Yayın Adı 1. TÜRKİYE BUĞDAY SEMPOZYUMU BİLDİRİLER TARTIŞMALAR 
Org.Tarihi 5-7  Şubat 1998 Antalya
Editörler Dr. Osman Aydoğmuş - Gülten Nevruz
Yayın Tarihi Temmuz 1998
 

 

Ülkemizin ekonomik yapısında bu güne kadar yapılan çalışmalarda, kalkınmanın temel direkleri tarım sektörü dışında aranmış, tarım sektörü kalkınmanın bir aracı değil engeli olarak görülmüştür.  Tarım sektörüne en azından  kalkınmanın engeli olmaması için  gereken önem verilmeli ve Türkiye kabuk değiştirerek  bir yandan  gereksinimlerini kendi coğrafyasından karşılarken bir yandan da elde ettiği tarımsal ürünleri, sanayi ürünleri olarak ihraç etmeli, beslenmenin en önemli sorun olduğu dünyada bu siyasal ve ekonomik silahını en iyi şekilde kullanmalıdır.

Tarımsal kesimin üreticileri bu güne kadar devletin kendisine verdikleri ile yetinmek  zorunda  kalmış, kendi üretim ve pazarlama politikalarını  üretememiş  ve serbest pazarda  dünya ile rekabetin çağdaş araçlarını işletememiştir. Tarımsal Sanayi de aynı paralellik  içinde dünya ile ilişkileri daima devlet desteklerine bağlı olarak  devam eder halde, dengeli bir büyümeden  yoksun ve sorunların içinde yoğrularak dış pazarlarda yer kapmaya çalışmıştır.

Bürokrasi, siyasetin bir aracı olarak hem çok büyük  yüklerin altında zor şartlar altında çabalamış, fakat hemde hiç bir kesime yaranamamıştır. Bu kesimlerin arasındaki iletişimi kurmak ve doğru, güncel bilgilerle tarım politikalarını  olumlu yönlendirmek için gerekli kuruluş nihayet çalışmaya başlamış, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü bu boşluğu  doldurarak  ülkemizin  tarımsal  gelişmesindeki  rolünü üstlenmiştir.

Artık kendi söylediğimiz istatistik yalana  kendimizin inandığı devirleri geride bırakmalı ve bilimsel  gerçeklere uygun verilerle gelecek politikalarımızı akılcı bir biçimde yönlendirmeliyiz.  Sorunlara çözüm bulmak sadace  politikacıların değil, daha çok konu ile ilgili kişilerin önerileri ile olacaktır.

Un Sanayicileri Derneği, bilgi toplanmasında, değerlendirilmesinde, bu bilgilerin modern çağın iletişim araçları ile topluma ulaştırılmasında yapılacak bütün çalışmalara daima yardımcı olacaktır. İlgili kesimlerin biraraya gelerek sorunların tartışılması, değişik görüşlerin  beyin fırtınaları  şeklinde serbestçe  ortaya  gelmesi için bütün sektör temsilcileri ve Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ile ortak toplantıların düzenlenmesi  derneğimizin  kararlılıkla takip edeceği politika olacaktır.

İlk örneğini Antalya Belek’te yaşadığımız 1. Türkiye Buğday  Sempozyumunu çok olumlu  bir başlangıç  olarak değerlendiren Un Sanayicileri Derneğimiz  ile birlikte  toplantıyı tertip eden  Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’ne, çok değerli  katkı ve ilgilerini  esirgemeyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın başta müsteşarımız Sayın Fikri Şahin olmak üzere değerli temsilcilerine, genel müdürlerimiz  ile devletimizin temsilcilerine bütün konuşmacı  ve katılımcılara , Sol Belvil Oteli yönetici ve personeline, sponsorluk  yapan kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

Üreticimizin, sanayicimizin ekonomik kazancı, ülkemizin sosyal, politik ve ekonomik kazancı olacaktır. Gelecekte, Türkiye tarım ürünleri için bir köprü  ülke değil, terminal ülke olacak, dünya ile uyumlu, belge düzenine bağlı, modern  borsacılığın ve diğer araçların kullanıldığı serbest pazarda küresel ticaret yapılacaktır.

 

İçindekiler

Açılış Konuşmaları          
 • Fikri Şahin  (Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı)

 • Adnan Maraşlı  (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü)

 • Nuri Dedeoğlu  (Un Sanayicileri Derneği Başkanı)

 • Tülay Yıldırım  (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü)

Sempozyum Bildirileri

Buğdayda durum ve tahmin: 1997/98     

 • Türkiye’de buğdayda durum ve tahmin

 • Bir üretici bildirisi

 

Panel 1(buğdayda tohum, gübre ve kalite)

 • Türkiye’de buğday kalitesine etki eden faktörler
 • Buğdayda tohum ve kalite      
 • Buğdayda tohumluk dağıtımı ve toprak mahsulleri ofisi
 • Buğday üretiminde karşılaşılan sorunlar
 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

Panel 2 (kodeks ve standardizasyon)

 • Toprak mahsulleri ofisi ve buğday standardı
 • Türk gıda kodeksi ve un standardı
 • Türkiye’de un standardı ve sorunlar
 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

Panel 3 (destekleme politikaları, prim (fark ödeme) sistemi ve borsacılık)           

 • Destekleme politikası ve buğday
 • Destekleme sistemleri ve bir alternatif  sistem önerisi                                                              
 • Destekleme ve ticaret borsaları

 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

Panel 4 (buğday sektöründe durum ve sorunlar)

 • Tüketici açısından buğdaya bir bakış
 • Un ve unlu ürünler ihracatında sorunlar
 • Sorular, cevaplar, katkılar ve tartışmalar

USD Başkanı Nuri Dedeoğlu’nun Kapanış Konuşması 

 

ay görüntülenebilmesi amacıyla yeni bir sayfa açılacaktır)

Yayının tamamını M.S. Word formatında almak için buraya Yayın Microsoft Office Word 2000 formatında "doc" uzantılıdır. Ancak daha eski office sürümlerinde de açılabilir. Eğer bilgisayarınızda bu programlar yüklüyse yayın ayrı bir sayfada açılacaktır. Ancak dosya boyutunun büyüklüğünü gözönüne alarak (817 Kb) açılma işleminin uzun sürebileceğini unutmayınız. 

Acrobat Reader dosyası olarak almak için burayaEğer bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programı yüklüyse yayının tamamını bu program aracılığıyla görebilirsiniz. PDF formatında yayının büyüklüğü 393 Kb'dır. Eğer programa sahip değilseniz http://www.adobe.com adresinden edinebilirsiniz.  

sıkıştırılmış doküman dosyası olarak almak için buraya Eğer yavaş bir internet bağlantısına sahipseniz buraya tıklamanızı ve yayını sıkıştırılmış (zip) olarak (189 Kb) almanızı daha sonra bilgisayarınızda açarak local olarak incelemenizi öneririz.basınız