Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu 24-25 Nisan 2003’de Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü işbirliği ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

 

 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve özel sektör işbirliğinde gelenekselleştirilen sempozyumda sunulan sunular  aşağıda listelenmiştir.

Son Güncelleme : 

02.05.2002

SEMPOZYUMDA SUNULAN TEBLİĞLER 

24 NİSAN 2003

I. GÜN

 

Protokol Konuşmaları

Konuşmacılar :

               

Y. Erdal ERTÜRK

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü

             

 

 

 

Doç. Dr. Burhan ÖZKAN

Akdeniz Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı

                       

Nurettin UTKU

Antalya  Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

                        

 

Menderes  TÜREL 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

                      

Rahim YENİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

APK Kurulu Araştırma ve İstatistik Dairesi Başkanı

 

 

Prof. Dr. Yaşar UÇAR 

Akdeniz Üniversitesi  Rektörü                       

I. OTURUM

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Burhan ÖZKAN

Akdeniz Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

 

 

•

 

Konuşmacılar:

 

DÜNYA PAMUK PİYASALARINDA EĞİLİMLER  VE ULUSAL TARIM POLİTİKASINDA DEĞİŞMELERİN TÜRKİYE PAMUK PAZARINA ETKİSİ 

Doç.Dr. Ali KOÇ, Tarım Ekonomisti

 

PAMUK DESTEKLEME VE DIŞ TİCARET POLİTİKALARINDA STRATEJİSİ ARAYIŞLARI

Yrd.Doç.Dr.Cengiz SAYIN, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi 

 

PAMUK DURUM TAHMİN RAPORU: 2002/2003

Tijen ÖZÜDOĞRU, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

 

 

II. OTURUM

Oturum Başkanı:

Rahim YENİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

APK Kurulu Araştırma ve İstatistik Dairesi Başkanı

Ahmet TANRISEVEN

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE’DE PAMUK DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Gülcan TANIR, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 

Ayşe BİLİCİ,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 

Tuncay SÖNMEZ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

III. OTURUM

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Emin TUGAY 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı

 

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK PAMUK ÜRETİM VE TİCARETİ

Enver AKSOY

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

APK Kurul Başkanlığı Etüt Proje Daire Başkanı

 

TÜRKİYE’DE PAMUK PAZARLAMASINDA KOOPERATİFLERİN ROLÜ

Haşim ÖZÜDOĞRU

Gazi Üniversitesi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü

 

TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİCİSİNİN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Gülistan ERDAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİM VE DIŞ TİCARET PROJEKSİYONLARI

Orhan GÜNDÜZ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE PAMUK ÜRETİMİNDE TEKNİK DEĞİŞİM VE VERİMLİLİK

 

Dr.Aydın BAŞARIR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

25 NİSAN 2003

II. GÜN

IV. OTURUM

 

Oturum Başkanı: 

Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN

A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 

EKONOMİK KRİZİN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. Burhan ÖZKAN

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE AİLE İŞLETMELERİNDEN KURUMSALLAŞMAYA DOĞRU GİDEN SÜREÇ

Doç.Dr. Turan ATILGAN

Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

 TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN REKABET DURUMU

Yrd.Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜ AZALTAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aydanur GACENER

Ege Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Yrd.Doç.Dr. Vecdi DEMİRCAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

V. OTURUM

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Kemal ESENGÜN  

GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

PAMUK İPLİĞİNDE TÜYLÜLÜĞÜN AZALTILMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: KOMPAKT İPLİK EĞİRME

Prof.Dr.Hüseyin KADOĞLU

Pınar ÇELİK

Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

SAWGİNDEN ELDE EDİLİP SONDAJ YÖNTEMİ İLE STANDART EXTRA STANDART 1 BEYAZ STANDART 1 HAFİF BENEKLİ OLARAK DERECELENDİRİLMİŞ LİF PAMUKLARIN (Gossypium hirsitum L.) TEK BALYA KONTROL SİSTEMİ İLE İNCELENMESİ

Prof.Dr.Oktay GENÇER Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi

İrfan YÜKSEK Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kenan BOYACI Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

PAMUKTAN KONFEKSİYONA EKOLOJİ” BAĞLAMINDA MODA TASARIMININ ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Ayşe İŞBİLEN

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

 EGE, ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN PAMUK(Gossypium hirsutum L.) (Upland) LİFLERİNİN RENK, PARLAKLIK, YABANCI MADDE HAZIRLAMA DURUMU VE STANDARDİZASYON YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Güven BORZAN

Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

VI. OTURUM

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN

E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

GAP BÖLGESİNDE TEKSTİL SANAYİNİN GELİŞİMİ, ÜRETİMİ, PAZARLAMASI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr.Ferhat ŞELLİ 

Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa

 

 TÜRKİYE’DE PAMUK HASAT MAKİNASI KULLANIMININ EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baran YAŞAR

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

PAMUĞUN DEĞERİNİ DÜŞÜREN NEPSİN YAPISI, OLUŞUMU, ÖLÇÜM METOTLARI VE ÖNLENMESİ

Gonca ÖZÇELİK

Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

 

 HARRAN OVASINDA PAMUK KÜTLÜ VERİMİ VE LİF KALİTESİNE Asymmetrasca decedens (Paoli), Empoasca spp. (Homopetera: Cicadellidae) ve Bemisia tabaci Lind. (Homoptera: Aleyrodidae)’nin ETKİSİ

Levent EFİL

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü     

 

POSTERLER

 

BAZI YÖRE PAMUKLARININ X-IŞINI DİFRAKSİYONU İLE İÇ YAPILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof.Dr.Faruk BOZDOĞAN, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

İsmail TİYEK, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

PESTİSİD KORUYUCU GİYSİLERDE PESTİSİSD PENETRASYONU VE TEST YÖNTEMLERİ

Ali Gökhan MÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

Aysun CİRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

PAMUK LİFİNİN OPEN-END ROTOR İPLİK MAKİNASINDA EĞRİLMESİ VE ETKİN LİF ÖZELLİKLERİ

Dr. Sema PALAMUTÇU, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Hüseyin KADOĞLU, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

TÜRKİYE’DE DOKUMA VE GİYİM SANAYİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Z.Gökalp GÖKTOLGA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Orhan GÜNDÜZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof.Dr. Osman KARKACIER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 

KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP İPLİK TESİSLERİ LABARATUARLARI İLE NAZİLLİ VE ANTALYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ LABARATUVARLARININ LİF ANALİZİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

İhsan ŞEN, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞTİRİLEN PAMUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mahmut KILINÇKIRAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Programı

Ayhan ONAT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İklimlendirme-Soğutma Programı 

 

ŞANLIURFA İLİ HARRAN OVASINDA PAMUK ÜRETİMİNDE GÜBRE KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ VE VERİMLİLİĞE OLAN ETKİSİ

Özlem Ö. KAÇIRA, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa

Bahri KARLI, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa

 

Sempozyumdan İzlenimler

 

 

 

 

Seval YILDIRIM

Sunucu

 

 

 Yer: Atatürk Konferans Salonu - Antalya