DÜNYA GAZETESİ

Pancar üreticisi çıkış arıyor...

25 Mart 2002 Pazartesi [09:59]
ANKARA - Kotaların giderek daraltılmasıyla sıkıntıya düşen pancar üreticisi çıkış arıyor. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ortakları olan üreticilerin pancar üretiminin daraltılmasıyla düşeceği mali sıkıntının önüne geçebilmek için sözleşmeli mısır üretimine yönelik proje başlattı.

IMF'ye verilen taahhütler doğrultusunda pancar üretiminin periyodik olarak daraltılmasıyla birlikte, üreticilerin örgütlü olduğu PANKOBİRLİK alternatif ürün arayışlarına yöneldi. PANKOBİRLİk halen pancarla birlikte dönüşümlü olarak ekilen yemlik mısır üretiminin arttırılması için sözleşmeli üretim projesi başlattı. Proje çerçevesinde hibrit tohum kullanılmasını şart koşan kooperatif, üreticilere tohum yardımı yapacak. Bağlı kooperatiflerin mali durumuna göre üreticilere ayrıca gübre ve makina yanı sıra bakım ve sulama giderlerinin karşılanması amacıyla nakdi avans da verilebilecek. PANKOBİRLİK ayrıca üretilen ürünün işlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması konularında da projeyi uygulayan kooperatiflere teknik ve danışmanlık hizmetleri verecek.

Projeyle ilgili olarak PANKOBİRLİK dergisinde değerlendirmede bulunan kooperatif yöneticileri Türkiye'nin 1.5-2 milyon ton civarında dane mısır ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekerek, sözkonusu açığı ithalatla kapatan Türkiye'nin döviz kaybının da azaltılacağını vurguladılar. Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına oranla iki kat arttığını belirten yetkililer emeklerinin karşılığını alamayan üreticilerin de projeyle birlikte biraz daha rahatlayacağını söylediler.

Pancar üreticisi dava açtı

Tarımda verim ve kalitenin artırılmasına yönelik genel politikalara karşın, kaliteli pancar üretimine verilen teşvik, bu yıl uygulamadan kaldırıldı. Kaliteli pancar üretimine verilen teşviğin kaldırılması nedeniyle, çiftçinin 48 trilyon lira gelir kaybına uğrayacağı öne sürülüyor. Polatlılı bir çiftçi, kaliteli pancar üretimine teşviğin kaldırıldığı 2001 yılı pancar alım kararnamesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'da dava açtı. Şeker pancarında kalitenin artırılması, içeriğinde daha çok şeker barındıran, polaritesi yüksek pancar üretimi amacıyla, her yıl alım kararnamelerinde, ortalamanın üzerinde şeker içiren pancara teşvik primi verilmesi öngörülüyordu. Ortalama şeker oranı (polarite) yüzde 16 olarak belirlenirken, bunun üzerindeki her birim polarite için, açıklanan fiyatın 16'da biri kadar teşvik primi veriliyordu.