TEAE  HAKKINDA

 

 Türkiye Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) Tarımsal Araştırma Projesi (TAP) çerçevesinde kısmen Dünya Bankası finansmanı ile 1996 yılı sonlarında  kurulan bir araştırma merkezidir.

TEAE proje bazında örgütlenen bir kuruluştur.  Enstitü idari ve mali açıdan gözetimini sağlayan  Yürütme Komitesi aracılığıyla Bakanlık Makamına karşı sorumludur.

Görevi
TEAE’nin iki ana görevi vardır. Bunlar:

  • Türk tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ülke tarım politikalarına yönelik ve pazara dönük bir tarımsal gıda sanayinin gelişmesi açısından önemli ve güncel konularda  tarımsal ekonomik araştırma yaparak gerekli bilgileri karar alıcı mekanizmalara  sağlamak; ve

  • Bu araştırma projelerini yürütebilecek bir bilimsel ve teknik kapasite oluşturmaktır.

Araştırma Programı
Enstitü yukarda belirtilen görevleri yerine getirebilmek için araştırma projeleri hazırlar.  Bu projeler modern analiz teknikleri ve metodları kullanılarak uluslararası standartlarda yürütülür ve araştırma sonuçları kullanıcılara  yayın yoluyla seri ve devamlı bir şekilde aktarılır.   TEAE ayrıca seminerler ve konferanslar düzenleyerek araştırma sonuçlarını yaymaya çalışır.

TEAE araştırma programının bir kısmını kendi bünyesinde, bir kısmını da diğer organizasyonlarla işbirliği içinde yürütür.   Bu yolla yürütülemeyecek  olan projeler ise rekabete dayalı kontrat usulu ile danışmanlara yaptırılır.

  • Enstitü bünyesinde yürütülecek araştırma programı tarım sektöründeki gelişmeleri izlemeye, durum ve tahmin analizleri yapmaya yönelik olacaktır.  Bu program ulusal tarım politikalarının   analizinide içerir.

  • Rekabete dayalı ve işbirliği içinde yürütülecek projeler ise Enstitü’nün Araştırma Konseyi (AK) tarafından belirlenen araştırma öncelikleri doğrultusunda seçilir.  AK bağımsız bir başkan tarafından yönetilecek olup ilgili kuruluşların ve çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşur ve Enstitüye araştırma öncelikleriyle ilgili tavsiyelerde bulunur.

Enstitünün araştırma programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinden görevlendirilen elemanlar ile Enstitüye bakanlık dışından kısa dönem kontratla getirilen araştırma uzmanları tarafından yürütülür.

TEAE, ulusal ve uluslararası uzmanlardan en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu sektör kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışır.

TEAE, rekabete dayalı olarak Enstitü dışında proje yaptırdığı gibi, kendisi’de yurt içi ve yurt dışı organizasyonların araştırma taleplerini inceleyip onlara danışmanlık hizmeti verebilir.