Tarım Bakanlığı'dan hormon elkitabı

Haber kaynağı:  Dünya Gazetesi 01.05.2002 Çarşamba

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üreticileri hormon ve zirai ilaç kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla, eğitim programlarını yoğunlaştırdı. Hormon kullanımı konusunda geçen yıl sonunda bir kitapçık hazırlayan bakanlık, bu kitapçığı çoğaltarak, seracılığın yoğun olduğu yerlere, üreticilere dağıtılmak üzere gönderdi. Hormon el kitabında "hormonların nitelikleri, kullanım amaç ve şekillerine" yer verilirken, afişlerde, zirai ilaç kullanımında dikkat edilecek noktalara işaret ediliyor. Bakanlık yetkilileri, bitkilerde zirai ilaç ve hormon kullanımı konusunda bakanlığın geçen yıl yoğun bir üretici ve uzman eğitim programı uyguladığını, buna karşın, yaşanan sorunların, belirlenen kurallara "bile bile uyulmamasından" kaynaklandığını vurguluyorlar.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye'den, yüzde 80'i AB'ye olmak üzere, yılda 500 bin tonun üzerinde sebze ihraç ediliyor. Geçen yıl 122 milyon dolar karşılığında 576 bin ton sebze ihraç edilirken, bunun 20 milyon dolar tutarındaki, 40 bin tonluk bölümünü taze biberler oluşturdu. Sebze-meyvelerin bitki sağlığı sertifikası ile ihraç edildiğini anlatan yetkililer, 500 bin tonluk ihracat içinde her yıl birkaç partide, zirai ilaç kalıntısı sorunu yaşandığını belirttiler.

Ayrıca Almanya'ya ihraç edilen 2 bin tonluk yeşil biberin, zirai ilaç kalıntılarının limitin üzerinde olduğu gerekçesi ile red edilmesine ilişkin haberlerin basında yer almasından sonra, tüketicilerde oluşan tereddüt nedeniyle, biberin kilo fiyatı 1.5-2 milyon liradan 750 bin liraya kadar düştü. Yetkililer, bunda, üretimin artmasının da etkili olduğunu söylüyorlar.

Hormon el kitabı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Hüseyin Sungur başkanlığında, 4 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan Bitki Gelişimini Düzenleyiciler (BGD - hormonlar) el kitabında, gıda temininde sıkıntı çeken ülkelerin sınırlı kaynakları nedeniyle üretim artışına neden olacak kimyasallar dahil her türlü girdiyi "şuursuzca" kullanırken, refah seviyesi yüksek toplumların, çevre duyarlılığı, ağız tadı ve sağlık gibi nedenlerle organik gıdalara yöneldiğine dikkat çekildi.

Dünyada bir hektarlık ekim alanından 1960'da 2, 1995'de 4 kişinin beslendiği, bu rakamın 2025'te 5 kişiye çıkacağı belirtilirken, üretim alanları artmadığı için, aynı alandan daha fazla ürün almanın zorunlu hale geldiği vurgulandı.

El kitabında, başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde, ancak halen tohumdan hasada kadar her aşamada kullanılan hormonların, üzerinde yazılı tavsiyelere uygun olarak kullanılması halinde gıda güvenilirliği açısından bir tehdit oluşturmayacağı ifade edildi. Hormonlar, verimi artırma yanında, üründe kaliteyi yükseltiyor, daha iyi ve uzun süre depolama olanağı sağlıyor.