER BİÇME (Özel Bir Durum: Zeytinlikler)

Dr. Gülşen KESKİN- TEAE

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KONSEYİNE YENİDEN ÜYELİĞİNİN ÖNEMİ

Sermin DÖNMEZ- Zeytincilik Arş Ens

Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ-  Zeytincilik Arş Ens

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN HAM PİRİNA YAĞLARININ STEROL, ERİTRODİOL VE UVAOL MİKTARLARININ TESPİTİ

Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ- Zeytincilik Arş Ens

Bahri ERSOY- Zeytincilik Arş Ens

Hanife Telli KARAMAN- Zeytincilik Arş Ens.

HATAY İLİ NATUREL ZEYTİNYAĞLARININ KALİTESİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Dilşat BOZDOĞAN- Çukurova Ün. ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİDİN- Mustafa Kemal Ün. ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Türkan KEÇELİ- Çukurova Ün. ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

 YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ABKMAE)’NDE YAPILAN SOFRALIK ZEYTİN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dr. Erol YALÇINKAYA- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Arş Ens. 

ANTALYA İLİ ZEYTİNCİLİK DURUMU VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

Doç. Dr. Salih ÜLGER- Akdeniz Ün. ZF Bahçe Bitkileri Bölümü

ZEYTİNLERDE MİKOTOKSİN PROBLEMİ

Dr. Tuncay GÜMÜŞ- Trakya Ün. Tekirdağ ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Muhammet ARICI - Trakya Ün. Tekirdağ ZF Gıda Mühendisliği Bölümü

ZEYTİNYAĞLARINDA MİKOTOKSİN PROBLEMİ

Dr. Harun DIRAMAN- Zeytincilik Arş. Ens. 

TÜRKİYE’DEKİ ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN VE ZEYTİNYAĞLARININ BÖLGESEL OLARAK KARAKTERİZASYONU

Prof.Dr. Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN-Ege Ün.Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Fahri YEMİŞCİOĞLU- Ege Ün.Gıda Mühendisliği Bölümü

Ümmühan TİBET-EGDEa.Labaratuarı

Meltem ÇAKIR -TARİŞ


 Konaklama : Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.