Tarımda Kendi Hesabına Çalışanlar Tebliği'nde değişiklik
21 Mart 2002 Perşembe [15:12]
ANKARA - 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Numaralı Uyggulama Tebliği'nin "Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı" başlıklı (l) bendi yürürlükten kaldırıldı.