Buğday, yüzde 125 ile zam rekortmeni

Haber kaynağı:  Dünya Gazetesi 02.05.2002 Perşembe

İSTANBUL - DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'nde nisan ayları itibariyle oniki aylık mukayesede en yüksek fiyat artışı yüzde 125,4 ile buğdayda gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 95,0 ile kuru üzüm, üçüncü sırada ise yüzde 94,6 ile pirinç yer aldı.

Nisan ayında ise en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 3,1 ile sığır etinde gerçekleşirken, ikinci sırada binde 8 artış ile çekirdeksiz kuru üzüm, üçüncü sırada ise binde 4 ile kauçuk yer aldı.

Endeks kapsamına giren diğer mallardaki oniki aylık fiyat artışları ise yüzde olarak şu şekilde gerçekleşti:

Şekerde 79,6, kerestede 76,5, çimentoda 63,1, mazotta 59,3, putrelde 54,8, kuru fasulyede 51,3 tenekede 45,7, pikdemirde 45,3, kauçukta 43,2, pamukta 33,6, kalayda 28,1, bakırda 26,3, kurşunda 25,1, çinkoda 24,7, sığır etinde 24,4, fındıkta 19,0, pamuk ipliğinde 18,5.

2002 Nisan ayında ise aylık değişmeler de şöyle:

Sığır etinde arz yetersizliğinden yüzde 3,1, kuru üzümde yine aynı nedenle binde 8, kauçukta dolardan kaynaklanan binde 4, pikdemirde 26 Nisan'da yapılan resmi zam nedeni ile binde 4, mazotta resmi zamdan kaynaklanan binde 3 artış gerçekleşirken, nisanda, pamuk ipliği, kereste, kalay, petrol, teneke, bakır, çinko, kurşun, pirinç, pamuk, fındık, şeker, kuru fasulye, buğday fiyatlarında değişme olmadı, çimentoda ise mart ayının yansıması olarak binde 3'lük bir fiyat düşüşü izlendi.