Tütünden kimse rant beklemesin

Haber kaynağı:  Finansal Forum 02 Haziran 2001

 
 
İstifa eden Yalova'nın yerine özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı'na vekalet eden Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Tütün Yasası ve niyet mektubu konusunda piyasalara güvence verdi. Keçeciler, vekalet görevini devralmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'Piyasaların tedirgin olması için gerek yok. Türkiye ciddi devlettir, attığı adımı bilir' dedi.
IMF'ye verilen niyet mektubunun tesadüfen imzalanmış bir mektup olmadığını söyleyen Mehmet Keçeciler, 'Türkiye programında ortaya koyduğu taahhütleri yerine getirir. Bunda hepimizin sorumluluğu vardır. Herkes işine gücüne baksın. Türkiye bu krizden çıkacaktır. Üç parti programın arkasındadır' diye konuştu.
Devlet Bakanı Yüksel Yalova'yı istifa ettiren tütünde, arz talep dengesini sağlamak için ekim alanları 4'te 1 oranında daraltılacak. IMF'ye verilen son Niyet Mektubu'nda tütün için destekleme alımlarını kaldıran ve Tekel'in varlıklarının satışına izin veren Tütün Kanunu'nun çıkartılması ve 2002 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi öngörülürken, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile de 2002 yılından itibaren devlet nam ve hesabına tütün alımı yapılmayacağı ve tütün üreticisinin alternatif ürün projesiyle destekleneceği belirtildi. Böylece, Dünya Bankası'ndan alınacak 600 milyon dolarlık Ekonomik Reform Kredisi (ERL) kaynağından desteklenecek Alternatif Ürün Projesi ile tütün alanlarının daraltılması da gündeme geldi. Son olarak Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu (TYYDK) da tütün ekim alanlarının daraltılmasına ilişkin Tütün Kararnamesi hazırlanması yönünde çalışma başlattı.

Üreticiler talebe endekslenecek
FF'nin edindiği bilgiye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Alternatif Ürün Projesi ile 2000 yılı için 247 bin hektar olan tütün ekim alanı, 5 yıl içinde toplam 73.8 bin hektar daraltılacak. TYYDK Alternatif Ürün Projesi kapsamında ekim alanlarının daraltılmasına yönelik olarak Tarım, Sanayi ve Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine ve TEKEL Genel Müdürlüğü'nden oluşan bir alt komisyon kurularak bir kararname taslağı üzerinde çalışmalara başladı.
Önceki gün, yeni bir krize neden olan Tütün Kanunu ile tütün fiyatlarının 2002 yılından itibaren piyasada açık artırma yöntemiyle belirlenmesine olanak sağlanacağını belirten yetkililer, projenin bu kapsamda uygulamaya konulmasıyla, tütün üreticilerinin Türkiye'nin talebi doğrultusunda üretim yapmalarının teşvik edileceğini söyledi.
Yetkililer, böylece üreticinin de piyasalar karşısında güçlü konuma getirilmiş olacağını ifade ederek, üzerinde çalışılan Kararname Taslağı ile tütün üretimine izin verilecek ekim alanlarının yeniden belirlenmesi ve bu bölgeler dışında tütün üretimine izin verilmemesinin öngörüldüğünü anlattılar. Yetkililer, tütün ekiminden vazgeçen ve önerilen alternatif ürünü eken üreticiye tütünden elde ettiği net gelir ile yeni ektiği ortalama net gelir farkının yaklaşık iki katına kadar bedel ödenmesinin hedeflendiğini anlattılar. Bu yıl içinde DB'den sağlanacak 74.5 milyon dolarlık krediyle başlayacak proje 16 ilde uygulanacak. Bu yıl için yaklaşık 17 bin hektar alanın daraltılması planlanırken, daha sonraki yıllar 14 bin hektar daraltılacak. Proje kapsamında destek alacak ve bir daha tütün ekmemeyi taahhüt eden üreticiler, ekimden vazgeçtikleri alanlarda bölge ekolojisine bağlı olarak; endüstri bitkileri, bağ, yem bitkileri, baklagil, serin iklim tahılları ve aromatik ve tıbbi bitki ekimleri yapmaları teşvik edilecek.