Erzurum'da tarım master planı hazırlanıyor

Haber kaynağı:  Dünya Gazetes16 Mayıs 2002 Perşembe

ERZURUM- Erzurum Tarım il Müdürlüğü, "Tarım Master Planı" hazırlıyor. Tarımsal kaynakların belirlenmesi, tarımsal kaynak ve potansiyelin değerlendirilerek tarımda verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün arzında sürekliliğin sağlanması amacıyla hazırlanacak olan master planı ile ilgili Erzurum il Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat'ın da katıldığı toplantıda, planlamanın kapsamı çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Erzurum Tarım il Müdürü Abdulbaki şahin, tarımsal planlamanın yöreselleştirilmesi anlamına da gelen bu projenin en önemli özelliğinin, tarımsal ve kırsal kesimi sadece talep eden değil, aynı zamanda planlayan ve yetki kullanan konumuna getirmesi olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Polat ise, "Planlar tarımsal ve kırsal kalkınma çabalarında karar alıcılar için yol gösterici olmasının yanında, özel sektör için de yörede karlı yatırım alanlarının ortaya konulmuş olmasından dolayı, olabilirlik analizi olarak dikkate alınacaktır. Proje bakanlığımız ve FAO'nun işbirliği ile yürütülecektir" dedi.