TASLAK

 

 


TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL  VE KONFEKSİYON SEMPOZYUM PROGRAMI

TEAE

AÜZF-TEB

   Yer: Atatürk Konferans Salonu, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü


1.  Gün ( 24 Nisan 2003)


09.00 – 09.30  Kayıtlar

09.30 – 09.40  Açılış ve İstiklal Marşı

09.40 – 10.30  Protokol Konuşmaları

Konuşmacılar:                      

                        Y. Erdal ERTÜRK, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü

                        Prof. Dr. Aziz OZMERZİ Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanı

                        Nurettin UTKU,     Antalya  Ticaret Borsası

                        Menderes  TÜREL  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

                        Prof. Dr. Yaşar UÇAR,  Akdeniz Universitesi  Rektörü

                        Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ, Tarım ve Köyişleri Bakanı

   10.30 – 12. 00  I. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burhan ÖZKAN,  Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü  

Konuşmacılar:

 DÜNYA PAMUK PİYASALARINDA EĞİLİMLER  VE ULUSAL TARIM POLİTİKASINDA DEĞİŞMELERİN TÜRKİYE PAMUK PAZARINA ETKİSİ 

Doç.Dr. Ali KOÇ, Tarım Ekonomisti

 PAMUK DESTEKLEME VE DIŞ TİCARET POLİTİKALARINDA STRATEJİSİ ARAYIŞLARI

Yrd.Doç.Dr.Cengiz SAYIN, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi 

 PAMUK DURUM TAHMİN RAPORU: 2002/2003

Tijen ÖZÜDOĞRU, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği

 

13.00 – 14.30  II. OTURUM :

 Oturum Başkanı: Rahim YENİ, APK Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı             

 Konuşmacılar:    

 Ahmet TANRISEVEN, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE’DE PAMUK DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Gülcan TANIR, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 Ayşe BİLİCİ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 Tuncay SÖNMEZ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

14.30 – 15.00 Çay ve İkramlar

 

15.00 – 17.30 III. OTURUM

 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Emin TUGAY  

 Konuşmacılar:

 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK PAMUK ÜRETİM VE TİCARETİ

Enver AKSOY, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı APK Kurul Başkanlığı

Türker DÖLEKOĞLU, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

 TÜRKİYE’DE PAMUK PAZARLAMASINDA KOOPERATİFLERİN ROLÜ

Haşim ÖZÜDOĞRU, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi Bölümü

 TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİCİSİNİN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Gülistan ERDAL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof.Dr. A.Zafer GÜRLER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Orhan GÜNDÜZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİM VE DIŞ TİCARET PROJEKSİYONLARI

Orhan GÜNDÜZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Z.Gökalp GÖKTOLGA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof.Dr.Kemal ESENGÜN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE PAMUK ÜRETİMİNDE TEKNİK DEĞİŞİM VE VERİMLİLİK

Dr.Aydın BAŞARIR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof.Dr.Kemal ESENGÜN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 


2.  Gün (25 Nisan 2003)


09.00 – 10.30  IV. OTURUM

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Selahattin ERAKTAN, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

 Konuşmacılar:

 EKONOMİK KRİZİN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd.Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç.Dr. Burhan ÖZKAN, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Vecdi DEMİRCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü  

 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE AİLE İŞLETMELERİNDEN KURUMSALLAŞMAYA DOĞRU GİDEN SÜREÇ

Doç.Dr. Turan ATILGAN,  Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN REKABET DURUMU

Yrd.Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Vecdi DEMİRCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü  

Doç.Dr. Burhan ÖZKAN, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜ AZALTAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aydanur GACENER, Ege Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Mehmet GÜÇLÜ, Ege Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Yrd.Doç.Dr. Vecdi DEMİRCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü  

Yrd.Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 

10.30 - 11:00  Çay ve İkramlar

 

11.00 - 12:00  V. OTURUM

 Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Kemal ESENGÜN,   GOP Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 Konuşmacılar:

 PAMUK İPLİĞİNDE TÜYLÜLÜĞÜN AZALTILMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: KOMPAKT İPLİK EĞİRME

Prof.Dr.Hüseyin KADOĞLU, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Pınar ÇELİK, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 SAWGİNDEN ELDE EDİLİP SONDAJ YÖNTEMİ İLE STANDART EXTRA STANDART 1 BEYAZ STANDART 1 HAFİF BENEKLİ OLARAK DERECELENDİRİLMİŞ LİF PAMUKLARIN (Gossypium hirsitum L.) TEK BALYA KONTROL SİSTEMİ İLE İNCELENMESİ

Prof.Dr.Oktay GENÇER, Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi

İrfan YÜKSEK, Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kenan BOYACI, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 “PAMUKTAN KONFEKSİYONA EKOLOJİ” BAĞLAMINDA MODA TASARIMININ ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Ayşe İŞBİLEN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

12.00 – 13.30  Öğle Yemeği

 

13.30- 14.30 VI. OTURUM

Oturum Başkanı:

Konuşmacılar:

 GAP BÖLGESİNDE TEKSTİL SANAYİNİN GELİŞİMİ, ÜRETİMİ, PAZARLAMASI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr.Ferhat ŞELLİ, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa

Prof.Dr. Mehmet BÜLBÜL, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 KAHRAMANMARAŞ’TA PAMUK ÜRETİMİ VE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN YAPISI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yrd.Doç.Dr.İsmet BOZ, Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Mine POLAT,  Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 TÜRKİYE’DE PAMUK HASAT MAKİNASI KULLANIMININ EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baran YAŞAR, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç.Dr.Necat ÖREN, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 

14.30 – 15.00  Çay ve İkramlar

 

15.00-16.00 VII OTURUM

 Oturum Başkanı:

 Konuşmacılar:

 PAMUĞUN DEĞERİNİ DÜŞÜREN NEPSİN YAPISI, OLUŞUMU, ÖLÇÜM METOTLARI VE ÖNLENMESİ

Gonca ÖZÇELİK,  Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr. Erhan KIRTAY, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 EGE, ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN PAMUK(Gossypium hirsutum L.) (Upland) LİFLERİNİN RENK, PARLAKLIK, YABANCI MADDE HAZIRLAMA DURUMU VE STANDARDİZASYON YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Güven BORZAN, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 HARRAN OVASINDA PAMUK KÜTLÜ VERİMİ VE LİF KALİTESİNE Asymmetrasca decedens (Paoli), Empoasca spp. (Homopetera: Cicadellidae) ve Bemisia tabaci Lind. (Homoptera: Aleyrodidae)’nin ETKİSİ

Levent EFİL, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü     

Ramazan Şadet GÜVERCİN, GAPAYEM Şanlıurfa

 16.00- 18.00. PANEL

 


POSTERLER (24.05.2002)


10.30 – 11.00   I. POSTER

BAZI YÖRE PAMUKLARININ X-IŞINI DİFRAKSİYONU İLE İÇ YAPILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof.Dr.Faruk BOZDOĞAN, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

İsmail TİYEK, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

11.00 -11.30 II. POSTER

PESTİSİD KORUYUCU GİYSİLERDE PESTİSİSD PENETRASYONU VE TEST YÖNTEMLERİ

Ali Gökhan MÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

Aysun CİRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

11.30 – 12.00  III. POSTER

PAMUK LİFİNİN OPEN-END ROTOR İPLİK MAKİNASINDA EĞRİLMESİ VE ETKİN LİF ÖZELLİKLERİ

Dr. Sema PALAMUTÇU, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Hüseyin KADOĞLU, Ege Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

 14.00-14.30  IV. POSTER

 TÜRKİYE’DE DOKUMA VE GİYİM SANAYİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Z.Gökalp GÖKTOLGA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Orhan GÜNDÜZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof.Dr. Osman KARKACIER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 14.30-15.00 V.POSTER

 KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP İPLİK TESİSLERİ LABARATUARLARI İLE NAZİLLİ VE ANTALYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ LABARATUVARLARININ LİF ANALİZİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

İhsan ŞEN, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 15.30-16.00 VI. POSTER

 KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞTİRİLEN PAMUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mahmut KILINÇKIRAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Programı

Ayhan ONAT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İklimlendirme-Soğutma Programı 

 16.00-16.30 VII. POSTER,

 ŞANLIURFA İLİ HARRAN OVASINDA PAMUK ÜRETİMİNDE GÜBRE KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ VE VERİMLİLİĞE OLAN ETKİSİ

Özlem Ö. KAÇIRA, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa

Bahri KARLI, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa

 


Konaklama: Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.