Yayın Adı 2. TÜRKİYE PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLER TARTIŞMALAR 
Org.Tarihi 18-19 Mart 1999  Gaziantep 
Editörler N. Akyıl, A. Bayaner
Yayın Tarihi 1999
 

 Ülkemizde pazara yönelik tarımın gelişmesi yönünde ekonomik politika analizleri yapmak ve bu tür çalışmaları yürütüp, destekleyecek bir kapasite oluşmasına katkıda bulunmak Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün amaçlarından birisidir. Bu amaçla bir kapasite yaratıp, onu işler biçimde bir arada tutmanın tek yolunun tarımsal ekonomiyi ilgilendiren konularda düzeyli tartışma ortamı yaratıp, konuyla ilgili tüm grupları bu tartışmaya çekmektir.

“Türkiye II. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu” Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  (TEAE) ve SANKO-Pure Cotton Textile A.Ş. işbirliği ile belirtilen amaç çerçevesinde 18-19 Mart 1999 tarihinde Gaziantep’te düzenlenmiştir. Bu sempozyum pamuk ve pamuk endüstrisinde yer alan kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, sorunların çözümü için ortak görüş çerçevesinde birleştirmiştir.

Bu sempozyum da pamuk üretiminde modern girdi kullanımı, GAP’ta pamuk kullanımı ve yabancı yatırımcının tavrı, pamuk lif kalitesi, pamuğun pazarlanmasında Birlikler’in ve vadeli işlemler borsanın önemi, global krizin ve tekstilde markanın önemi, uygulanan politikalar ve sektörde bilgi akışının önemi, konu ile ilgili Ar-Ge yatırımları ve etkin bilgi alış verişi tartışmaya açılmıştır.

Enstitü’nün çalışma konularından biri olan pamuk için Durum ve Tahmin Raporları da  hazırlanmaktadır. Böylece bir yandan Enstitü için veri tabanı oluşturulurken, öte yandan sektöre hammadde ile ilgili önemli bilgiler de periyodik olarak ulaştırılmaktadır. Bu rapor hasattan önce yayınlanmakta ve Ocak ve Nisan aylarında da yılda iki kez olmak üzere güncelleştirilmektedir. Sözkonusu bilgilerin her geçen gün kapsamı genişletilerek ilgili her kesime ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Sempozyuma gösterdikleri ilgi ve yaptıkları cömert katkılarından dolayı Sayın Adil KONUKOĞLU şahsında Sanko-Pure Cotton Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’e ve Sayın Kürşat GÖNCÜ şahsında Gaziantep Sanayi Odası’na teşekkürlerimizi sunarız. Sempozyumda sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesinde özveri ile çalışan ve düzenleyen Nermin AKYIL’a, ayrıca stajyer öğrencilerimiz Ebru ERARSLAN ve Neslihan ACAR’a teşekkürü borç biliriz.  

 

İçindekiler

Açılış Konuşmaları

 • Adil Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

 • Sn.Nevzat Uslucan (T.C. Tarımve Köyişleri BakanlığıTÜGEM)

 • Ahmet BAYANER  (T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü)

 

Sempozyum Bildirileri

 • Pamuk ve Pamuk Sanayine Toplu Bakış 

 • Dünyada ve Türkiye’de Pamuk Tahmini

 • Pamuk Üretiminde Modern Girdi Kullanımı

 • Pamuk Zararlıları İle Mücadelede Yeni Gelişmeler  

 • Makinalı Hassatta Modern Çırçırlama Sistemleri

 • Uzun-Mukavim Lif Kalitesinin Türkiye Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma

 • GAP’ta Pamuk Tarımı

 • GAP Bölgesi’nde Yabancı Sermaye Yatırımı 

 • Pamuk Liflerinde Gözlenen Bazı Hatalar

 • Türkiye'de Kooperatif Birlikleri

 • Pamuğun Pazarlanmasında Depo Makbuzları Sistemine Geçiş  

 • Türkiye’de Pamuk Ve Tekstil Sektörü Açısından Vadeli İşlem Borsalarının Önemi Ve Başarısını Etkileyecek Olası Faktörler 

 • Genel Ekonomik Krizle Birlikte Tekstil Sektörünün Yaşadığı Sorunlar ve Markalaşmanın Önemi

 • İzmir Ticaret Borsasında Tahkim (Arbitrasyon)    

 • Genel Ekonomik Krizin Ve Marka Yaratma Sürecinin Önemi   

 • Türkiye’de Dokuma Ve Giyim Sanayinin Sektörel Durumu ve Geleceği           

 • Ege Çiftçiler Derneğinin Pamuk ve Pamuk Sanayindeki Son Durum Hakkında Görüşleri  

 • Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün Özel Sektör, Çiftçi İşbirliği ve Tohumculuk Sistemi 

 • Pamukla İlgili Ar-Ge Faaliyetlerine Çiftçinin Bakış Açısı

 • Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Pamukta Tariş Ar-Ge Faaliyetleri

 • Türkiye’de ve Gap’ta Ar-Ge Çalışmaları   

 • Pamuk ve Pamuk Endüstrisi Araştırmalarında Tübitak Destekleri 

ay görünr sayfa açılacaktır)

Yayının tamamını M.S. Word formatında almak için buraya Yayın Microsoft Office Word 2000 formatında "doc" uzantılıdır. Ancak daha eski office sürümlerinde de açılabilir. Eğer bilgisayarınızda bu programlar yüklüyse yayın ayrı bir sayfada açılacaktır. Ancak dosya boyutunun büyüklüğünü gözönüne alarak (5431 Kb) açılma işleminin uzun sürebileceğini unutmayınız 

sıkıştırılmış doküman dosyası olarak almak için buraya Eğer yavaş bir internet bağlantısına sahipseniz buraya tıklamanızı ve yayını sıkıştırılmış (zip) olarak (3856 Kb) almanızı daha sonra bilgisayarınızda açarak local olarak incelemenizi öneririz.basınız