Yayın Adı

3. TÜRKİYE PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLER TARTIŞMALAR (Pamuk Endüstrisinde Pazar Merkezli Bilgi Akışı)

Org.Tarihi İzmir
Editörler Nermin Akyıl
Yayın Tarihi 2000
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından İzmir’de üçüncüsü düzenlenen, Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu’nun sürekliliği konusunda önemli bir adım daha atılmıştır. Böylece Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkemizin ekonomisinde önemli bir paya sahip olan pamuk ve pamuk endüstrisi konusunda sektörün tüm ilgililerini bir arada toplayarak düzeyli bir tartışma ortamı yaratmıştır.

Pamuk; Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve son yıllarda gittikçe artan oranlarda yetiştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen, ülke ekonomisine kazandırdığı katma değer ve istihdam katkısı yüksek olan önemli bir tarım ürünüdür. Özellikle tekstil ürünleri, ihracat gelirimizde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca, son yıllarda Türkiye’de iç talep de ülkenin kendi dinamikleri nedeniyle sürekli artmaktadır. Sanayide kullanılan pamuğun büyük çoğunluğu iç üretimimizle karşılanmaktadır. Ancak, tekstil ve konfeksiyon ürünlerine olan iç ve dış talepteki artış nedeniyle, son yıllarda Türkiye, ihtiyacının bir kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Öncelikle Çukurova’da ve son yıllarda da Ege Bölgesi’nde pamuk ekim alanlarında daralma görülmektedir. Bu durum, GAP Bölgesi’ndeki ekim alanı artışı ve söz konusu tüm bölgelerde verimdeki artış ile dengelendiğinden, toplam üretimde önemli bir değişikliğe neden olmamakla birlikte, artan talebin karşılanması için ithalatımız da devam edecektir.

Pamuk, diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla serbest piyasa şartlarında işlem gören bir üründür. Üretimin tamamı pazara arzedilmektedir. Hammaddeye girdi sağlayan sektörden, nihai ürüne kadar uzanan süreç oldukça uzundur. Bu sürecin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan teknik ve pazarlama sorunları bu sektörün tamamını etkilemektedir. O nedenle sektör için doğru, güvenilir ve zamanında bilgi akışı oldukça önemlidir. Bu bilgi akışı, pazar merkezli olmalı ve üreticiyi yönlendirebilmelidir.

Böylece, pamuk ve pamuk endüstrisinde mevcut ve gelecekte muhtemel sorunların çözümü için, çiftçi, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gereklidir. Sektörün kazanması ülkenin de kazanması demektir.

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkiye III. Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon  Sempozyumu’na katkılarından dolayı Ege İhracatçılar Birliği, Ege Çiftçiler Derneği, Türk Deltapine Inc., Monsanto Europe S.A. ve Dünya Gazetesi’ne teşekkür ediyorum. Amaçlanan bilgi akışına sektör tarafından gösterilen ilginin devamını diliyorum. Sunulan tebliğlerin basılarak bilgilerin daha fazla kitleye ulaşımının sağlanmış olması da memnuniyet vericidir. Bu çalışmalarından dolayı da Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nü kutluyorum.

 

İçindekiler

Açılış Konuşmaları

      

 • Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gölkalp 

 • Ömer Berki 

 • Muzaffer Eren 

 • Hasan Çelebioğlu 

 • Hulusi Tanman    

 • Ahmet Bayaner

Sempozyum Bildirileri

 • Türkiye'de Pamuk Arz Ve Kullanımı: Yapısal İlişkiler Ve Temel Projeksiyonlar

 • Pamuk Üretim Ve Kalitesini Etkileyen Başlıca Faktörler

 • Pamukta Yapışkanlık Ve Yapışkanlığa Neden Olan Entomolojik Sorunlar

 • Uzun-İnce Elyaflı Pamuk Çeşitlerinin Türkiye İçin Önemi

 • Pamuk Olgunluğunun Tekstil Mamulleri Üzerine Etkisi

 • Türkiye Pamuk Tarımında Makinalı Hasada Geçiş

 • Pamuk Standardizasyon Esasları

 • Dünyada Ve Türkiye'de Pamukta Standardizasyon

 • Pamukta Standardizasyon Ve Jütün Yarattığı Olumsuzluklar

 • Türkiye'de Pamuk İpliği Sektöründe Üretim Ve Değişken Maliyetler

 • Dünyada Elyaf Üretim Ve Tüketiminde Gelişmeler

 • Dış Pazarda Rekabeti Belirleyen Faktörler

 • Dış Pazarda Konfeksiyon Ürünlerinin Rekabetini Belirleyen Faktörler

 • Pamuk Sektörü Ve Desteklemeler

 • Renkli Elyaflı Pamuğun Önemi Ve Ege Bölgesinde Üretilmesi

 • Pamuk İplikçiliğinde Yenilikler

ay görüntülenebilmesi amacıyla yeni bir sayfa açılacaktır)

Yayının tamamını M.S. Word formatında almak için buraya Yayın Microsoft Office Word 2000 formatında "doc" uzantılıdır. Ancak daha eski office sürümlerinde de açılabilir. Eğer bilgisayarınızda bu programlar yüklüyse yayın ayrı bir sayfada açılacaktır. Ancak dosya boyutunun büyüklüğünü gözönüne alarak (13664 Kb) açılma işleminin uzun sürebileceğini unutmayınız 

sıkıştırılmış doküman dosyası olarak almak için buraya Eğer yavaş bir internet bağlantısına sahipseniz buraya tıklamanızı ve yayını sıkıştırılmış (zip) olarak (11543 Kb) almanızı daha sonra bilgisayarınızda açarak local olarak incelemenizi öneririz.basınız