TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

 

 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

STAJ KURALLARI

 

1.Staj için enstitüye başvuran öğrenciler TEAE Staj Kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

 

2.Staja kabul edilecek öğrenci sayısı Enstitü imkanları göz önünde bulundurularak Enstitü yönetimince belirlenecektir. Bu nedenle başvuruları kabul etmek yada etmemek Enstitü yönetiminin yetkisindedir.

 

3.Stajyerler Enstitünün işleyişini, düzenini aksatacak tavır,davranış ve eylemlerde bulunamazlar.Bulunanların stajla ilişiği derhal kesilir.

 

4.Staj araştırma ve eğitim amaçlı olup,stajyerlerin herhangi bir sosyal hak talep etmeleri mümkün  olmayıp, kendilerine herhangi bir  ücret amaçlı ödeme söz konusu değildir.

 

5.Stajyerlerin devamsızlık hakkı olmayıp, staj bitimine kadar devamla yükümlüdürler.

 

6.Devam konusunda enstitü personelinin uymak zorunda olduğu kurallara stajyerler de aynen uyacaklardır.

 

7.Staj çalışma ve eğitim proğramı yönetim tarafından belirlenecek ve stajyerler proğrama aynen uyacaklardır.

 

8.Enstitü de yapılacak araştırma çalışmalarına stajyerler de katılabileceklerdir.

 

9.Stajyerler  staj süresince; öncelikle Staj Amiri, Enstitü Teknik Müdür Yardımcısı ve Enstitü Müdürüne karşı sorumludurlar.

 

10. Staj sonunda her stajyer bir seminer konusunu power-point ortamında hazırlayarak Enstitü uzmanlarının huzurunda sunacaklardır. Kurallar içinde  staj süresini tamamlayan ve seminerini başarıyla vermiş olan stajyerler başarılı, diğerleri de başarısız sayılacaklardır.

 

11.Herhangi bir nedenle staja kabul edilmeyenler, staj  ve Enstitü kurallarına uymayarak stajına son verilenler ile stajda başarısız olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.