Türkiye'de tarım ilacı kullanımı çok düşük

Haber kaynağı:  Dünya Gazetesi 17Mayıs 2002 Cuma

ANKARA - Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Gürkan, şu anda Türkiye'de zirai ilaç kalıntısı ile ilgili sorunun boyutunu verecek bir tespit olmadığını, bu konuda söylenecek her şeyin spekülasyon olacağını söyledi. Prof. Gürkan, "anne sütünde zirai ilaç kalıntısına rastlandığı" yolundaki tespitlerin de en az 10 yıl önceki bir araştırmaya dayandığına dikkati çekerken, Türkiye'de, tarım ilaçlarından, intihar amaçlı kullananlar hariç, akut bir zehirlenme olayına yıllardır rastlanmadığı vurguladı.

Gürkan'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de kaçak ilaçtan ziyade `"hatalı kullanım" ve "tavsiye edilmeyen ürünlere kullanım" sorunu yaşanıyor. Gürkan, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan reçeteli tarım ilacı satışının ise altyapı eksiklikleri nedeniyle Türkiye için geçerli bir sistem olamayacağına işaret etti.

Prof. Gürkan, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasından sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bu konudaki eleman açığının giderek büyüdüğünü belirtirken, eleman eksikliği nedeniyle, reçete ile ilaç kullanımını sağlayacak sistemin işlemesinin çok zor olduğunu vurguladı. Laboratuvarlarda da eleman eksikliği olduğunu söyleyen Prof. Gürkan, bu nedenle ancak şikayet veya istek üzerine analiz yapılabildiğini belirtti.

Türkiye'e, 1998'de yapılan araştırmaya göre hektar başına 630 gram tarımsal ilaç kullanımı var. Fransa'da bu miktarın 5 kg civarında olduğu dikkate alınırsa, bu miktar çok az. Ancak, Türkiye'deki kullanım Çukurova, Ege ve Marmara'da yoğunlaştığı için, sorun da bu bölgelerde yaşanıyor. Prof. Gürkan sorunun çözümünün, reçeteli satış sisteminin yürütülebilmesi için, üretici birlikleri kurulması ve mutlaka sözleşmeli üretime geçmeye bağlı olduğunu vurguladı.