Hazine 995 trilyon liralık doğrudan gelir desteği ödedi

Haber kaynağı:  Dünya Gazetesi 04 Nisan 2002 Perşembe

 

Hazine'den yapılan açıklamada, 2001 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin, 12 Aralık 2000 tarih ve 2000/2172 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 21 Haziran 2001 tarih ve 2001/15 sayılı Uygulama Tebliği hükümleri uyarınca, çiftçilere yapıldığı hatırlatıldı. İl ve ilçe bazında kayıt altına alınan ve doğrudan gelir desteği ödemelerini hak eden çiftçilerin icmallerinin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı tarafından hazırlanarak, Tarım Bakanlığı'na ve oradan da ödemelerin yapılmasını teminen Hazine Müsteşarlığı'na iletildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu uygulamada, Hazine Müsteşarlığı, sadece kendisine gönderilen ödemeye esas icmallere göre ve Bakanlıktan Hazine Müsteşarlığı'na bildirilen tarih sırasına göre maaş ödemelerinin yapıldığı haftalar hariç, ayın diğer haftalarında nakit durumu da gözönüne alınarak ödeme yapmaktadır. Dolayısıyla, doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak illerin tercihi Hazine Müsteşarlığı'nın tasarrufunda bulunmamaktadır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı'ndan T.C. Ziraat Bankası'na aktarılan kaynak, Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca, gerekli denetim işlemlerinin tamamlanabilmesi için anılan banka tarafından en fazla 3 gün bekletilebilmektedir. Doğrudan gelir desteği ödemeleri kapsamında, bugüne kadar öncelikleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenen altmışdört ile 995 Trilyon TL ödeme yapılmıştır. "