I. TÜRKİYE BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞI SEMPOZYUMU
 2-3 Aralık 1999-Menemen/İZMİR

1. Gün ( 2 Aralık 1999)

08:00 - 08:30  Kayıtlar
08:30 - 08:40  Açılış ve İstiklal Marşı
08:40 - 10:00  Protokol Konuşmaları
Konuşmacılar :   Dr. Ahmet BAYANER, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
                                Müdür Vekili
                                Ali GÜLER, SET-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
                                Selçuk YAŞAR,  Set-Bir Onur Kurulu Başkanı
                                Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, Tarım ve Köyişleri Bakanı

10:00 - 11: 30  I. OTURUM
Türkiye'de Hayvansal Ürünlerin Tüketimi ve Beslenme


Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Erkan BENLİ
                                  Prof.Dr. Korkut ÖZERHAN, Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi
                                  Dr. Cengiz Han AÇIKEL, G.A.T.A.,Halk Sağlığı Anabilim Dalı
                                  Dr. Ahmet BAYANER, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

11:30 - 12:00  Türkiye'de Hayvansal Ürünler  Durum ve Tahmini
                           Sibel TAN, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
                           Yakup Erdal ERTÜRK, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği


13:00 - 15:30  II. OTURUM
Süt Hayvancılığı

Oturum Başkanı:  Muharrem Yılmaz, Sütaş Genel Müdürü
                                  Francois Martin, Danonesa Genel Müdürü
                                  Hasan TULGAR, SEK Genel Müdürü
                                  Erdal BAHÇIVAN, Bahçıvan Gıda Sanayi Genel Müdürü
                                  Mogens HANSEN, Mis-Süt Genel Müdürü
                                  M. Fuat GÖK, TÜGEM, Şube Müdürü
                                  Ahmet ERTÜRK, Yetiştirici

15:30 - 16:00 Çay ve İkramlar


16:00 - 18:30 III. OTURUM
Besi Hayvancılığı


Oturum Başkanı:  Olgun ERGÜZ
                                   Prof. Dr. Numan AKMAN, A.Ü. Z.F., Zootekni Bölümü
                                   Prof. Dr. Ekin ŞAHİN, A.Ü. Z.F., Gıda Mühendisliği Bölümü
                                   Doç.Dr. İ. Coşkun CEYLAN, A.Ü. Z. F.,
                                                                                    Tarım Ekonomisi Bölümü
                                   Kaya TOKMAKÇIOĞLU, Van-Et Genel Müdürü
                                   Metin YILMAZ, MAR-ET Genel Müdür Yardımcısı
                                   Mustafa DEMİR, Ziraat Mühendisi, Yetiştirici
                                   Hakkı YAYLACIK, Yetiştirici

19:00 - 22:00 Kokteyl


2. Gün (3 Aralık 1999)


09:00 - 11:00 V. OTURUM
Türkiye'de Hayvancılık Politikaları

Oturum Başkanı:  Dr. Mehmet ALKAN, Müsteşar Yardımcısı
                                  Rahim YENİ,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ,
                                                          APK, İstatistik ve Proje Daire Başkanı
                                  Levent GENÇ, TZOB
                                  Dış Ticaret Müsteşarlığı
                                  Saadet DENİZ, Hazine Müsteşarlığı, Tarım Dairesi Başkanı
                                  Dilek ÜLGÜRAY, DPT
                                  Doç.Dr.Fahri Yavuz,  Atatürk Ünivesitesi, Ziraat Fakültesi,
                                                                       Tarım Ekonomisi Bölümü
 
11:00 - 11:15  Çay ve İkramlar

11:15 - 13:00  VI. OTURUM
Türkiye'de Yem Talebi  ve Yem Üretiminde Sorunlar

Oturum Başkanı:  Nihat GÖKYİĞİT, TEMA Yönetim Kurulu Başkan Vekili
                                  Zeki  ARKAÇ, TÜGEM, Daire Başkanı
                                  Doç. Dr. Ali Koç, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
                                  Prof.Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ, Harran Üniversitesi Rektörü
                                  Ülkü KARAKUŞ, Yem Sanayicileri Birliği, Genel Sekreteri
                                  Hasan GİRENAZ, Pınar-Yem Genel Müdürü

13:00 - 14:00  Öğle Yemeği

14:00- 17:00 PANEL
Oturum Başkanı:  Ahmet ARSAN, Pınar Gıda Grup Başkanı
                                  Siyasi parti temsilcisi milletvekilleri
                                  DSP, MHP, ANAP, FP, DYP

15:30 - 15:45  Çay ve İkramlar

17:00 - 18:00 Akşam Yemeği