2000-2001 PAMUK DURUM TAHMİN RAPORU

 2000-2001 Pamuk Durum Tahmin Raporu yayınlandı. Çalışmanın önsözü aşağıdadır.

 

Çalışmanın tamamı için burayı

Ek tabloları görmek için burayı tıklayınız

 

Önemli not :Çalışma, orjinalliğini koruyabilmek amacıyla internet ortamına Adobe Acrobat 4,0 formatında aktarılmıştır. Acrobat Reader programı ile görüntülenebilir. Programa sahip değilseniz www.adobe.com   veya http://www.download.com sitesinden programı indirebilirsiniz. Ek tablolar bölümü ise Excel Sheet’leri şeklinde html formatında hazırlanmıştır. En iyi şekilde IE 4,0 ve üstü browserlar ile görüntülenebilir. 

ÖNSÖZ  

Pamuk, gerek üretimde gerekse tekstil ihracatındaki yeri açısından çok önemli bir üründür. Bu nedenle pamuk durum ve tahmin çalışmaları, veri tabanı oluşturmak ve sektördeki gelişmeleri takip ederek ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında haberdar etmek ve bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.  

Bu çalışmalarda esas itibariyle içinde bulunulan yıldaki ihracat, ithalat fiyatları ve yılsonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleşmeler (Durum) ile bir sonraki yıldaki muhtemel gelişmeler (Tahmin), daha sonraki yıllardaki gelişmeler (Öngörü) sistematik olarak incelenmektedir. Elinizde bulunan çalışmada, Türkiye’deki durum ve gelecek, dünyadaki gelişmelerin ışığında analiz edilmektedir. 

Kitap, başta pamuk üreticileri, iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler  ve pamuk olmak üzere ilgili tüm kesimlere yöneliktir. İplik, tekstil, dokuma ve konfeksiyon gibi  pamuğa dayalı tüm sektörler son yıllarda hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında giderek artan rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz bilgi çağında, ülkeler ve girişimciler arasındaki rekabet, bilgi üretimi sahasında yoğunlaşmaktadır.  

Türk ekonomisini gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak için bu sahada çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak tarım sektöründe bu tip faaliyetleri yaptırmakta ve desteklemekteyiz.  

Bu çalışmanın pamuğa dayalı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin, dünya ve ülkemizdeki durum ve gelişmeler hakkında sistematik ve güvenilir bilgi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve böylelikle kararlar verirken yararlanabilecekleri bir kaynak olacağını umuyorum.  

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı